Aluepalvelu


Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset halutaan turvata sote- ja maakuntauudistuksessa. Hallituksen reformiministerityöryhmä on puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Lue lisää.


Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Uusi laki korvaisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan. Merkittävästä säästöistä Lue lisää…


Uudistunut Lappilaiset.fi -verkkopalvelu on julkaistu torstaina 18.5.2017, päivää ennen jokavuotista Lapin maakunnallista Järjestöfoorumia. Verkkopalvelu on kokenut muodonmuutokseen niin ulkoasullisesti kuin toiminnollisesti vuosien 2016-17 välisenä aikana tehdyn kehitystyön pohjalta. Mikä Lappilaiset.fi -verkkopalvelu on ja mitä se pitää sisällään? Uudistunut Lappilaiset.fi -verkkopalvelu Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n, Siun soten ja Kuntaliiton osallisuusmenetelmäopas ”Kuulethan sie minnuu?” on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toteuttama ja Kuntaliiton kustantama opas ilmestyi suomenkielisenä viime syksynä. Kansallisesti korkeatasoinen pohjoiskarjalainen osallisuusosaaminen tiivistettiin oppaaksi, jossa hyödynnettiin Siun sote-yhteistyössä saatua kokemusta ja Lue lisää…


Hei rovaniemeläinen perhe! Mikäli perheessänne on alle kouluikäisiä lapsia syksyllä 2017, tervetuloa vaikuttamaan! Tällä kyselyllä kartoitamme millaista järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan järjestämää toimintaa ja tukea rovaniemeläiset lapsiperheet kaipaavat (ei seurojen tms. toimijoiden harrastustoimintaa). Vastausaikaa on 29.5. asti ja vastaamiseen menee Lue lisää…


Hallitus on päättänyt, että tulevaisuudessa kuntien sijaan 18 maakuntaa vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Valinnanvapaudesta säädetään erillinen laki, jonka mukaan ihminen saa valita itselleen sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön, ja listautua niiden asiakkaaksi. Palveluntarpeen arvioinnin jälkeen asukkaat voivat Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysalalla järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö yritysten kanssa on vielä suhteellisen harvinaista. Yritysyhteistyön merkitys saattaa tulevina vuosina kuitenkin korostua entisestään. Järjestöjen kannalta tärkein motiivi on usein varainhankinta. Yritys puolestaan saattaa ryhtyä yhteistyöhön järjestön kanssa imagosyistä tai sen takia, että yhteistyö Lue lisää…


Tämä materiaali antaa eväät tarinatyöpajojen suunnitteluun ja toteutukseen eri kohderyhmien kanssa. Aineisto on tuotettu Kansalaisareenan Yhdessä välittävä tulevaisuus-kirjoituskilpailun tueksi. Kutsumme yhteisöjä eri puolilla Suomea järjestämään matalan kynnyksen tarinatyöpajoja ja kannustamaan toimijoitaan kirjoittamaan vapaaehtoistyöstä ja vertaistuesta. Lue lisää.


Yhteistyö ja asukkaiden mukaan saaminen on entistä tärkeämpää paikallisten palvelujen ja olojen kehittämisessä. Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen hankkeessa on tuotettu opas yhteisöllisen innovoinnin tueksi. Opas julkaistiin 25.4. yhteisöllisen innovoinnin tuotteistusprojektin päätösseminaarissa Kuntatalolla. Tuotteistushanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto. Yhteisöllinen innovointi kehittää paikallista ja Lue lisää…


Yhteensä: 689