Espoossa toimivien yhdistysten vetoomus järjestöjen riittävän rahoituksen turvaamiseksi

Valtiovarainministeriön elokuussa 2020 julkaiseman budjettiesityksen mukaan sote- ja nuorisoalan järjestöjen rahoitus vähenisi kolmanneksella vuonna 2021. Samaan aikaan kunnilla on muun muassa koronasta johtuvien lisääntyneiden menojen takia merkittävät säästöpaineet, joiden pelätään niin ikään vaikuttavan järjestöjen avustuksiin.

Näillä leikkauksilla on toteutuessaan kauaskantoiset vaikutukset myös espoolaisten elämään. Talouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta järjestöjen avustusten leikkaaminen ei ole kestävä ratkaisu. Ennaltaehkäisevän tuen puuttuessa ongelmat kasaantuvat ja maksavat kriisiytyessään monikertaisesti.

Järjestöt ovat myös Espoossa kivijalka, joka tukee julkisen sektorin toimintaa. Nyt kaavaillut rahoitusleikkaukset tarkoittaisivat sitä, että kolmasosa järjestöjen palveluista katoaisi. Koronaepidemia on kuitenkin vain lisännyt heikoimmassa asemassa olevien ennaltaehkäisevän ja matalankynnyksen apupalveluiden tarvetta. Espoossa esimerkiksi asukastilat ovat järjestöjen ylläpitämiä ja näin ollen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta on leikkausten toteutuessa uhattuna.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan järjestöjä julkisen sektorin yhteistyökumppaneiksi ennaltaehkäisevään työhön, kriisien hoitoon ja palveluiden kehittämiseen. Koronakevät osoitti jälleen kerran järjestöjen ällistyttävän kyvyn reagoida nopeasti ja mahdollisuudet joustaa kriisitilanteessa. Näin ei kuitenkaan voi jatkossa tapahtua, jos järjestöjen riittävää rahoitusta ei turvata. Ilman rahoitusta järjestöt eivät voi toteuttaa perustehtäväänsä hyvinvoinnin edistämisessä, saati tarjota omaa panostaan uuden kehittämiseksi. Jo nykyisillä resursseilla järjestöedustajat joutuvat tarkoin valikoimaan mihin yhteisiin verkostoihin tai projekteihin he voivat osallistua.

Järjestöjen ennaltaehkäisevillä palveluilla on myös työllistävä vaikutus; saati puhumattakaan siitä, kuinka paljon järjestöt myös itse työllistävät ja tarjoavat työharjoittelu- sekä työkokeilupaikkoja. Jos järjestöjen rahoitus vähenee, joudutaan työntekijöitä irtisanomaan. Tällöin menetetään äärimmäisen arvokasta osaamista ja tietotaitoa puhumattakaan henkilökohtaisista verkostoista ja saavutetusta luottamuksesta. Tämä vaikuttaa heikentävästi suoraan asiakkaille tarjottaviin palveluihin.

Espoolaiset järjestöt vetoavat päättäjiin järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Espoolaiset järjestöt haluavat olla mukana edistämässä asukkaiden hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Allekirjoittaneet järjestöt

 1. EJY ry
 2. Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
 3. Mirsal ry
 4. Espoon Kuuloyhdistys ry
 5. Alkoholiperheessä kasvaneiden tuki ry.
 6. Nuorten polku ry
 7. ViaDia Espoo ry
 8. Hyvä Arki ry
 9. Nicehearts ry
 10. Espoon Sydänyhdistys ry
 11. Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry
 12. Espoon Lastenliitto ry
 13. Suomen Kipu ry
 14. Espoon Sotaveteraanit ru
 15. Kehitysvammatuki 57 ry
 16. Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry
 17. Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
 18. Espoon Partiotuki ry
 19. Suomen Asumisen Apu ry
 20. Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
 21. Sosped-säätiö
 22. SPR Keski-Espoon osasto
 23. Perlamutra ry
 24. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO Ry
 25. Suomen Punainen Risti Lounais-Espoon osasto
 26. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
 27. Perhelinna ry
 28. Maahanmuuttajien Perhe ja Nuorten yhdistys ry
 29. Äs-sänääbil ry
 30. SOS-Lapsikylä Ry
 31. Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry
 32. Kiipulasäätiö
 33. Allergia-ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
 34. Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry.
 35. Villa Huvin ystävät ry
 36. FinFami Uusimaa ry
 37. Kaveri-Kammari ry
 38. Manna-Apu ry
 39. Päivänselvä ry
 40. Potilas- ja sosiaaliapu ry
 41. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
 42. Uudenmaan CP-yhdistys ry
 43. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Espoon paikallisyhdistys
 44. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
 45. Espoon Latu ry
 46. Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry
 47. Tunne rintasi ry
 48. Gannaane Ry
 49. Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry
 50. Kalliolan Setlementti ry
 51. Espoon Kehitysvammatuki ry

 

Lisätietoja:

Marja Manninen
Toiminnanjohtaja
EJY ry
Puh. 050 346 1004, marja.manninen@ejy.fi

Minna Miettinen
Asukastalo Kylämajan vastaava
Kalliolan setlementti ry
puh. 045 7733 0302, minna.miettinen@kalliola.fi

Arttu Pöyhtäri
Toiminnanohjaaja
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
puh. 050 312 5193, arttu.poyhtari@emy.fi

Asiasanat

järjestöjen rahoitus, kannanotto, espoon järjestöt,