Ajankohtaista järjestöjen sote-muutostuelta Uudeltamaalta!

 

Paljon on tapahtunut sote-uudistuksen tiimoilta Uudellamaalla. Tässä uutisessa nostamme alueittain muutamia nostoja järjestöyhteistyöstä. Järjestöasiantuntijat Anu Toija ja Ilari Karhumalja toimivat jokaisen alueen sote-hankkeiden kanssa ja keskustelevat yhteistyön mahdollisuuksista. 

Koko Uusimaa – järjestöjen verkostojen tulevia tapaamisia 

Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto kokoontuu seuraavan kerran 18.8.2021 klo 13.00-14.30. Mukana keskustelussa HYKS-erva-alueen aluekoordinaattori THL:stä Miia Ståhle ja Uudenmaan järjestöasiantuntijat. Syksyn aikana käydään keskustelua mm. Stean arviointipäällikön kanssa ja perehdytään muutenkin avustusasioiden edistämiseen. Lisätietoja anu.toija@ejy.fi, ilmoittautuminen verkostoon: https://pokka.kukunori.fi/ejy/780d1405-3318-4ee6-8d95-530eae9e1750  

Uudenmaan järjestöjen sote-ryhmä perustetaan Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijoiden työn tukemiseksi ja yhteisen viestinnän ja osallistumisen parantamiseksi. Ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 1.9. klo 8-10. Sote-ryhmä on tarkoitettu järjestöjen teemaverkostojen edustajille (1-3 edustajaa/verkosto) ja Uudenmaan verkostojärjestöille. Toiveena on, että järjestöjen verkostot valitsevat 2-3 edustajaa. Edustajat ilmoittautuvat 10.8. mennessä: https://pokka.kukunori.fi/ejy/4838c3d4-078d-4773-a5a9-109754efce00 Lisätietoja anu.toija@ejy.fi tai ilari.karhumalja@ejy.fi . 

Muista järjestöverkostoista voit lukea sivulta ejy.fi/jarjestoyhteistyo/. 

Helsinki 

Helsingissä järjestöyhteistyötä jatketaan sote-hankkeissa aiempien rakenteiden mukaisesti. Kun sote-uudistuslait tulevat voimaan, vuoropuhelua järjestöjen kanssa tiivistetään ja yhteistyötä jatketaan sote-uudistuksen valmistelun myötä teemoittain. Tietoa tulevista tapahtumista löydät uutiskirjeistä. Lue uutiskirje https://soteuudistus-hki.mailpv.net/…/184870478…/4418589 ja tilaa omasi https://soteuudistus-hki.mailpv.net/ . Helsingin ohjausryhmässä järjestöedustajana on EJY ry:n toiminnanjohtaja Marja Manninen. Ohjausryhmässä Marja on tuonut esiin järjestöjen osallistumisen tärkeyden sote-uudistuksen valmisteluun. 

Itä-Uusimaa 

Itä-Uudenmaan sote-hankkeiden ohjausryhmässä järjestöedustajina ovat Loviisan Järjestöt ry:n toiminnanjohtaja Camilla Stjernvall ja Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntija Ilari Karhumalja. Järjestöille suunnattuja työpajoja on pidetty aiemmin keväällä ja kesäkuussa. Työpajat, joihin myös järjestöt ovat tervetulleita, jatkuvat syksyllä. Seuraa järjestöjen sote-muutostuen, Loviisan Järjestöjen ja Porvoon Yhdistyskeskuksen uutisointia!  

Ikääntyvän ihmisen kotona asumisen tukemisen palveluketjukuvaus-työpajoissa järjestöedustajana oli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n erityisasiantuntija Päivi Tiittula. Työ tapahtui kolmessa työpajassa. Päivi edisti osaltaan ennaltaehkäisevän työn, järjestöjen työn ja etsivän vanhustyön nostoja palveluketjukuvaukseen. 

Keski-Uusimaa 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto järjestää järjestötreffejä jokaisessa alueen kunnassa kaksi kertaa vuodessa. Järjestötreffeillä on osallistujia aina myös kunnasta ja hyvinvointialueen sote-hankkeesta. Lisätietoja saat toiminnanjohtaja Saana Sandholmilta, joka toimii myös ohjausryhmässä (Tulevaisuuden sote-keskus-, rakenneuudistus- ja henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeet) järjestöedustajana Siskot ja Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero Väisäsen kanssa. Viimeisin ohjausryhmän tapaaminen on ollut kesäkuun alussa ja siellä kuultiin tarkemmin vammaispalvelujen henkilökohtaisesta budjetoinnista. Saana ja Eero ovat kertoneet ohjausryhmälle alueen järjestöjen toiveen kuulla ja tarjota tietoa tulevaisuuden sotekeskushankkeelle. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa järjestöt ja kokemustoimijat ovat mukana kehittämisessä. 

