Takaisin edelliselle sivulle

p


Painonhallinnan vertaistukiyhdistys ry on Vantaalle syksyllä 2017 perustettu, hyvinvointiin keskittyvä yhdistys. Yhdistys pyörittää keskiviikkoisin Simonkylässä kokoontuvaa painonhallintaryhmää. Ryhmää ohjaa jo yli 20 vuotta painonhallintaryhmiä ohjannut Auli Jääskeläinen. Ryhmässä laihduttaminen ja painonhallinta on tehokasta ja hauskaa. Painonhallintaryhmä kokoontuu vuonna 2019 keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 Kansalaistoiminnan keskus Lue lisää…


Parasta Lapsille ry on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka koostuu keskusjärjestöstä sekä noin kymmenestä paikallisyhdistyksestä. Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjessa jaksamista. Järjestämme leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Toimintamme on monikulttuurista. Toimintaa järjestetään  järjestön omissa leirikeskuksissa Lomakeskus Pukkilassa Virroilla ja Leirikeskus Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksien edistäminen, omatoimisuutta edistävän toiminnan lisääminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen ja auttaminen arjessa.


Parisuhdekeskus Kataja ry on v. 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja, vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan keinoin.  Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta.  Järjestämme pareille luentoja, kursseja, puhelinneuvontaa, chat-neuvontaa Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on maahanmuuttajien ja monikulttuuristen perheiden tukeminen. Liikunta-, taide- ja kielikerhot lapsille, aikuisille ja koko perheelle Perhevalmennus vauvaa odottaville vanhemmille Ammatinvalintakursit nuorille ja työttömille Toiminta tapahtuu venäjän, viron ja englannin kielellä


Toimintaa yhden vanhemman perheille Pienperheyhdistys ry on kansalaisjärjestö yhden vanhemman perheille. Yhdistyksen perustehtävä on edistää yhden vanhemman perheiden lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta. Pienperheyhdistys järjestää perheille vertaistoimintaa: retkiä, leirejä, lomia, erilaisia tapahtumia sekä ryhmä- ja perhekahvilatoimintaa. Yhden vanhemman Lue lisää…


Edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, alueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.   Pikkujoulun aikaan (5.12.) kokoonnumme metsästäjien Lue lisää…


PORVOON ELÄKKEENSAAJAT ry on perustettu 5. 5. 1968. Vuosi 2020 on yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Olemme myös yksi Eläkkeensaajien Keskusliiton n. 325 jäsenyhdistyksestä. Olemme puolueisiin sitoutumaton yhdistys. Kuulumme jäsenyhdistyksenä Uudenmaan Piiriin. Jäseniä yhdistyksessä oli  vuoden vaihteessa 183. Yhdistyksen toiminta-alueena on  Porvoo Lue lisää…


Porvoon Invalidit ja vammaisten järjestö ja se on Invalidiliiton jäsen. Yhdistys toimii edunvalvojana vammaisten itsenäisen elämän puolesta ja järjestää virkistystä, koulutusta ja retkiä. Porvoon Invalidit – Borgå Invalider ry on vuonna 1948 perustettu Invalidiliiton jäsenyhdistys. Yhdistys toimii vammaisten etujärjestönä Porvoossa, Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia Porvoon ja sen lähikuntien eläkeläis-, kansanterveys-, vammais-, veteraani- ja hyväntekeväisyys- ja muiden kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimenä Keskeiset toimintamuodot ovat tuottaa jäsenyhdistysten toimintaa tulevia palveluja, joita ovat mm. edullisten toimitilojen vuokraaminen, tiedotuspalvelut, kirjanpitopalvelut sekä muut erikseen sovittavat Lue lisää…