Järjestöjen vaikuttamispaikkoja sote-uudistuksessa Uudellamaalla

Olemme koonneet tähän tällä hetkellä olevat Uudenmaan vaikuttamispaikat sote-palveluiden kehittämisessä hyvinvointialueittain. Vaikuttamispaikkoja on niin järjestöjen työntekijöille, vapaaehtoisille kuin jäsenille. Listasta löytyvät vaikuttamisen paikat ja ajankohtaiset järjestökuulumiset Länsi-Uudeltamaalta, Vantaa-Keravalta, Keski-Uudeltamaalta ja Itä-Uudeltamaalta sekä Helsingistä. Poimi listasta sinun järjestöäsi ja sen jäsenistöä koskevat kohdat ja välitä tietoa eteenpäin!

Länsi-Uusimaa  

 • Kuuluthan jo Länsi-Uudenmaan soten Unelmien sote-palvelut -yhteisöön? Mikäli et, niin voit liittyä täältä: https://www.espoo.fi/…/lansi…/unelmien-sote-palvelut-yhteiso Nyt yhteisössä etsitään henkilöitä testaamaan chat-vastaanottopalvelua. Testaukset ja haastattelut tehdään Teams-palvelun kautta, tähän tarvitaan siis tietokone ja verkkoyhteys. Mikäli haluat mukaan, liity ensin Unelmien sote-palveluiden yhteisöön (katso linkki yltä). Henkilökohtaisen kirjautumisen kautta pääset ilmoittautumaan testaajaksi. 
 • Länsi-Uusimaa on luomassa paljon palveluja tarvitseville asiakkaille mallia, joka taipuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Oletko sinä ollut tilanteessa, jossa olet tarvinnut useita eri palveluja samanaikaisesti? Asutko Länsi-Uudellamaalla? Osallistu kokemusasiantuntijana paljon palveluita käyttävien palveluiden kehittämiseen ja ilmoittaudu mukaan: Projektipäällikkö Satu Meriläinen-Porras,  satu.merilainen-porras@espoo.fi tai projektipäällikkö Sari Lintunen, sari.lintunen@espoo.fi. Voit myös soittaa Espoon kaupungin puhelinvaihteen kautta, p. 09 81621 ma–pe klo 8–16.  
 • Perhekeskus-työryhmissä mukana kattavasti järjestöjä. Haluatko mukaan kehittämiseen ja tarjoatte toimintaa L-U:n alueella? Ilmoittaudu anu.toija@ejy.fi 
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Länsi-Uudenmaan sotekeskus-hanke kutsuu järjestöjä yhteistyöhön liittämään järjestöjen palveluita osaksi julkisen palvelun kuvausta. Länsi-Uudenmaan alueen asiakkaan palvelupolun kuvaamisen tavoitteena on helposti ymmärrettävä ja selkeä kuvaustapa, jossa hoitopolun eri vaiheet tulisivat luontevasti nähtäväksi.   

Työpajoja järjestetään kaksi, 26.10. klo 14–15:30 ja 16.11. klo 14–15:30. Yhteystiedot: Petri Luomaa, projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan sotekeskushanke, Tulevaisuuden sotekeskus, Mielenterveys- ja päihdepalvelu -kokonaisuus petri.luomaa@espoo.fi, 046 877 1090.  

Petri Luomaa alustaa työpajatyöskentelyä seuraavassa Uudenmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostotapaamisessa 5.10.2021 klo 9–12.  Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostossa vetovastuussa ovat EHYT ry, EMY ry ja Mieli ry. Verkosto käsittelee etenkin sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä sekä pämi-sektorin järjestöjen omaa roolia ja kohderyhmien asioita suhteessa hyvinvointialueisiin ja tulevaisuuden sote-keskuksiin. Yhteyshenkilöt: Soile Törrönen soile.torronen@ehyt.fi, Erja Karjalainen erja.karjalainen@emy.fi, Outi Ruishalme outi.ruishalme@mieli.fi

Vantaa-Kerava 

 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakaspolkutyöskentely 

Vantaa-Kerava - sote -Asukkaan asialla kutsuu järjestötoimijoita osallistumaan Vantaa-Keravan asiakaspolkutyöskentelyyn. Kehitettävät asiakaspolut ovat 1) lievästi ja keskivaikeasti ahdistunut ja masentunut nuori (syksy 2021) sekä 2) aikuinen mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisasiakas (syksy 2021-kevät 2022).  

