Tietoa ja vinkkejä kulttuurisesti moninaiseen kotiseututyöhön

 

Suomen Kotiseutuliiton ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” -hankkeessa on pilotoitu asukaslähtöistä kotoutumista ja kulttuurisesti moninaista kotiseututyötä Espoossa. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Tähän ajatukseen perustuu idea asukaslähtöisestä kotoutumisesta. Hankkeen yhtenä tuloksena julkaistiin kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön verkko-opas.

Hankkeen tavoitteita ovat olleet kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen kotiseututyössä, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen sekä kotiseututyön uusien toimintamuotojen löytäminen ja niiden mallintaminen. Hanke alkoi vuoden 2019 alussa. Pääosa toiminnasta on toteutettu kevääseen 2020 mennessä, mutta vuoden loppuun on vielä suunnitteilla muutamia toimia.

Latokaski-seura on ollut mukana Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeessa. Kuva seuran tapahtumasta syyskuulta 2019.

Yhteistyöverkostoja Espoossa

Hanketta koordinoi Suomen Kotiseutuliitto kumppaneinaan Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto EKYL ryEspoon kaupunki ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Käytännön toimia toteuttivat seitsemän espoolaista kaupunginosayhdistystä: Keski-Espoo, Laajalahti, Latokaski, Leppävaara, Olari, Soukka ja Suurpelto. Muuta yhteistyötä tehtiin monien espoolaisten yhdistysten kanssa esimerkiksi EJY:n tukemana ja Espoon Active NGOs -hankkeen puitteissa.

 

Hankkeessa toteutettiin erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia kaupunginosayhdistysten ja kulttuurisesti moninaisista taustoista tulevien alueen asukkaiden kesken. Kokeiltiin myös tiedottamista useilla kielillä, käynnisteltiin alueellista verkostoa, toteutettiin työkokeilu, ideoitiin yhdessä Omnian opiskelijoiden kanssa…

Tekemisen muodot vaihtelivat yhdistyksestä ja alueesta riippuen.

 

Kotoutumisen palapeliä rakennetaan yhdessä.

Verkko-opas kaikkien käyttöön

Hankkeen tuloksena julkaistiin kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön opas, joka on vapaasti käytettävissä Kotiseutuliiton verkkosivuilla. Opas löytyy myös pdf-muodossa. Se sisältää tietoja ja pohdintoja moninaisuudesta, ajatuksia inklusiivisesta yhdistystoiminnasta sekä hyväksi havaittuja keinoja kulttuurisesti moninaisen työn parissa.

Kotiseutu-, kaupunginosa- ja asukasyhdistysten voima kannattaa hyödyntää niin kuntien kuin muiden kotoutumisen toimijoiden verkostoissa ja paikallisen hyvinvoinnin rakentamisessa. Mm. EJY:n Kumppanuushautomo-verkostossa yhteyksiä on syntynyt ja yhteisestä tekemisestä hyötyvät kaikki.

Kohtaamisiin siis – joko verkossa tai livenä!

 

Linkki verkko-oppaaseen: https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kulttuurisesti-moninainen-kotiseututyo/

Teksti ja kuvat: Marika Punamäki / Suomen Kotiseutuliitto

Asiasanat

kotoutuminen, asukaslähtöisyys, kotiseututyö, kaupunginosayhdistys, järjestöyhteistyö, verkostot, kulttuurinen moninaisuus,