Hankkeet


Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseksi, erityisesti vakavan ja/tai pitkittyneen kiusaamisen vähentämiseksi. Toimintaa toteutetaan KiPu – Kiusaamiseen Puututaan -menetelmän avulla. Se on suunnattu 10-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu. Siinä työskennellään Lue lisää…


Non Fighting Generation ry:n väkivallattomuuskasvatus on suunnattu 8-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille pääasiassa kouluissa, oppilaitoksissa ja lastensuojelulaitoksissa. Toimintaa tehdään pienryhmissä 3-6 lasta/nuorta, tilannekohtaisesti ryhmä voi olla suurempikin. Ryhmämenetelmiä on neljä ja ne kohdentuvat seuraavasti: Keep Cool Tiimi (KCT) pojille Levottomat Lue lisää…


Siltoja vanhemmille -hanke (2019 – 2021) on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9 -luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke kaventaa tätä kuilua auttaen koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien Lue lisää…


Suomi-Syyria Ystävyysseura on työskennellyt Suomessa asuvien syyrialaisten parissa vuodesta 2010 lähtien tuntien hyvin Siltoja syyrialaisille -hankkeen kohderyhmän. Hankkeen taustalla on seuran käsitys siitä, että syyrialaiset tarvitsevat tukea yhteiskuntaan integroitumisessa, eikä kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ollut aiemmin tarjolla. Siltoja syyrialaisille -hanke (2016 Lue lisää…


Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään tukee yhden vanhemman perheiden lasten harrastamista. Kolmivuotisen hankkeen aikana (08/2017–06/2020) autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus. Hankkeen tavoitteena on, että yhden vanhemman perheiden lapset löytävät säännöllisen harrastuksen, jonka jatkuvuus pyritään Lue lisää…


“Koko kylän puutarha” Tavoitteenamme on luoda kylätalon piha-alueesta ympäristö, joka tarjoaa puitteet lasten ja nuorten ympäristö- ja hyvinvointikasvatukseen sekä erilaisten puutarhanhoitoon ja viljelyyn liittyvien kerhojen ja kurssien pitämiseen kaikille ikäryhmille. Olemme tehneet kartoitusta alueen päiväkodeissa, koulussa, nuorisotoimessa sekä yhdistyksissä selvittääksemme Lue lisää…


Hankkeen julkinen kuvaus Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille. Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä Lue lisää…


  Taidoilla töihin on Apuomena ry:n työllistämishanke. Hanke on tarkoitettu kaikenikäisille pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Taidoilla töihin toimii ponnahduslautana työmarkkinoille paluuseen, ammatinvaihtoon ja opiskeluun. Voit myös Lue lisää…


DuuniAgentti – tehokkaan työllistymisen asiamies DuuniAgentti valmentaa yli 30-vuotiaita työelämässä eteenpäin. Toimimme Länsi-Uudellamaalla vuosina 2017 – 2019. Sinulla voi olla tavoitteena uusi työ, opiskeleminen tai oman yrityksen perustaminen. DuuniAgentti auttaa ja valmentaa sinua. Voit osallistua toimintaan Hangossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa ja Lue lisää…


Yhteensä: 21