Kumppanuusfoorumi

Kumppanuusfoorumi on alusta kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Kumppanuusfoorumin fokus on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ratkaisujen löytämisessä keskeisiin hyvinvointihaasteisiin. Foorumi toimii ideahautomona ja syötteenantajana kehittämistyölle.

Kumppanuusfoorumin tavoitteena on muun muassa:

  • Kuulla järjestö- ja yhdistystoimijoita koskien espoolaisten hyvinvoinnin tilaa ja hyödyntää saatua tietoa lakisääteisen hyvinvoinnin tilan raportoinnin yhteydessä
  • Vahvistaa yhteistyötä hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa sekä toimenpiteiden toteuttamisessa
  • Tukea järjestöjen hankehakemusten ja kaupungin hyvinvointityön strategisten tavoitteiden kytkeytymistä
  • Lisätä eri sektoreilla toimivien järjestöjen keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi uudenlaisin vaikuttavin keinoin

 

 

 

 

 

 

Foorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Espoossa toimivat järjestöt ja muut toimijat, joita foorumissa käsiteltävät teemat kiinnostavat.

 

Lisätietoja:

Jenni Björksten
Onnellisuusagentti | Lyckoagent |Happiness agent
+358 (0)40 589 2243  jenni.bjorksten(at)espoo.fi
Hyvinvoiva Espoo| Välmående Esbo | Healthy Espoo Program
Espoon kaupunki |Esbo stad |City of Espoo

Lue lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä Espoon kaupungissaMuokattu viimeksi: 16.12.2019