Yhdistysten yhteistyö 

Järjestöt koordinoivat Espoossa myös useita yhteistyöverkostoja. Löydät ne kootusti tältä sivulta. Verkostojen tapahtumat löydät yhdistyksille suunnattujen tapahtumien joukosta.

Espoon Vapaaehtoisverkosto

Espoon Vapaaehtoisverkosto on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa organisoivia tahoja kolmannelta sektorilta, Espoon kaupungilta ja seurakunnista. Verkoston toiminnan tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden osaamista ja vertaistukea, edistää toimintaa organsoivien yhteisöjen yhteistyötä ja lisätä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä. Verkostossa opitaan toisilta, verkostoidutaan, kehitetään ja järjestetään yhteistä toimintaa. 

Verkostoa koordinoi EJYn Kansalaistoiminnankeskus. Lue lisää

 

Kumppanuushautomo

Kumppanuushautomo on maahanmuuttajajärjestöjen ja muiden kotoutumista edistävien toimijoiden verkosto Espoossa. Toiminnassa on mukana mm. yhdistyksiä ja järjestöjä, kaupungin toimialoja, oppilaitoksia sekä seurakuntia ja muita uskonnollisia yhteisöjä. Tavoitteina Kumppanuushautomon toiminnassa ovat yhdistysten osaamisen kehittäminen, yhteistyön rakentaminen eri tahojen välille sekä kotoutumista edistävän työn näkyvyyden lisääminen.

Kumppanuushautomo järjestää työpajoja ja neuvontaa yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä kokoaa kotoutumisen toimijoita yhteen säännöllisesti Verkostokahveille. Verkostokahveilla tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista, kotoutumiseen liittyvistä aiheista sekä löytää yhteistyön paikkoja. Lisäksi Kumppanuushautomo järjestää erilaisia rahoitusinfoja Espoossa toimiville yhdistyksille. 

Verkostoa koordinoi EJYn Kansalaistoiminnankeskus. Lue lisää

 

Kumaja-kumppanuusverkosto

Kumaja on Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto. Verkostona järjestöt kehittävät keskinäistä yhteistyötään sekä vaikuttavat sote-uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen. Yhteisenä tavoitteena ovat toimivat ja hyvinvointia tuottavat palvelut koko maakunnassa. Kumppanuusverkostossa järjestään uusmaalaisille järjestöille tapaamisia ja tapahtumia eri teemoista sekä organisoidaan yhteistä vaikuttamistyötä. Kumaja edistää järjestöjen yhteistyötä ja kumppanuutta julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki järjestöt Uudenmaan alueelta.

Lisätietoja: www.kumaja.fiMuokattu viimeksi: 20.10.2020