Hankkeet


Maria Akatemian Työnjanoon!-vertaisryhmä ja naisverkosto pienten lasten äideille, joilla on uupumusta, haasteita työn ja perheen yhteensovittamisessa, kuormitusta arkipaineidein aallokossa. Työnjanoon! -hankkeella vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä Lue lisää…


Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen tavoitteena on edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tuemme maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa. Edistämme yhdenvertaisuutta kouluttamalla monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia levittämään tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteisöissään. Lue lisää…


Mikä on Wörtti? Wörtti on Veikkauksen varoilla rahoitettu (2020-2022) Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä NAL Riihimäen ja Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistyksen kanssa, Wörtissä koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä 18-29-vuotiaille nuorille Hyvinkäällä, Riihimäellä, Järvenpäässä ja Keravalla itsenäisen asumisen ja arjen tueksi.   Miksi tukihenkilö? Lue lisää…


  Vihdin Nummelassa on alkanut keväällä 2020 ViaDia Senioritalo, Yhdessä eteenpäin -hanke (2020-2022), minkä tarkoituksena on luoda Nummelan ja sen lähialueen ikäihmisille osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa edistäen ikäihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiminta, tapahtumat ja ohjelma tapahtuu keskeisellä paikalla Nummelassa, osoitteessa Asemantie Lue lisää…


Osa yhteisöä- hanke on STEA:n  rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on Somalin- ja arabinkielisten maahanmuuttajanuorten oppimisedellytyksien ja työllistymisen edellytyksien vahvistaminen. 1. Somalin- ja arabiankielisten nuorten oppimisedellytyksiä ja työllistymistä edistävien taitojen vahvistaminen 2. Edistää nuorten kykyä itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa omia koulutus- Lue lisää…


Ankkuri on Veikkaus Oy:n rahoittama sähköiseen viranomaisasiointiin ohjausta ja apua tarjoava hanke. Ankkuri -hankkeessa järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoistyöntekijöitä opetetaan viranomaisten verkkoasioinnissa. Kurssit ovat ilmaisia ja niitä voi tilata Ankkurin toimiston numerosta. Kursseja toteutetaan lähi ja etäopiskeluna. Listietoa ja kurssiohjelma toimitetaan Lue lisää…


VESA – Vapaaehtoistoimintaa espoolaisten senioreiden avuksi VESA-toiminta on TOIMI! -hankkeena käynnistynyt vapaaehtoistoiminnan kokonaiskoordinointimalli, jonka kohderyhmänä ovat espoolaiset ikäihmiset ja heidän parissaan toimivat vapaaehtoiset. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä  Espoon kaupungin ja EJY ry:n kanssa. VESA-toiminta yhdistää Espoon ikääntyvien palveluissa toimivien vapaaehtoisten koordinoinnin Lue lisää…


Tervetuloa mukaan ViaDia Espoo ry:n Uusin askelin -hankkeeseen! Leppävaarassa on avautunut täysin uusi mahdollisuus sinulle, joka haet elämänhallintaa päihde- ja vankilataustalla. Olemme saaneet Uusin Askelin -hankerahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuosille 2018 – 2020. Hankkeen tavoitteena on tukea päihde-, Lue lisää…


Hankkeessa tavoitteena on kehittää yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta lievittää koronaepidemian seurauksena syntynyttä aineellista ja henkistä hätää. Mikäli vapaaehtoistyö kiinnostaa olethan yhteydessä! Lisätietoja hankkeesta ja vapaaehtoistoiminnasta saat vapaaehtoistyön koordinaattori Jaana Jäntiltä puh. 044 2312485 tai jaana.jantti@viadia.fi Lue lisää osoitteesta bit.ly/KKYviadiaespoo


NÄE MINUT – projekti on Amal ry:n koordinoima, Moniheli-verkoston järjestöavustuksella toteutettava eri ikäisille musliminaisille kohdennettu projekti. Projektin tavoitteena on tukea musliminaisten työllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri sektoreilla. Projektin tarkoituksena on, että musliminaisten näkyvyys yhteiskunnassa lisääntyy ja heidän asiantuntemuksensa tunnistetaan Lue lisää…


Yhteensä: 30