Uutinen


  Keväällä 2019 Cultura-säätiö toteutti laajan selvityksen Espoon venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjinä. Selvityksessä kartoitettiin myös kaupungin venäjänkielistä järjestökenttää, yhdistysten tuottamia kulttuuripalveluita sekä yhteistyömuotoja kaupungin ja muiden espoolaisten järjestöjen kanssa. Selvitys sisälsi myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia venäjänkielisten järjestöjen haasteiden ratkaisemiseksi. Näitä olivat  mm. Lue lisää…


Anambra State Association (ASA) Finland in conjunction with ASA Europe held the first ”ASA Europe Convention” In Helsinki Fi nland.the The two days Business Conference and Cultural Carnival was filled with pomp and pageantry as Ndi Anwerera in Finland came out en mass to celebrate their rich and enviable culture with their brothers and sisters from other parts of Europe.


Kysely kartoittaa järjestökentän valmennus- sekä muita tuen tarpeita koskien toiminnanjohtajien ja esimiesten työhyvinvointia, palautumista ja jaksamista. Kartoitamme myös järjestöjen rahoituspohjaa muutamalla kysymyksellä. Kysely on avoinna 24.2.2020 (klo 22) saakka. Kyselyn tulokset analysoi Marko Saarnio, joka opiskelee aikuiskasvatustieteen maisteriksi ja aikuisopettajaksi Lue lisää…


Lastenliitto ry:n kesäleireille voi nyt ilmoittautua! Järjestämme kesäleiritoimintaa eri puolella pääkaupunkiseutua 7-12-vuotiaille. Myös kesätyöhakumme on auki. Lisäksi haemme Vantaalle ja Kirkkonummelle vapaaehtoisia leirikamuja.


Kysely on tehty espoo.fi-nettisivujen uudistusprojektiin liittyen. Vastaa kyselyyn 29.2. mennessä. Vastaa kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/AA086DA8E380EC42 Tarkoituksena on selvittää mitä asioita espoolaiset ja espoo.fi-nettisivujen käyttäjät pitävät erityisen tärkeinä ja mitä toiveita on nettisivujen uudistusprojektia varten. Espoo.fi-nettisivuprojekti on aloitettu julkisen sektorin hankintamenettelyn mukaisesti, ja Lue lisää…


Melkein joka toinen mielenterveysongelmia kokeva kokee joutuneensa leimatuksi mielenterveyden häiriönsä vuoksi, ja joka kolmas tuntee häpeää hoitoon hakeutumisen vuoksi. Neljäsosa suomalaisista ei haluaisi mielenterveysongelmia sairastavaa naapurikseen. Tulokset käyvät ilmi Mielenterveysbarometrista 2019. Melkein joka toinen (47%) mielenterveysongelmia kokenut ajattelee joutuneensa leimatuksi mielenterveyshäiriönsä Lue lisää…


Vuoden 2020 alusta astuivat voimaan uudet tulorekisteri-ilmoittamista koskevat säännökset. Niiden tavoitteena on korjata tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneitä haasteita ja keventää siten mm. kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron kertasuoritusten ilmoitusaikaa on pidennetty. Nyt kertasuoritukset voi ilmoittaa Lue lisää…


Tänään kotona -hankkeessa Helsingissä, Vaasassa ja Tampereella kerättiin tietoa ikääntyneille suunnattujen etäyhteydellä toteutettujen kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Hankkeen aikana toteutettiin kymmeniä erilaisia kokeiluja, joissa asiakkaat pääsivät osallistumaan kulttuuriohjelmaan. Hankkeen opit on koottu oppaaseen. >> Tutustu oppaaseen


Hei hyvä yhdistystoimija, haluamme kutsua teidät Leppävaaran elä ja asu -keskukseen Järjestötiedon karttapalvelu -digikokeilun aloitustapaamiseen. Tilaisuudessa kerromme mistä haetun digikokeilun idea syntyi, mitä tässä kokeilussa on tavoitteena testata ja erityisesti kuulla espoolaisia yhdistyksiä, mitä ja miten toivotte tietonne löytyvän kokeilussa testattavassa karttapalvelussa. Aika: Lue lisää…


Yhteensä: 204