Uutinen


Ihmiset ja yhdessä tekeminen on se juttu. Järjestöjen toteuttamaa matalan kynnyksen toimintaa tarvitaan päihde- ja mielenterveystyössä kohtaamispaikkoina. A-kiltatoiminnassa tulee ihminen kohdatuksi. Yhteisössä pääsee osallistumaan ja osalliseksi toimintaan. Me yhdessä -hengessä. Videolla A-kiltojen liitto ry:n puheenjohtaja Hannu Gustafsson kertoo A-kiltatoiminnasta. – Lue lisää…


Yhdistysohjelma -työpaja järjestetään torstaina 14.2.2019 kello 12-16 Lohjan kaupungintalo Monkolassa. Lohjan yhdistysohjelmalla edistetään Lohjan kaupungin ja yhdistysten yhteistyötä. Yhdistysohjelman rakentaminen aloitettiin vuonna 2017. Työpajassa kerrotaan konkreettisia tuloksista, joita ensimmäisten vuosien työskentelyssä on saavutettu sekä sovitaan tulevista toimenpiteistä. Tietoa yhdistysohjelmasta löytyy Lue lisää…


Palvelussa on käyttökatko huoltotöiden ajan torstaina 14.2. klo 08:00-10:00 Kiitos kärsivällisyydestänne     – Toimeksi.fi ylläpito


Ei rahoittajaa, vaan elämää varten! Kun järjestön toiminta on kunnossa, hankkeiden läpivienti ei ole erillinen prosessi, vaan osa joustavaa ja toimivaa järjestön arkea kaikkine vaiheineen. Keväällä 2019 Aatto tarjoaa järjestöille sparrausta ja ohjausta hankeideoiden työstämiseen tai jo valmiin hankkeen muokkaamiseen Lue lisää…


Haluatko auttaa ihmisiä tunnistamaan vahvuuksiaan ja työllistymään itselleen sopivaan paikkaan? Motivoiko sinua uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeileminen työllistämisessä? Uraohjaajan tulee olla ajan tasalla tämänhetkisistä työelämän muutoksista, modernista työnhausta, Keski-Suomen työllisyyskentästä ja sen toimijoista. Mikäli tiimityöskentely ja uusien toimintamallien kehittäminen asiakastyön Lue lisää…


Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen mukaan järjestöjen toimintaan osallistumisella on yhteys erityisesti vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja päiväkeskuksissa kävijöiden sekä työllistettyjen tai kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien koherenssin tunteeseen. Järjestöt voivat kehittää toimintaansa siten, että ihmisten kyky ymmärtää elämäntapahtumiaan, heidän Lue lisää…


Rikosuhripäivystys Riku on koonnut sivuilleen kattavan materiaalipaketin ammattilaisille ja vanhemmille. Materiaalipaketin avulla nuorten kanssa voi käydä keskustelua vaikeistakin aiheista. Aiheina mm. Verkossa tapahtuvat rikokset ja niiden puheeksi ottamisen tärkeys, Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys, Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset? Rikosuhripäivystyksen nettisivuille


Verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta Toimeksi.fi-sivustosta sekä kymmenestä alueellisesta rinnakkaisverkkopalvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koordinoi ja kehittää Toimeksi.fi -verkkopalvelun tekniikkaa, saavutettavuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä yhdessä alueellisten verkostojen kanssa. Toimeksi.fi helpottaa kansalaistoimintaan liittyvää viestintää ja tiedonhallintaa. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ylläpitää ja kehittää Veikkauksen Lue lisää…


Onko sinulla psorikaveri tai vaikka kaveriporukka, joka tukee, auttaa ja rohkaisee? Joku, jonka kanssa voit jakaa arjen ilot ja surut? Kerro vertaistuen voimasta kuvalla ja voit voittaa 100 € lahjakortin! Psoriasisliitto on käynnistänyt Psorikaveri-valokuvakilpailun. Kilpailuaika on 1.2.-15.4.2019. Tarkemmat tiedot ja säännöt ovat Lue lisää…


Yhteensä: 363