Blogi


  Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin, aloitteesta on perustettu maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunta edistää maakuntien äänen kuulumista Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on Lue lisää…


Alla oleva Espoon kaupunginjohtajan kirje on pyydetty välitettäväksi espoolaisille järjestöille, yhteisöille, seuroille ja paikallisille toimijoille 23.4.2020. Kirje PDF-muodossa Kaupunginjohtajan kirje yhteisöille 23.4.2020 Hyvät espoolaiset järjestöt, yhteisöt, seurat ja paikalliset toimijat Elämme poikkeuksellista aikaa, joka vaatii meiltä sopeutumista ja joustavuutta. Haluan Lue lisää…


  Kumppanuusfoorumi on alusta Espoon kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Fokuksessa on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ratkaisujen löytäminen keskeisiin hyvinvointihaasteisiin. Ensimmäinen kumppanuusfoorumi järjestettiin viime joulukuussa. Teemana oli osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen, mihin etsimme uusia keinoja. Työskentelyä saman teeman Lue lisää…


Keväällä 2019 kokeiltiin EJYn ja Hyvinvoiva Espoo -ohjelman yhteistyönä järjestöjen jalkautumista Ison Omenan terveysasemalle. Järjestöjen läsnäoloa terveysasemalle toivottiin, jotta siellä asioivat voisivat saada tietoa erilaisten järjestöjen tarjoamasta toiminnasta.  Kokemukset kokeilusta olivat kannustavia. Esittelytilanteissa jaettiin paljon tietoa ja käytiin hyviä keskusteluja. Lue lisää…


Aaton Riitta kahlasi runsaat 12.000 STEA-hakemusta läpi kehittämämme työkalun avulla ja havainnoista voit lukea oheisesta blogi-kirjoituksesta, jossa mm. todetaan seuraavaa: ”Uusien toimijoiden on edelleen varsin vaikea päästä armoitettujen avustuksen saajien joukkoon. Ehdottomasti suurin osa uusista avauksista menee sellaisille toimijoille, joilla Lue lisää…


  Keväällä 2019 Cultura-säätiö toteutti laajan selvityksen Espoon venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjinä. Selvityksessä kartoitettiin myös kaupungin venäjänkielistä järjestökenttää, yhdistysten tuottamia kulttuuripalveluita sekä yhteistyömuotoja kaupungin ja muiden espoolaisten järjestöjen kanssa. Selvitys sisälsi myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia venäjänkielisten järjestöjen haasteiden ratkaisemiseksi. Näitä olivat  mm. Lue lisää…


  Vertaisvierailu on yksinkertainen toimintamalli järjestöjen välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Se on fasilitoitu tutustumisen, vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämisen malli, jossa kaksi yhdistystä vierailevat toistensa luona. Tarkoituksena on tutustua toisiin sekä ihmisinä että organisaatioina, ja vaihtaa ajatuksia molempien toivomasta aiheesta. Tutustumisen lisäksi tavoitteena on Lue lisää…


Ihmiskauppa on vapauteen kohdistuva rikos, jossa tekijä pyrkii hyötymään uhristaan. Sen muotoja voivat olla pakkoavioliitto, prostituutioon pakottaminen, työvoiman hyväksikäyttö, rikolliseen toimintaan tai kerjäämiseen pakottaminen sekä elin- ja lapsikauppa tai laiton adoptio. Asiakkaan arki voi vaikuttaa täysin tavanomaiselta. Tosiasiassa hän kuitenkin Lue lisää…


Yhteensä: 30