Takaisin edelliselle sivulle

j


JADE -toimintakeskus on ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka ja monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus. Tarjoamme asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille maahan muuttaneille. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmätoiminnan lisäksi JADE tarjoaa Lue lisää…