Voita ja vaikuta! Valtakunnallinen kysely perheiden palveluista ammattilaisille ja esihenkilöille

Voita ja vaikuta! Valtakunnallinen kysely perheiden palveluista ammattilaisille ja esihenkilöille

Kyselyn tavoitteena on koota mahdollisimman kattava tilannekuva uusperheille suunnatuista palveluista kaikista Suomen kunnista ja kuntayhtymistä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisten, maksuttomien uusperhepalvelujen käyttöönotossa. Vastaamalla kyselyyn voit parantaa oman alueesi mahdollisuuksia tarjota uusperheille suunnattuja palveluja tulevaisuudessa. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/48f4673b-8fa3-4b07-9ce5-9d29e8c3a8a8?displayId=Fin2230237

Kyselyn tietoja hyödynnetään Suomen Uusperheiden Liiton palveluiden kehittämis- ja levittämistyössä. Kyselyn tavoitteena on myös kartoittaa kuntien organisaatioiden palvelutarpeita ja toimia Suomen Uusperheiden Liitto ry:n kanssa tehtävän yhteistyön neuvottelun pohjana.
StepApp-valmennus® on kuntien perhepalveluihin kehitetty, uusperheille suunnattu maksuton ryhmämuotoinen valmennus. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea uusperheen aikuisia vanhemmuudessa ja pysähtyä kaikkien perheenjäsenten kesken uusperheen kasvun äärelle. Viiden tapaamiskerran valmennuksessa uusperheiden aikuiset saavat ammattilaisten ohjauksessa vertaistukea, ohjausta ja konkreettisia työkaluja perheen arkeen. Tutkimuksen mukaan uusperheet hyötyvät valmennuksesta. Valmennusta ohjaa työpari, jotka ovat sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan ammattilaisia ja joilla on StepApp-valmentajan pätevyys. Stepping-hankkeen keskeisinä ydinkumppaneina Järvenpään ja Raision perhepalveluiden lisäksi ovat Opintokeskus Sivis ja Turun Yliopiston tutkimusohjelma Connected Health UTU (Gamification for Health Promotion) sekä hankkeen rahoittaja STEA. Vuonna 2021 toimintaa aletaan laajentaa myös Pirkanmaan alueen yhteistyökuntiin (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Tampere, Ylöjärvi).