Kumpaankin polkuun toivotaan kahta järjestöedustajaa (+ varaedustajat). Päätökset edustajista tehdään yhdessä kunkin palvelupaketin puheenjohtajan kanssa. Polut tehdään Vantaa-Kerava alueelle. Osallistuja ei edusta vain omaa järjestöään, vaan yleisesti 3. sektorin toimijoita. Edustajalta toivotaan kokonaisvaltaista ymmärrystä kentästä.

Jos sinä tai joku järjestöstäsi sopisi edustamaan järjestöjä palvelupolkutyöskentelyssä, ilmoittaudu: Emmi Ikonen, erityisasiantuntija, Vantaa-Kerava sote -Asukkaan asialla, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi emmi.ikonen@vantaa.fi040 185 7784  

 • Vantaa-Keravan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa kehitetään perhekeskustoimintamallia sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyönä. Voit lukea kehittämistyöstä tarkemmin Innokylän blogista. Lisätietoja Vantaa-Keravan perhekeskuskehittämisen monitoimijaisesta yhteistyömallista antavat Miriam Tepora, erityisasiantuntija Vantaan perhe- ja sosiaalipalveluista miriam.tepora@vantaa.fi ja Kaisli Syrjänen, järjestöagentti Perheet keskiöön! -hankkeesta kaisli.syrjanen@pienperhe.fi, 045 7731 1399 
 • Elokuussa on aloittanut Vantaa-Keravan sote-uudistuksen hanketoimistossa uusi osallisuudesta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava erityisasiantuntija, Fanni Ali-Melkkilä. fanni.ali-melkkila@vantaa.fi, +358 40 193 8411.
 • Miepä-järjestöverkoston seuraava kokous on 1.10. klo 10-11.30. Lisätietoa antavat verkoston vetäjät Emmi Ikonen emmi.ikonen@vantaa.fi 040 185 7784 ja Sanna Kostamo. 

Keski-Uusimaa 

 • Hyte-Allianssissa kuvataan palvelupolkuja eri teemoilla yhteisissä työpajoissa järjestöjen kanssa syksyn 2021 aikana. Ilmoittautua voi Marjut Suolle marjut.suo@keusote.fi   
 • Täältä löytyvät Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston Järjestötreffit syksyllä 2021. Treffeillä on paikalla aina sekä kunkin kunnan/ kaupungin edustaja että sotekuntayhtymän/ hyvinvointialueen edustaja. Järjestötreffeillä käsitellään ajankohtaisia aiheita yhdistysten edellisellä kerralla esittämien toiveiden mukaan. Vantaa-Keravan hyvinvointialueen Fanni Ali-Melkkilä tulee Keravan Järjestötreffeille 9.11. Me-talolle. 
 • Tiedätkö, mikä on Kokewa-hanke? Kokewa tuo kokemuslähtöistä osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista Keski-Uudellemaalle ja tekee yhteistyötä mm. Keusoten kanssa. Lue lisää: https://www.kuwerkko.fi/kokewa-hanke/ Kokewan kuulumisia: 

Keväällä toimintansa käynnistäneessä Keusoten Mielan itäisessä asiakasraadissa on Kokewalla oma, alueen kokemusosaajista koostuva viisihenkinen pienryhmä (Miela=aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut). Tähän mennessä asiakasraati on muun muassa kommentoinut Keusoten tietosuojalomakkeita ja antanut evästystä loppusyksystä uudistuville Keusoten nettisivuille, jotta tiedot palveluista olisivat jatkossa paremmin saavutettavissa. 

Keusoten Perhesosiaalityön kanssa käynnistyy pilottina syyskuussa nepsylasten vanhempien vertaistukiryhmä, jossa Kokewan kokemuskehittäjän luotsaamana perhesosiaalityön asiakkaat pääsevät jakamaan vanhemmuuteen, arkeen ja jaksamiseen liittyviä kokemuksia ja vertaistukea. 

