Takaisin edelliselle sivulle

j


JADE -toimintakeskus on ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka ja monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus. Tarjoamme asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille maahan muuttaneille. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmätoiminnan lisäksi JADE tarjoaa Lue lisää…


Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun Lue lisää…