Hyvinvointialueiden syksyn ajankohtaiset kuulumiset Uudeltamaalta

Hei Uudenmaan alueen järjestötoimijat!

Tässä kuulumisia Järjestöjen sote-muutostuesta kansallisesti ja Uudeltamaalta hyvinvointialueittain.

Lue täältä Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikön Anita Hahl-Weckströmin kansalliset kuulumiset suomeksi ja På svenska

 

Ajankohtaista Helsingissä

Helsingin Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu etenee. Järjestöyhteistyötä ja kehittämistyötä järjestöjen kanssa toteutetaan tähänastisilla tavoilla ja yhteistyö jatkuu nykyisillä toimialoilla.

Osana sote-uudistusta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala selvittää yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan kanssa kaupungin ja kolmannen sektorin yhdyspinnoilla olevien palveluiden nykytilaa ja järjestämisvaihtoehtoja.

Järjestöjen sote-muutostuki tapaa sote-hankkeiden työntekijöitä ja tiedottaa sitä mukaa uusista tiedoista, kun niitä ilmenee.

Helsingissä lasten ja perheiden kanssa työtä tekevien järjestöjen verkosto kokoontuu. Liity mukaan Facebook-ryhmään ja saat tietoa tapaamisista.

 

Ajankohtaista Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudellamaalla väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) alajaostoja ovat Johtaminen ja osaaminen, HR, Palvelujen järjestäminen, Toimitilat, Hallinto, talous ja tukipalvelut, Viestintä ja osallisuus, ICT-palvelut ja Yhdyspinnat kunnissa. Järjestöjen sote-vaikuttamisen näkökulmasta tärkeä jaosto on Yhdyspinnat kunnissa -alajaosto, jossa käsitellään mm. osallisuuden edistämistä, järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista ja hyvinvointialueen antamaa tukea kuntien hyte-työhön ja järjestökoordinaatioon.

Kutsu Itä-Uudenmaan osallisuusfoorumiin 18.11. klo 14-16: Tervetuloa mukaan laatimaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osallisuussuunnitelmaa verkon välityksellä. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat Itä-Uudenmaan kuntien asukkaat, 3. sektorin toimijat, päättäjät. Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Osallisuussuunnitelman laatiminen kuuluu hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 15.11.2021 klo 12 mennessä tämän linkin kautta.

Itä-Uudenmaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluketjutyöskentely jatkuu. Syksyn ensimmäisen, Vanhemmuuden tuki -työpajan kooste valmistuu lähiaikoina. Aikaisväestön mielenterveys- ja riippuvuusongelmat, syrjäytyminen -työpajoista on jäljellä vielä viimeinen, joka on 27.10. klo 13–15. Marraskuussa järjestetään Terveyspalveluiden suurkuluttajat -työpajat neljänä keskiviikkona klo 13–15 Porvoon valtuustotalolla. Tarkat päivämäärät marraskuun työpajoille ovat 3.11., 10.11., 17.11. ja 24.11. Voit ilmoittautua työpajoihin: ilari.karhumalja@ejy.fi.

 

Ajankohtaista Vantaa-Keravalla

Vantaa-Keravan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on nimetty, mutta vielä ei ole tarkempaa tietoa alatyöryhmistä. Järjestöasiantuntijat on kutsuttu mukaan Osallisuuden koordinaatioryhmään ja alueellista HYTE-suunnitelmaa ja rakennetta valmistelemaan kehittämisryhmään. Vantaa-Keravan HYTE-rakenteen ja hyvinvointialueen osallisuussuunnitelman työstäminen on käynnistynyt yhdessä järjestöasiantuntijoiden kanssa ja järjestöjen edustus laajenee vähitellen jo syksyn aikana työpajoissa.

