Vertaisryhmä äideille verkossa: Työnjanoon! Työn ja perheen yhteensovittaminen

Esite 5.11.2020 pdf

Vertaisryhmästä iloa ja voimaa arkeen pienten lasten äideille!

Maria Akatemian Työnjanoon!-vertaisryhmä ja naisverkosto pienten lasten äideille, joilla on uupumusta, haasteita työn ja perheen yhteensovittamisessa, kuormitusta arkipaineidein aallokossa.

Työnjanoon! -hankkeella vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla.

Työnjanoon! -hanke on osa Maria Akatemian toimintaa ja toteutetaan Helsingissä, Tampereella ja verkossa. Työnjanoon! on STEAn tukema kehittämishanke vuosille 2019-2021.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä on kestoltaan 15 kertaa (2h/kerta). Ennen ryhmään osallistumista käymme yksilökeskustelut. Ryhmäkoko on max 8 hlöä.
Toiminta on maksuton, STEA/Veikkauksen tuella.

Lisätietoja Työnjanoon! -hankkeesta:
Projektityöntekijät
Sini Svanberg, p. 040 554 8167, sini.svanberg@maria-akatemia.fi
Iiris Nurmo, p. 040 5548 491, iiris.nurmo@maria-akatemia.fi
www.maria-akatemia.fi

Syksyllä 2020 on alkamassa valtakunnallinen verkkoryhmä, lisätiedot tästä:
Työnjanoon! verkkoryhmä torstaisin klo 11-13 alkaen 5.11.

 

Työnjanoon! -kokemusasiantuntijoiden palautteet:

”Äidit kokevat ristipainetta työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Itsetuntemustyöskentelyn kautta äidit saavat vahvistusta hyvinvointiinsa, josta koko perhe hyötyy”

”Sain puhuttua ja jaettua mieleeni painavista asioista vapaasti ja koin, että se hyväksyttiin. Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle ystävällisiä eivätkä tuomitse. Sain voimia tästä jatkaa arkeani.”

”Positiivisilla ja terveellä ajattelutavalla, mitkä sain ryhmästä auttoi minua saamaan uutta suuntaa/ajatuksia elämääni/työhön/ihmissuhteisiin/omien mahdollisuuksieni hahmottamiseen.”

”Ryhmäläiset ja vetäjät aina kannustivat minua ja pitivät minusta huolta. Opin valtavasti uusia asioita ja näkemyksiä itsestäni ja perheestäni sekä työstäni.”

”Vertaistuki on todella tärkeää, se että saa turvallisessa ympäristössä jakaa ja tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ovat erittäin tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnissa.”

”Ryhmässä keskustelujen kautta opittujen tietojen ja taitojen avulla pystyin soveltamaan arkielämääni.”

”Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle tärkeitä ja arvokkaita. Koin olevani yksi heistä ja arvokkaana henkilönä.”

”Sekä oma että toisten pikkutyttötarinat olivat tärkeitä ja antoivat eväitä reflektoida omaa elämää ja tilannetta. Vertaistuen avulla myös kokemus ja itsetuntemus äitiydessä vahvistui.”