Takaisin edelliselle sivulle

v


Järjestön toiminnan tarkoituksena on tuottaa teatteriesityksiä Lohjan alueella. Vaahterateatteri toteuttaa monimuotoista kulttuuritoimintaa.


Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry kannustaa vammaisten lasten ja nuorten perheitä jakamaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa toistensa kanssa. Jaatisella ei tunneta kunta- eikä diagnoosirajoja. Meille kaikki ovat tervetulleita! Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä ja järjestämme vertaistapaamisia, tapahtumia, kerhoja ja koulutuksia niin Jaatisen Majalla Lue lisää…


Diakonissalaitoksen Vamos Vantaa palvelee maahanmuuttajataustaisia vantaalaisia kahden STEAn rahoittaman hankkeen voimin. Eteenpäin-hankkeessa tuetaan 7-17-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia lapsia ja heidän perheitään koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Teemme tiivistä yhteistyötä Länsi-Vantaan peruskoulujen kanssa ja pyrimme helpottamaan koulun ja kodin välistää yhteistyötä. Monikulttuurisuus vahvuutena työelämässä (Movat) Lue lisää…


Vantaan Monimaa ry:n tarkoituksena on toimia siltana eri kulttuureiden välillä, edistää suvaitsevaisuutta, lisätä ihmisten välistä vuoropuhelua, ymmärrystä ja yhteistyötä sekä luoda ja syventää ystävyyssuhteita. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia monikulttuurisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistys tekee yhteistyötä maahanmuuttaja- ja muiden järjestöjen Lue lisää…


Vantaan autismin kirjo ry toimii autismikirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä tukena. Yhdistys järjestää vertaistukea, perheretkiä ja muuta virkistystoimintaa. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Yhdistys tekee tiivistä  yhteistyötä PAUT – pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset -verkostossa. Yhdistys on 20-vuotias Autismi- ja Lue lisää…


Vantaan Järjestörinki on vantaalaisten yhdistysten yhteistyöelin ja etujärjestö. Järjestörinki yllpitää Kansalaistoiminnan keskus Leinikkiä Simonkylässä ja turvaa yhdistysten toimintaa tarjoamalla yhdistyksille maksuttomia toimintatiloja. Leinikissä  kokoontuukin säännöllisesti useita kymmeniä eri alojen yhdistyksiä. Järjestörinki antaa myös vertaisneuvontaa maahan muuttaneille kuudessa eri toimipisteessä eri Lue lisää…


Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n tarkoituksena on vaalia kansanperinnettä sekä toiminnallaan elvyttää ja tehdä tunnetuksi perinnetietoutta. Toimialueina ovat kansanmusiikki, -laulut ja -runot. Perinteisten käsityötaitojen arvostaminen ja harrastaminen sekä erilaisten työtapojen opettelu ja esittely ovat luonteva osa seuran perinteiden säilyttämisen ideaa. Seura Lue lisää…


Vantaan kaupunki toimii vapaaehtoistoiminnan tukena ja mahdollistajana sekä kumppanina monien järjestöjen toiminnassa. Kaupungin eri yksiköillä on paljon erilaisia vapaaehtoistehtäviä, joista löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta: Nonna Lemola-Palm, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Vantaan kaupunki / Kuntalaispalvelut nonna.lemolapalm@vantaa.fi p. 043 825 0871


Vantaan Kokoomusnaiset toimii Kansallisen Kokoomus rp:n ja Kokoomuksen Naisten Liiton tavoitteiden toteuttamiseksi Vantaan alueella.