Aluepalvelu


Selvityshenkilö, professori Juho Saaren raportti Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa on valmistunut. Hän tarkastelee siinä eriarvoistumisen ja huono-osaisuuden vähentämistä osana Sosiaaliturva 2030 -työtä. Selvityksessä Saari pohtii eri näkökulmista sitä, miksi ihmiset kokevat putoavansa yhteiskunnassa, vaikka vertailevasti tarkastellen suomalainen yhteiskunta menestyy varsin hyvin. Lue lisää…


Kaikki mukaan huolehtimaan yhteisestä ympäristöstämme! Lohjan kaupunki haastaa kaikki mukaan reippaaseen meininkiin puhdistamaan kaupunkimme julkisia alueita roskista. Mukaan talkoisiin toivotaan alueen asukkaita, yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä. LOHJAN KAUPUNGIN PERINTEISET ROSKATALKOOT 2019 Lohjalaisten oma roskienkeruupäivä torstaina 9.5.2019 Kevätaurinko houkuttelee ihmiset ulos Lue lisää…


Sitran Tulevaisuusbarometri 2019 -kyselyssä on selvitetty, minkälaisia asenteita suomalaisilla on tulevaisuutta kohtaan, miten tulevaisuuden kehityssuunnat tunnetaan, kenen pitäisi tulevaisuuteen vaikuttaa ja mitä suomalaiset toivovat tulevaisuuden yhteiskunnalta. Kyselyyn vastasi yli 2000 15-84-vuotiasta mannersuomalaista. Tutustu julkaisuun


Viime perjantaina THL-blogissa julkaistiin Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tiedontuotannon koordinaattori Marika Aholan ja Lapin liiton maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen verkostojohtaja Marko Palmgrenin kirjoitus maakunnallisen hyvinvointikertomuksen synnystä ja kuinka indikaattoreita käytetään lappilaisessa hyvinvointityössä. ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen minimitietosisältö antaa meille perusmittariston Lue lisää…


Hakemusmenettely keventyy huomattavasti nykyisestä.  Rahankeräyksen järjestäjän tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä. Lisäksi tulee tehdä vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on uuden lain mukaan joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Lue lisää…


Suomen hallitus erosi 8.3.2019, minkä myötä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ajetaan alas. Pohjois-Pohjanmaalla järjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti uudistuksen valmisteluun. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke on tuottanut osallistumisesta raportin Jarjestoyhteistyo ja -osallisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Uudistuksen kariuduttua hanke jatkaa järjestöjen aseman Lue lisää…


Lapsistrategiaa valmistelevaa työtä on tehty laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut yli 1000 sidosryhmän edustajaa sekä satoja lapsia ja nuoria. Lapsistrategian tutkimusperustan rakentamiseksi runsas sata tutkijaa ja tutkijaryhmää on kuvannut keskeisimmät tutkimustuloksensa. Tutkijoiden keskeisin viesti on se, että lapsen Lue lisää…


Maakuntien sote-arvioinnin yksi keskeinen tietolähde on THL:n sote-tietopohjahankkeessa ja STM:n KUVA-indikaattorityössä valikoitu indikaattoriaineisto. Mukana on myös muutamia muita THL:n arviointitoiminnossa valittuja indikaattoreita. Tietoikkunan tavoitteena on, että kansallisessa ohjauksessa ja arvioinnissa käytettävät indikaattoritiedot ovat helposti kaikkien saatavilla ja kaikilla toimijoilla on Lue lisää…


Kuukaudet ja vuodet vierivät taaksepäin katsottuna nopeasti. Niin myös se vuosi, jonka toimin Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) asiantuntijana. Pestini alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyi uudistuksen kaatumiseen ja valmistelun alasajoon maaliskuun 2019 lopussa. Olen palannut Lue lisää…


Yhteensä: 429