Vantaa-Kerava sote -Asukkaan asialla-hankkeessa kartoitetaan, millaisia palveluja järjestöt tuottavat alueen asukkaille. Vastaa kyselyyn 9.11.2021 mennessä. Kyselyn tuloksia käytetään hankkeessa alueen palveluiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen. Lisätietoja kyselystä: Emmi Ikonen, erityisasiantuntija Vantaa-Kerava sote -Asukkaan asialla, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, p. 040 185 7784. Vastaa kyselyyn:  https://link.webropolsurveys.com/S/9397CE736420E59C

Järjestöt ovat kattavasti mukana mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä niin palvelupaketeissa/projektiryhmässä tehtävän järjestöyhteistyön kuin palvelupolkutyössä tehtävän järjestöyhteistyön osalta. Yhteistyö on käynnissä myös KAP-Vantaan kokemusasiantuntijoiden ja seurakunnan kanssa. Perhekeskuskehittämisestä voi lukea blogista Perhekeskuskehittämisen monitoimijamalli ja kysyä lisätietoja: Kaisli Syrjänen, järjestöagentti Perheet keskiöön! -hanke kaisli.syrjanen@pienperhe.fi . Vantaa-Keravalla lasten ja perheiden kanssa työtä tekevien järjestöjen verkosto kokoontuu. Liity mukaan Facebook-ryhmään ja saat lisätietoa tapaamisista.

 

Ajankohtaista Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentumista voit seurata https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue . Liity mukaan Unelmien sote-palvelut yhteisöön: https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/unelmien-sote-palvelut-yhteiso

Ilmoittautuminen HYTE-yhdyspinta-kehittämisjaksolle:

Länsi-Uudenmaan sote kutsuu alueensa järjestöt, paikallisyhdistykset ja uskonnolliset yhteisöt mukaan edistämään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia! Ensimmäiseksi kartoitetaan, millaista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa toimijoilla on jo meneillään ja millaiset toimintamallit ovat osoittautuneet toimiviksi. Lisäksi halutaan kuulla, millaisia toiveita toimijoilla on yhteistyöstä keskenään ja tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Ilmoittaudu mukaan kehittämisjaksolle, johon sisältyy kaksi kaikille avointa kyselyä (ensimmäinen sulkeutunut 21.10.) ja kaksi yhteistä Teams-tapaamista (27.10. klo 14.15.30 ja 22.11.14-15.30). Lisätiedot: ext-sannariikka.gronfors@espoo.fi Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/17E969CC1421BEEE

Perhekeskus-hankkeen ohjausryhmässä, kohtaamispaikkatoiminnan kehittäjätiimissä sekä pilotoitavien alueen kohtaamispaikkatiimeissä on järjestöedustajia. Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Hanna Lehtinen, projektipäällikkö, Perhekeskustoiminnan kehittäminen, Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan sote -hanke, hanna.ma.lehtinen@espoo.fi

Länsi-Uudellamaalla lasten ja perheiden kanssa työtä tekevien järjestöjen verkosto kokoontuu. Liity mukaan Facebook-ryhmään ja saat lisätietoa tapaamisista.

 

Ajankohtaista Keski-Uudellamaalla

VATEn yhdyspintatyöryhmässä järjestöedustajina ovat Keski-Uudenmaan yhdistysverkostosta Saana Sandholm ja Siskot ja Simot ry:stä Mari Huusko. Yhdyspintatyöryhmässä mietitään mm. hyte-yhdyspintakysymyksiä, toimijoiden vastuita ja yhteistyön rakenteita sekä osallisuuden ja vaikuttamisen tapoja.

Allianssista tulee pysyvä toimintamalli Keusoten ja järjestöjen kanssa. Allianssissa on kuvattu järjestöjen kanssa palvelupolkuja ennaltaehkäisyn kannalta ja talven aikana lähdetään kuvaamaan polkuja silloin kun asukas on palveluiden piirissä. Toimitko Keusoten alueella ja haluat mukaan yhteistyöhön? Ilmoittautu: erityisasiantuntija Marjut Suo marjut.suo@keusote.fi

Ajankohtainen tiedottaminen

Facebook: Järjestöjen sote-muutostuki -Uusimaa

Tietoa järjestöyhteistyöstä hyvinvointialueittain: ejy.fi/sotemuutostuki

 

Ystävällisin terveisin,

Järjestöasiantuntijat

Anu Toija, Helsinki I Keski-Uusimaa I Länsi-Uusimaa

ja Ilari Karhumalja, Helsinki I Vantaa-Kerava I Itä-Uusimaa

 

Päivitetty 26.10.2021. Lisätty tiedot Itä-Uudenmaan osallisuusfoorumista.