Jelli (Pohjois-Karjala)


Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen, katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta.  Korttisarjassa jaettavat vinkit kumpuavat taiteen eri aloilta.   Korttisarja on toteutettu MSL:n ja Eläkeliiton yhteistyönä. Ilmaiseksi ladattaviin kortteihin pääset tutustumaan MSL:n sivuilla


Joensuun Pelastakaa Lapset ry etsii STEA:n Paikka auki -avustusohjelman kautta palkattavaa järjestötyöntekijää. Järjestötyöntekijänä pääset toimimaan kanssamme joensuulaisten lasten ja perheiden hyväksi. Työtehtävät ovat monipuoliset; pääset suunnittelemaan ja ohjaamaan lasten ja nuorten pienryhmätoimintaa, perheretkitoimintaa sekä lasten kesäleiriä, verkostoitumaan alueen lapsiperhejärjestöihin ja Lue lisää…


OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen. Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin Lue lisää…


        Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2014. Toiminta lähti liikkeelle JAKE-hankkeen kehittämistyöhön liittyvänä vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmänä. Vuoden 2016 alusta verkosto jatkaa alueellisena vapaaehtoistoiminnan verkostona. Verkostossa on aktiivisia ja innokkaita henkilöitä eri yhdistyksistä (työntekijöitä ja vapaaehtoisia), Siun Soten Lue lisää…


Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu avaa hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Julkaisu sisältää muun muassa nuorten ajatuksia osallisuudesta sekä konkreettisia neuvoja, miten kuntien työntekijät voivat edistää nuorten osallisuutta omassa työssään. Tutustu julkaisuun    


Kuvakom-mobiilisovellus on suunniteltu erityisesti turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien tarpeisiin, mutta sitä voivat hyödyntää ketkä tahansa. Sovellus on ilmainen. Sovellus sisältää 1 000 kuvaa, joiden aiheita ovat suomalainen arki, yhteiskunta ja turvapaikanhaku. Kuvat on jaettu eri luokkiin ja niitä pystyy hakemaan Lue lisää…


Rekisteröidyt joensuulaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Hakuaika päättyy keskiviikkona 22.1. klo 15. Hakemus ja lisäohjeet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/sosiaali-ja-terveysjarjestot ja kaupungin palvelupisteiltä. Avustusta voivat hakea myös joensuulaiset yleishyödylliset osuuskunnat. Valtakunnalliselle tai alueelliselle Lue lisää…


Joensuun KAKE 2.0 –hanke on kansalaistoimijalähtöinen kaupungin kehittämishanke. Kauttamme voit saada rahoitusta erilaisia tapahtumia tai kehittämishankkeita varten. Mikäli osallisuuden, työllisyyden ja työssäpysymisen tai niitä tukevien palvelujen kehittäminen kiinnostaa, on aika hakea rahoitusta Joensuun KAKE 2.0 – hankkeesta. Joensuulaisille kansalaistoimijoille (esim. Lue lisää…


Tulorekisteriin ilmoittamista helpotetaan pienille toimijoille vuonna 2020. Hallitus esittää muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoisten hallinnollista taakkaa. Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee, kun on kyse luontoiseduista palkkaennakoista verovapaasta kustannusten korvaamisesta rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron kertasuorituksista. Lisäksi Lue lisää…


Yhteensä: 585