VESA-toiminnalle oma Facebook-sivu

VESA-toiminnalle oma Facebook-sivu

 

VESA – vapaaehtoistoimintaa espoolaisten senioreiden avuksi on EJY ry:n koordinoimaa vapaaehtoistoimintaa yli 65-vuotiaille espoolaisille. VESA-toiminnan tavoitteena on yksinäisyyden lievittäminen ja ennaltaehkäiseminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen, niin vapaaehtoiselle kuin ikäihmisellekin. Toiminta toteutetaan yhteistyössä EJY ry:n Keikka-avun, Espoon kaupungin vanhustenpalveluiden sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Toimintamalli on julkaissut oman Facebook-sivunsa, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ikäihmisten parissa tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta järjestöissä ja Espoon kaupungilla sekä nostaa esille ikääntymiseen liittyviä aiheita.

https://www.facebook.com/vesatoiminta

Asiasanat

vapaaehtoistoiminta espoo, ikäihmiset, seniorit, toimintamalli,