Työkyky-hankkeen ohjausryhmässä järjestöedustajana on Tuusulanjärven Klubitalolta Mona Jonsson ja Hyte-allianssin sparrausryhmässä Diabetesliitosta Sari Koski, Sydänliitosta Marjaana Lahti-Koski, MLL:stä Pia Metsähuone, MIELI ry:stä Meri Larivaara ja Järjestöjen sote-muutostuesta Anu Toija. (lue lisää Hyte-allianssista https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/keusoten-alueen-asukkaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamiseksi-tehdaan-monialaista-yhteistyota/). Asunnottomuushanke on käynnistymässä ja ohjausryhmää muodostetaan.  

Keusote on tehnyt Hyte-allianssissa palvelupolkuja asukkailleen jo useammasta eri teemasta painonhallinnasta yksinäisyyden lievittämiseen: https://www.keski-uudenmaansote.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/ . Järjestöt ovat olleet mukana kehittämässä näitä palvelupolkuja ja uusia on tulossa useita, mm. diabeteksen ehkäisystä, omaishoitajuudesta ja vertaistuesta. Pääset mukaan kutsulistalle ilmoittamalla nimesi, järjestösi ja sähköpostiosoitteesi Marjut Suolle marjut.suo@keusote.fi . Keusotella on asiakasohjauksessa tiiviisti käytössä Uusimaalaiset.fi. Varmistathan järjestötoimijana, että toimintanne tiedot löytyvät palvelusta! Järjestöt ovat myös esitelleet toimintaansa asiakasohjausta tekeville työntekijöille.  

Länsi-Uusimaa 

Länsi-Uudenmaan ohjausryhmässä järjestöedustajana on EJY ry:n toiminnanjohtaja Marja Manninen. Ohjausryhmässä on linjattu, että järjestöjen työ tulisi saada tiiviisti mukaan jo kehittämistyöhön. Järjestöasiantuntijat Anu Toija ja Ilari Karhumalja ovat mukana Länsi-Uudenmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän työskentelyssä, jossa tavoitteena on luoda toimivaa, yhteistyön mahdollistavaa hyte-rakennetta ja suunnitella alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. 

Järjestöjä ja asukkaita pyydetään mukaan suunnitteluun monilla eri tavoin. Unelmien sote-palvelut -yhteisössä voit vaikuttaa sote-palvelujen kehittämiseen osallistumalla keskusteluihin ja muihin tehtäviin. Voit myös jättää ehdotuksia ja kysymyksiä. Ilmoittaudu mukaan Unelmien sote-palvelut -yhteisöön. Sote-palvelut yhteisöön voi liittyä yksityishenkilönä, vaikka olisi järjestön edustaja. Voit myös kertoa 24.6. asti, mitä toivot perhekeskukselta. Vastaa kyselyyn linkin kautta! Nyt myös nuoret pääsevät nyt itse vaikuttamaan mielenterveyspalveluihinsa. Jos olet 15–22-vuotias nuori ja haluat osallistua, ilmoittaudu Petri Luomaalle ja saat paluupostissa ohjeet: petri.luomaa@espoo.fi  

Myös alueen kunnissa tapahtuu, mm. Lohjan kaupungin kanssa järjestöt tekevät hyvää yhteistyötä: Apuomena järjestää yhteisiä tapaamisia. Liity mukaan kansalaistoiminnan keskuksen postituslistalle laittamalla pyynnön: ulla.korhonen@apuomena.fi. Espoossa ovat myös järjestöt osana hyvinvoinnin ja terveyden ja osallisuuden ohjausryhmää.    

Vantaa-Kerava 

Alueella osallisuus toteutuu nykyisten rakenteiden ja toimintamallien pohjalle ja osallisuus toteutuu jokaisen hankkeen kärjessä ja osa-alueessa. Vantaa-Keravalle on muodostettu päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistyöhön keskittyvä järjestöverkosto, johon voit ilmoittautua oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/A1F8E4371F65B470. Verkostossa on n. 30 järjestöä ja kevään aikana verkosto on kokoontunut kaksi kertaa. Kokouksia on ajoitettu syksylle n. kerran kuussa, joiden välissä lähetetään osallistujille tietoa ja tehtäviä.

Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto järjestää järjestötreffejä myös Keravalla kaksi kertaa vuodessa. Järjestötreffeillä on osallistujia aina myös kunnasta ja hyvinvointialueen sote-hankkeesta. Lisätietoja saat toiminnanjohtaja Saana Sandholmilta. Vantaalla toimii myös Vantaan järjestörinki. Seuraathan heidän ilmoitteluaan ja liity postituslistalle! Ohjausryhmän järjestöedustajana on EJY ry:n toiminnanjohtaja Marja Manninen. Seuraavassa ohjausryhmässä sidosryhmillä on oma puheenvuoro yhteistyön odotuksista.   

Kiitos tähänastisesta yhteistyöstä, ilolla odotamme jatkoa! 

Olehan yhteydessä meihin järjestöasiantuntijoihin ja seuraa myös Facebook-sivuamme: Järjestöjen sote-muutostuki -Uusimaa. 

 

Anu Toija anu.toija@ejy.fi 

Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi