Takaisin edelliselle sivulle

n


Neda ry on Suomessa asuvien maahanmuuttajanaisten perustama järjestö, joka on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Neda ry perustettiin tukemaan maahanmuuttajanaisten sopeutumista Suomessa sekä voimaannuttamaan maahanmuuttajanaisia uudessa elinympäristössä, riippumatta naisten kulttuurisesta, uskonnollisesta, vakaumuksellisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Yhdistyksemme toivottaan piiriinsä kaikki naiseksi identifioivat ja Lue lisää…


Nelumbo ry:n tavoitteena on edistää maahanmuuttajien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tarjota maahanmuuttajataustaisille aikuisille, lapsiperheille, nuorisolle ja eläkeläisille toimintaa organisoimalla kursseja, kerhoja ja tapahtumia.


Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että naiset, tytöt sekä sukupuolensa moninaisesti kokevat nuoret löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla naisten, tyttöjen ja moninaisesti sukupuolensa kokevien Lue lisää…


Nimettömät Narkomaanit (NA) on kansainvälinen toipuvien huumeaddiktien järjestö. Kokouksia järjestetään viikoittain yli 67 000 ja 139:ssä eri maassa. Kirjallisuutta on saatavilla 49 eri kielellä. Suomessa kokouksia on n. 70 viikossa. Nimi Nimettömät Narkomaanit ei viittaa mihinkään tiettyyn huumeeseen tai huumeryhmään. Lue lisää…


Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten käyttämän väkivallan ja vaikean kiusaamisen vähentämiseksi. Väkivallattomuuskasvatusta toteutamme pienryhmissä, joihin osallistuu 3-6 lasta tai nuorta, joilla on vaikeuksia esim. omien tunteiden säätelyssä, vuorovaikutuksessa toisten kanssa tai asenteissa muita kohtaan ja nämä Lue lisää…


Järjestön tarkoituksena on lisätä nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia liikunnan keinoin. Järjestö uskoo voivansa näin vahvistaa myös nuorten sosiaalisia taitoja.   Järjestö toteuttaa erilaisia lasten ja nuorten liikuntakerhoja ja kilpailuja. Lisäksi tarjotaan yleisurheiluvalmennusta ja -ohjausta nuorille ja aikuisille.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Nummen ja sen ympäristön asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja alueen elinkelpoisuutta. Yhdistys toimii alueensa asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Yhdistyksen tavoitteena on edistää asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on tutustuttaa suomalaiseen perinteeseen erityisesti kansantanssiin, -lauluihin ja -musiikkiin sekä kansan- ja kansallispukuihin. Järjestämme erilaisia yleisötilaisuuksia kuten yhteislaulutapahtumia, kansantanssi- ja musiikkitapahtumia. Harjoitamme kulttuurinvaihtoa suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa, eniten yhteistyötä on Karjalan Tasavallan Prääsän piirin kanssa. Osallistumme kotimaisille kesäjuhlille ja Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan säilyttäen samalla oman kulttuurin. Pyrimme mm. työllistämään maahanmuuttajia Espoossa ja sen lähialueella, tarjoamme erilaista toimintaa alle 30- vuotiaille nuorille sekä maahanmuuttajille. Autamme myös pitkäaikaistyöttömiä etsimällä heille työ-ja koulutuspaikkoja. Avoin toiminta Asemakuja 3 Lue lisää…


Nurmijärven Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia heidän edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta. Yhdistyksen toiminnassa on sääntömääräisten kokousten lisäksi mm. eri aihepiirejä käsitteleviä jäseniltoja (kerhoilta), luentotilaisuuksia, erityisryhmien liikuntaa Lue lisää…