Miten kehittää Uudenmaan järjestöjen yhteistyötä ja vaikuttavuutta? Vastaa Kumajan kyselyyn

Miten kehittää Uudenmaan järjestöjen yhteistyötä ja vaikuttavuutta? Vastaa Kumajan kyselyyn

Järjestöissä on runsaasti tietoa, taitoa ja kokemusasiantuntijuutta. Kumajan tehtävänä on kehittää sekä uusmaalaisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä että järjestöjen yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Näin Kumaja lisää järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia sote-uudistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Löytääksemme järjestöjä parhaiten palvelevat yhteistyön muodot ja vaikuttamistavat, kutsumme Uudenmaan järjestöt vastaamaan järjestökyselyymme.  

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja vie noin 15 minuuttia.  

Vastausaikaa on 16.8.2020 asti.

Kyselyyn vastataan täyttämällä verkkolomake: https://link.webropolsurveys.com/S/0C13AC27E50458B2 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa.

Asiasanat

järjestö, vaikuttaminen, järjestöyhteistyö, järjestökysely,