LIITY ESPOON VAPAAEHTOISVERKOSTOON

Verkostoon voi liittyä sekä paikallisia, alueellisia että valtakunnallisia toimijoita, kuten yhdistyksiä, kaupungin yksiköitä ja seurakuntia, jotka järjestävät toimintaa Espoon alueella.

Perusedellytyksenä on, että toimijat järjestävät vapaaehtoistoimintaa, johon espoolaisten on mahdollista lähteä mukaan ja yhteisö on halukas kehittämään vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä muiden kanssa. Mukaan voivat liittyä myös ne, jotka ovat halukkaita tukemaan vapaaehtoistoimintaa ja hyväksyvät vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet

Espoon vapaaehtoisverkostoa koordinoi EJY ry:n Kansalaistoiminnankeskus Unelma STEA:n Ak-rahoituksella.

Liittymislomakkeeseen

Liittymisen hyödyt:

  • Mahdollisuus oppia ja jakaa omaa osaamistaan
  • Tietoa espoolaisesta ja valtakunnallisesta vapaaehtoistoiminnan kentästä
  • Yhteistyössä pienilläkin resursseilla saadaan suurempaa aikaan
  • Mahdollisuus kehittää ja selkeyttää omaa vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet:

  1. Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta
  2. Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa
  3. Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan
  4. Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa
  5. Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä
  6. Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys

Verkoston vaiheita

Santra-hanke käynnistettiin yhteistyössä Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n, Espoon seurakuntayhtymän, Espoon kaupungin, SPR:n sekä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa kehittämään espoolaista vapaaehtoistoimintaa. Hanke sai alkunsa eri tahojen havahtuessa toiminnan hajanaisuuteen, vaikeaan tavoitettavuuteen sekä siihen, että eri toimijat/yhteisöt tekivät turhaan usein täysin päällekkäistä työtä esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamisen saralla. Lisäksi ymmärrettiin, että yhteistyöllä saadaan säästettyä resursseja sekä tuodaan toiminta tehokkaammin näkyväksi.

Hankkeen aikana espoolaisia vapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja koottiin Espoon Vapaaehtoisverkostoksi ja yhteistyön voimin on luotu paremmat edellytykset vapaaehtoistoiminnalle. Alussa hankkeen toiminta kohdistui verkoston kautta sote-alan yhteisöihin. Toimintamallin vakiinnuttua Santra-hanke laajensi verkostoa palvelemaan myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan vapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja.

Hanke toteutettiin RAY:n C2 avustuksen, Espoon kaupungin ja Espoon seurakuntayhtymän rahoituksella. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Espoon Järjestöjen Yhteisö ry. Hanke käynnistyi maalis- huhtikuun vaihteessa 2008 ja päättyi 2012 lopussa.
Nyt toiminta jatkuu STEAn avustuksen ja Espoon kaupungin rahoituksella.

 Muokattu viimeksi: 27.03.2020