Takaisin edelliselle sivulle

e


EJY ry koordinoi ja kehittää vapaaehtoistoimintaa, sekä tarjoaa monipuolista tukea ja toimintaa yhdistyksille ja yksilöille. EJY toimii tehokkaasti mm. työllistämisen, kotoutumisen, asunnottomuuden, vertaistoiminnan sekä talouden- ja velanhoidon asioissa, myös ostopalveluna! EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Yhdistys sitoutumattomana järjestönä kehittää ja järjestää jäsenistölleen virkistys- loma- ja kulttuuritoimintaa sekä muuta vastaavaa kuntouttavaa toimintaa sekä kokouksia, kursseja, neuvonta- ja Lue lisää…


Eläkeliiton Vantaan yhdistys perustettiin vuoden 2015 lopulla. Tarkoituksena on edistää eläkeläisten henkisiä ja aineellisia etuja. Tarjoamme jäsenillemme virkistäytymismahdollisuuksia ja yhteistä toimintaa. Käytössämme ovat Vantaan kaupungin kerhohuone Myyrmäessä ja Tikkurilassa Hiekkaharjussa, joissa järjestämme tapahtumia jäsenistöllemme. Tapahtumapaikat ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella, jonne Lue lisää…


Yhdistyksessämme edistetään yhteenkuuluvuutta, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta sekä yhteisvastuullisuutta yksilöiden ja yhteisöjen välillä. Yhdistyksessä pyritään pitämään luottamuksellisia suhteita jäsenistöön. Avoin tiedonvälitys on jäsenistön etu. Yhdistystoiminnassa on jäsenistön etu toiminnan päämäärä. Yhdistys on sitoutumaton eläkeläisjärjestö. Yhdistys kuuluu maamme suurimpaan eläkeläisjärjestöön, Eläkeliittoon, jossa on Lue lisää…


Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry. Yhdistys toimii eläkeläisten ja ikäihmisten  henkisten ja aineellisten etujen valvojana sekä heidän turvallsuutensa ja hyvinvointinsa edistäjänä.   Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia, monia erilaisia harrastuspiirejä sekä retkiä, matkoja ja muita yhteistapahtumia. Yhdistys toimii Vantaan kaupungin länsiosassa Lue lisää…


Eläkkeensajien Keskusliiton Helsingin piiri ry seuraa eläkeläisille tarkoitettujen palvelujen toimintaa ja pyrkii osallistumaan ikäihmisten palveluiden kehittämiseen asiakaslähtöisiksi ja kustannuksiltaan edullisiksi.


Elämäni Sankari ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa aina alakoulusta toiselle asteelle. Kohtaava työ tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä, vuorovaikutusta, tiedon jakamista sekä vaikuttamista arvoihin ja asenteisiin. Toimintamme tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Lue lisää…


Elämänlaatu ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten elämänlaatua yhteisöllisellä ja tavoitteellisella toiminnalla. Elämänlaatu ry:n tarjoamaa toimintaa on mm. kuntouttava työtoiminta, Vaateri -toiminta talouden hallinnan avuksi ja Ankkuri -hanke sähköisen viranomaisasioinnin tueksi.


Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen tietoteknistä vertaisopastusta senioreille kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Näin tuemme ikäihmisten osallstumismahdollisuuksia digiyhteiskunnassa. ENTER ry:n vapaaehtoiset vertaisopastajat neuvovat senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa Uudellamaalla. Opastuspaikkoja on noin 80. Opastus on maksutonta ja avointa kaikille senioreille. Lue lisää…


Kirjastopalvelut