Joulupostia ikäihmisille – Julpost till åldringar

Joulupostia ikäihmisille – Julpost till åldringar

 

Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu kaikki Loviisan asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille. Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 16.11.–11.12. yhtä aikaa yli sadalla paikkakunnalla! Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Loviisassa joulukortteja kerätään kotipalvelun ja hoivakotien asiakkaille.

– Lähettämällä joulukortin voi tuottaa yksinäiselle ikäihmiselle tunteen siitä, että häntä on ajateltu. Kortilla voi koskettaa ja tuottaa iloa lähimmäiselle, Siskot ja Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.

Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa!

Kampanjaan voi osallistua
1) tekemällä joulukortin ja
2) toimittamalla sen keräyspisteeseen 16.11.–11.12.

Loviisassa kortteja voi tehdä myös joulukorttipajassa. Joulukorttipajasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Tee joulukortti näin:
Kirjoita korttiin hyvän joulun toivotukset. Merkitse saajan kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja Siskot ja Simot. Pudota kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon. Ethän sulje korttia kirjekuoreen.

Loviisan keräyspisteet:

Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo
Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa
arkisin klo 9–16

Senioripalvelut
Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa
arkisin klo 9–15

Kumppanuustalo Kulma
Sibeliuksenkatu 3, 07900 Loviisa
arkisin klo 10–14, muina aikoina kumppanuustalon postilaatikkoon

Loviisassa voi myös postittaa kortteja Asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon, PL 77, 07901 Loviisa. Postita kortti kirjekuoressa. Yhdessä kuoressa voi postittaa useampia kortteja. Muista postimerkki.

Kaikki joulukorttien keräyspisteet ja postitusosoitteet löytyvät kampanjan verkkosivuilta: siskotjasimot.fi/joulupostia

Kampanjan verkkosivut: siskotjasimot.fi/joulupostia
Seuraa kampanjaa somessa: #kosketakortilla #joulupostia

Lisätiedot:
Loviisan kaupunki, palveluvastaava Monica Sund, monica.sund@loviisa.fi, puh. 0440 555 380
Loviisan kaupunki, vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, puh. 0440 555 483
Siskot ja Simot ry, toiminnanjohtaja Eero Väisänen eero.vaisanen@siskotjasimot.fi, puh.  050 545 3145
Siskot ja Simot ry, kampanjakoordinaattori Sari Turpeinen sari.turpeinen@siskotjasimot.fi, puh. 050 544 5266

—–

Kampanjen Julpost till åldringar inbjuder alla invånare i Lovisa att skicka julkort till åldringar. Samfundet för kreativ omsorg, Siskot ja Simot, arrangerar tillsammans med sina samarbetspartner kampanjen Julpost till åldringar under tiden 16.11–11 på mer än 90 orter samtidigt. Kampanjen samlar julkort till åldringar inom hemvård och serviceboende. I Lovisa samlas julkort till kunder inom hemvården och på vårdhem.

– Genom att skicka ett julkort kan du få en ensam åldring att känna att någon har tänkt på just honom eller henne. Med ett kort kan du beröra och skapa glädje åt en medmänniska, säger Eero Väisänen, verksamhetsledare för Siskot ja Simot rf.

Som samarbetspartner för kampanjen fungerar Kommunförbundet, Medborgarinstitutens förbund, Medborgararenan och Finlands 4H-förening. Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Det är både enkelt och roligt att delta i kampanjen!

Man kan delta genom att
1) göra ett julkort och
2) hämta kortet till en av insamlingsplatserna under tiden 16.11–11.12

I Lovisa är det också möjligt att göra kort under en julkortsverkstad. Vi meddelar mer om julkortsverkstaden senare.

Så här gör du kortet:
Skriv din god jul hälsning på kortet. Som mottagare skriver du ”Till Dig” och som avsändare ditt eget namn och Siskot ja Simot. Sätt kortet som sådant i insamlingslådan. Var vänlig och sätt inte kortet i ett slutet kuvert.

Insamlingsplatserna i Lovisa:

Kundservicekontoret Lovinfo
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
vardagar kl. 9–16

Seniorservicen
Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa
vardagar kl. 9–15

Kompanjonskapshuset Hörnan
Sibeliusgatan 3, 07900 Lovisa
vardagar kl. 10–14, eller övriga tider i kompanjonskapshusets postlåda

I Lovisa är det också möjligt att skicka kort per post till Kundservicekontoret Lovinfo, PL 77, 07901 Lovisa. Skicka kortet i ett kuvert. Man kan också skicka flera kort i samma kuvert. Kom ihåg frimärket.

Alla kortinsamlingsplatser och postadresser finns på kampanjens webbplats: siskotjasimot.fi/julpost.

Kampanjens webbplats: siskotjasimot.fi/julpost.
Följ kampanjen på sociala medier: #berörmedkort #julpost

Ytterligare information:
Lovisa stad, serviceansvarig Monica Sund, monica.sund@loviisa.fi, tfn 0440 555 380
Lovisa stad, fritidssekreterare, idrottsinstruktör Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, tfn 0440 555 483
Siskot ja Simot rf, verksamhetsledare Eero Väisänen, eero.vaisanen@siskotjasimot.fi, tfn  050 545 3145
Siskot ja Simot rf, kampanjkoordinator Sari Turpeinen, sari.turpeinen@siskotjasimot.fi, tfn 050 544 5266