Takaisin edelliselle sivulle

p


Parasta Lapsille ry on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka koostuu keskusjärjestöstä sekä noin kymmenestä paikallisyhdistyksestä. Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjessa jaksamista. Järjestämme leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Toimintamme on monikulttuurista. Toimintaa järjestetään  järjestön omissa leirikeskuksissa Lomakeskus Pukkilassa Virroilla ja Leirikeskus Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksien edistäminen, omatoimisuutta edistävän toiminnan lisääminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen ja auttaminen arjessa.


Parisuhdekeskus Kataja ry on v. 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja, vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan keinoin.  Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta.  Järjestämme pareille luentoja, kursseja, puhelinneuvontaa, chat-neuvontaa Lue lisää…


Pelastakaa Lapset (Save the Children) on maailman suurin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lapsen oikeuksia ajava järjestö. Vastaamme lasten hätään siellä, missä avun tarve on suurin. Teemme töitä Suomessa ja muualla maailmalla, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus turvaan, terveyteen, ravintoon ja Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on maahanmuuttajien ja monikulttuuristen perheiden tukeminen. Liikunta-, taide- ja kielikerhot lapsille, aikuisille ja koko perheelle Perhevalmennus vauvaa odottaville vanhemmille Ammatinvalintakursit nuorille ja työttömille Toiminta tapahtuu venäjän, viron ja englannin kielellä


Toimintaa yhden vanhemman perheille Pienperheyhdistys ry on kansalaisjärjestö yhden vanhemman perheille. Yhdistyksen perustehtävä on edistää yhden vanhemman perheiden lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta. Pienperheyhdistys järjestää perheille vertaistoimintaa: verkkotoimintaa, retkiä, leirejä, lomia, erilaisia tapahtumia sekä ryhmä- ja perhekahvilatoimintaa. Lue lisää…


Edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, alueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.   Pikkujoulun aikaan (5.12.) kokoonnumme metsästäjien Lue lisää…


Kokeileva yhteisö, missä yksilön aktiivinen ote ja oma vastuu toivotusta muutoksesta on keskiössä. Sosiaalista virkistystoimintaa pop-up – hengessä.


PORVOON ELÄKKEENSAAJAT ry on perustettu 5. 5. 1968. Vuosi 2021 on yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Olemme Eläkkeensaajien Keskusliiton n. 325 jäsenyhdistyksestä. Olemme puolueisiin sitoutumaton yhdistys. Kuulumme jäsenyhdistyksenä Uudenmaan Piiriin. Yhdistyksen toiminta-alueena on Porvoo ja lähikunnat. Jäsenmaksu vuonna 2021 on 15 euroa. Lue lisää…


Porvoon Invalidit ja vammaisten järjestö ja se on Invalidiliiton jäsen. Yhdistys toimii edunvalvojana vammaisten itsenäisen elämän puolesta ja järjestää virkistystä, koulutusta ja retkiä. Porvoon Invalidit – Borgå Invalider ry on vuonna 1948 perustettu Invalidiliiton jäsenyhdistys. Yhdistys toimii vammaisten etujärjestönä Porvoossa, Lue lisää…