Uusimaalaiset (Uusimaa)


Kysely on tehty espoo.fi-nettisivujen uudistusprojektiin liittyen. Vastaa kyselyyn 29.2. mennessä. Vastaa kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/AA086DA8E380EC42 Tarkoituksena on selvittää mitä asioita espoolaiset ja espoo.fi-nettisivujen käyttäjät pitävät erityisen tärkeinä ja mitä toiveita on nettisivujen uudistusprojektia varten. Espoo.fi-nettisivuprojekti on aloitettu julkisen sektorin hankintamenettelyn mukaisesti, ja Lue lisää…


Tyttöjen olohuone on tytöille tarkoitettu oma tila, joka sijaitsee Rastilassa ja jossa kohtaamme peruskouluikäisiä tyttöjä. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Tila on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen. Tytöt voivat olla omana itsenään yhteiskunnan ja yhteisöjen paineiden Lue lisää…


Melkein joka toinen mielenterveysongelmia kokeva kokee joutuneensa leimatuksi mielenterveyden häiriönsä vuoksi, ja joka kolmas tuntee häpeää hoitoon hakeutumisen vuoksi. Neljäsosa suomalaisista ei haluaisi mielenterveysongelmia sairastavaa naapurikseen. Tulokset käyvät ilmi Mielenterveysbarometrista 2019. Melkein joka toinen (47%) mielenterveysongelmia kokenut ajattelee joutuneensa leimatuksi mielenterveyshäiriönsä Lue lisää…


Verohallinto julkaisee yhdistyksille ja säätiöille suunnattuja uutiskirjeitä. Mikäli haluat tilata uutiskirjee suoraan sähköpostiisi, tilaa uutiskirje täältä. Uutiskirje 5.2.2020 Osallistu kehittämiseen Haluamme kehittää yhdistys- ja säätiöasiakkaidemme veroasioiden hoitoa. Vuoden 2020 aikana kehitämme mm. vero.fi sivuston sisältöä. Jos olet yhdistyksen tai säätiön Lue lisää…


Vuoden 2020 alusta astuivat voimaan uudet tulorekisteri-ilmoittamista koskevat säännökset. Niiden tavoitteena on korjata tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneitä haasteita ja keventää siten mm. kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron kertasuoritusten ilmoitusaikaa on pidennetty. Nyt kertasuoritukset voi ilmoittaa Lue lisää…


Tänään kotona -hankkeessa Helsingissä, Vaasassa ja Tampereella kerättiin tietoa ikääntyneille suunnattujen etäyhteydellä toteutettujen kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Hankkeen aikana toteutettiin kymmeniä erilaisia kokeiluja, joissa asiakkaat pääsivät osallistumaan kulttuuriohjelmaan. Hankkeen opit on koottu oppaaseen. >> Tutustu oppaaseen


Hei hyvä yhdistystoimija, haluamme kutsua teidät Leppävaaran elä ja asu -keskukseen Järjestötiedon karttapalvelu -digikokeilun aloitustapaamiseen. Tilaisuudessa kerromme mistä haetun digikokeilun idea syntyi, mitä tässä kokeilussa on tavoitteena testata ja erityisesti kuulla espoolaisia yhdistyksiä, mitä ja miten toivotte tietonne löytyvän kokeilussa testattavassa karttapalvelussa. Aika: Lue lisää…


Paikallinen yhdistys tai seura, OP Uusimaa tarjoaa sinulle kesätyöntekijän! Autetaan nuoria työllistymään tulevana kesänä! Jatkamalla kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaa tarjoamme palkkatukea yhdistyksille ja seuroille, jotka mahdollistavat 15-17-vuotiaan nuoren kesätyön. Nuoret palkataan Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Nurmijärven, Siuntion, Tuusulan Lue lisää…


  Vertaisvierailu on yksinkertainen toimintamalli järjestöjen välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Se on fasilitoitu tutustumisen, vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämisen malli, jossa kaksi yhdistystä vierailevat toistensa luona. Tarkoituksena on tutustua toisiin sekä ihmisinä että organisaatioina, ja vaihtaa ajatuksia molempien toivomasta aiheesta. Tutustumisen lisäksi tavoitteena on Lue lisää…


Yhteensä: 250