Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -tutkimushankkeen loppuraportti on julkaistu

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -tutkimushankkeen loppuraportin julkistettiin 22.10.2020

Tutkimushanke selvitti, miten erilaiset muutokset toimintaympäristössä, kuten talouden muutokset, yhteiskunnan yksilöllistymiskehitys ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet kansalaisyhteiskuntaan viime vuosikymmeninä.

”Autonominen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on oleellinen osa demokraattista yhteiskuntaa ja sen vaalimiseen tulee kiinnittää huomiota myös Suomessa.”

Hankkeen loppuraportin julkistustilaisuudessa tutkimushankkeen keskeisiä tuloksia esittelivät Petri Ruuskanen, yliopistonlehtori / Jyväskylän yliopisto, Julia Jousilahti, vanhempi asiantuntija / Demos Helsinki ja Maija Faehnle, erikoistutkija / Suomen ympäristökeskus

Hanke laati kahdeksan suositusta, joilla kansalaisyhteiskunnan autonomiaa, yhdenvertaisuutta ja elinvoimaa voidaan tukea.

Lisätietoa tutkimuksesta ja raportista, tuloksista ja suosituksista täältä

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.