Hyvinkään Päihdevieroitusyksikköön (”katkolle”) on keväästä lähtien tehty säännöllisiä kokemusasiantuntijavierailuja kahdesti viikossa sekä vedetty viikoittaista vertaistukiryhmää. Tässäkin toiminnassa sovelletaan Kokewa-hankkeen vertaismentoroinnin mallia, jossa kokeneemmat kokemusasiantuntijat ja vertaiset mentoroivat tehtävistä kiinnostuneita vasta-alkajia, tai jo koulutettuja kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimijoita, jotka haluavat rohkaisua tietyissä tehtävissä toimimiseen. 

Keusoten Työkykyhankkeen https://www.keski-uudenmaansote.fi/…/valtiona…/tyokykyhanke/ kanssa olemme tiiviissä yhteyksissä mm. vertaistukihenkilötoiminnan koordinoimisen ja kokemusosaajien ja vertaisten työnohjauksellisen tuen tiimoilta. 

Yhteistyötä ja suunnitelmia on vireillä myös aikuissosiaalityön ja asumispalveluitten suuntaan, Hyte-Allianssissa olemme mukana, ja esimerkiksi Keusoten alueellisessa ehkäisevän päihdetyön ryhmässä on keväästä lähtien ensimmäistä kertaa myös kokemusasiantuntijaedustus. 

 • Kohtaamispaikkatoiminnassa suunnitelmissa järjestöyhteistyö. Lisätietoja myöhemmin. 

Itä-Uusimaa 

Itä-Uusimaa kutsuu järjestötoimijoita kehittämään kanssaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluketjuja ilmiöpohjaisissa työpajoissa. Syksyllä 2021 järjestettävät työpajat toteutetaan kolmen eri teeman mukaan seuraavasti:

1) Vanhemmuuden tuki (masentunut äiti jne.), syyskuu 2021 (työskentely alkanut)

2) Aikuisväestön mielenterveys- ja riippuvuusongelmat, syrjäytyminen (päihteet, pelaaminen, lähisuhdeväkivalta, mielenterveys), lokakuu 2021

3) Terveyspalveluiden suurkuluttajat, marraskuu 2021

Työpajat järjestetään etäyhteydellä keskiviikkoisin klo 13-15, 4 kertaa kuussa. Osallistujamäärä on rajattu tehokkaan työpajatyöskentelyn varmistamiseksi. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua järjestöasiantuntija Ilari Karhumaljalle ilari.karhumalja@ejy.fi. 

ITUA-yhdessä kehittämisen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuuhenkilönä toimii Meritte Nyqvist, meritte.nyqvist@porvoo.fi +35840 4841733.

Helsinki

Hei helsinkiläiset lasten ja perheiden kanssa toimivat järjestöt!

Helsinkiläisten järjestöjen yhteistyötä ja tiedonkulkua perhekeskukseen päin koordinoivat Helsingin ensikoti ry ja SOS-lapsikylä: tuomas.kurttila@helsinginensikoti.fi ja elina.stenvall@sos-lapsikyla.fi.

Helpoiten tiedon ajankohtaisista asioista saa liittymällä Facebook-ryhmään https://www.facebook.com/groups/jarjestothki. Tietoa tästä facebook-ryhmästä voi mielellään jakaa eteenpäin helsinkiläisille paikallisyhdistyksillenne, kumppanijärjestöillenne ja muille omassa organisaatiossanne. Tämä ei siis korvaa olemassa olevaa Uudellamaalla toimivien lapsi- ja perhejärjestöjen verkostoa (lue lisää verkostosta https://ejy.fi/jarjestoyhteistyo/), vaan keskittyy erityisesti Helsingin asioihin (Uudenmaan verkoston päätös koordinoitua myös hyvinvointialueittain).

Tässä alla kutsu ensimmäisiin sote-aamukahveihin:

Tervetuloa Helsingin lapsi- ja perhejärjestöjen ensimmäisille Sote-aamukahville ke 29.9. klo 9–10 (Teams), vieraanamme Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov!

Takuuvarmaa sote-asiaa ja yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Ilmoittaudu viimeistään ma 27.9. seuraavasta linkistä: Sote-aamukahvi 29.9.2021 (creamailer.fi) Sinut toivottavat tervetulleiksi Helsingin ensikoti ja SOS-Lapsikylä, järjestökoordinaattorit, Helsinki.