Aluepalvelu


Palvelussa on käyttökatko huoltotöiden ajan torstaina 14.2. klo 08:00-10:00 Kiitos kärsivällisyydestänne     – Toimeksi.fi ylläpito


Opas on tarkoitettu kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen. Menetelmiä ja materiaaleja on kokeiltu käytännössä muun muassa kouluissa oppitunteina, nuorisotiloilla ohjelmana, välituntitoimintana kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Lue lisää…


Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on julkaissut neljä Parempaan kuntoon -opasta, jotka on suunnattu aikuisille, joilla on 1) näkövamma, 2) CP-vamma 3) selkäydinvamma tai 4) amputaatio tai dysmelia. Oppaiden tavoitteena on tukea säännöllisen liikunnan aloittamista ja kannustaa elämään terveellistä, tasapainoista Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta tarkasteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan toiminta- ja viestintäsuunnitelmaansa ja valitsi painopisteitä vuodelle 2019. Tärkeimpänä vaikuttamisen paikkana neuvottelukunta pitää tulevan maakunnan osallisuusohjelmaa/-suunnitelmaa, jonka laatimiseen halutaan ottaa laajasti mukaan eri alojen järjestöjä ympäri maakuntaa. Järjestöneuvottelukunnan tehtäviä ovat järjestöjen saaminen mukaan maakunta- Lue lisää…


Sinä voit olla vapaaehtoinen! on helpolla selkokielellä kirjoitettu ja kuvin tuettu esite vapaaehtoistyöstä. Esite on suunniteltu erityisesti maahanmuuttajaopetuksen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden käyttöön. Se kertoo lukijalleen, mitä vapaaehtoistyö tarkoittaa, mitä vapaaehtoistyöstä saa, mitä vapaaehtoiselta odotetaan ja lopuksi innostaa kokeilemaan vapaaehtoistyötä eri Lue lisää…


Töitä tarjolla huipputyypeille! Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuteen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseen etsitään kahta kokoaikaista työntekijää: Vastaava verkkopalveluasiantuntija https://www.lappilaiset.fi/tyopaikka/vastaava-verkkopalveluasiantuntija-toimeksi-fi-verkkopalvelukokonaisuuteen/ Tekninen asiantuntija https://www.lappilaiset.fi/tyopaikka/tekninen-asiantuntija-toimeksi-fi-verkkopalvelukokonaisuuteen/ Verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta toimeksi.fi-sivustosta sekä kymmenestä alueellisesta rinnakkaisverkkopalvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koordinoi ja kehittää toimeksi.fi -verkkopalvelun tekniikkaa, saavutettavuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä yhdessä alueellisten Lue lisää…


Sosiaalialan ammattilaisia kutsutaan kertomaan kokemuksiaan sosiaalialan huumorista. Kerro, mikä naurattaa. Kuka nauraa ja mille nauraa? Millaista on hyvä huumori? Mitä kielteistä ja vahingollista voi huumorin käyttöön liittyä? Saako sosiaalialalla ylipäänsä nauraa? Työssä ollaan tekemisissä vakavien asioiden kanssa, joissa ei sinänsä Lue lisää…


Hyvä maakunnan järjestö- tai viranomaistoimija, Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2017 kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa. Tämä käsillä oleva kysely liittyy niistä yhteen, Järjestö 2.0 – mukana muutoksessa -ohjelmaan, joka Lue lisää…


Yhteensä: 353