Takaisin edelliselle sivulle

s


Yhdistys toimii Sammatissa pysyvästi asuvien sekä osa-aikaisten asukkaiden yhteisönä, joka vaalii ja kehittää sammattilaista kulttuuria sekä edistää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tuomalla eri tavoin esille Sammattia ja sammattilaista kulttuuria, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, sekä luomalla yhteistyötä laajalti alueen muiden Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Elias Lönnrotin aineellista ja henkistä perintöä sekä lapsuuden ja vanhuuden kotiseutua Sammattia. Järjestämme vuosittain Sampojuhlat Sampomäellä. Elijazz-tapahtuman ja Kalevalan päivän juhlan sekä osallistumme Sammattilaisten toimijoiden väliseen kulttuuriyhteistyöhön monin tavoin. Teemme myös vapaaehtoistyötä Elias Lönnrotin synnyin- Lue lisää…


SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland. SAMS vänverksamhet Vi Lue lisää…


Olemme lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö, jonka toimintaa ohjaavat pioneeriarvot. Vaalimme teoillamme elämän monimuotoisuutta paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Toimimme tasa-arvoisen ja inhimillisen kohtelun sekä vapauden puolesta.Vastustamme kaikkinaista syrjintää ja eriarvoistamista. Toimintamme on lapsilähtöistä ja se kumpuaa aikuisen halusta ja velvollisuudesta Lue lisää…


Setlementti Louhela ry on Järvenpäässä ja sen lähialueilla toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Luomme osallistumisen mahdollisuuksia, ja mahdollistamme yhteisöllisyyden kehittymistä. Kehitämme kansalaistoimintaa, lapsi- ja nuorisotyötä, kotona asumista tukevia palveluita ja yhteisöllisiä toimintamuotoja. Lisäämme elämän rikkautta ja pärjäämisen mahdollisuuksia opintotoiminnan, pienryhmätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan avulla. Lue lisää…


SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos joka toimii itäisellä Uudellamaalla yhdeksän kunnan alueella (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila sekä Sipoo) kylien edunvalvojana ja kumppanina edistämällä hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla.


Simonkylän Eläkkeensaajat ry on paikallinen, aktiivinen eläkeläisyhdistys, joka kokoontuu joka viikko keskiviikkokerhoon Hiekkaharjun vapaa-ajan tiloissa Leinikkitie 36, 01350 Vantaa.


Sininauhasäätiö – Asuntoja ja asumisen tukea pitkäaikaisasunnottomille ja muille kaikkein heikommassa asemassa oleville ihmisille. Me uskomme, että kaikki alkaa asunnosta: Jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Vakavasti päihdeongelmaiset ja syviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat asumisen pudokkaita, Lue lisää…


          Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, yksi 12 Suomessa toimivasta opintokeskuksesta. Tarjoamme koulutusta, tietoa, tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa Lue lisää…


Espoon Meripelastajat on Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys. Yhdistys on toiminut vuodesta 1966 lähtien läntisen Suur-Helsingin ja Porkkalan välisellä saaristo- ja merialueella. Meripelastuksessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen. Toimimme yhteistyössä Merivartioston ja Hätäkeskuksen kanssa. Vakavia hätätilanteita sattuu alueellamme onneksi harvoin, mutta kiireettömämpiä havereita Lue lisää…