Hankkeet


TOIMI! -hanke on vapaaehtoistoiminnan kokonaiskoordinointihanke, jonka kohderyhmänä on espoolaiset ikäihmiset ja heidän parissaan toimivat vapaaehtoiset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin ja EJY ry:n kanssa. TOIMI! -hanke yhdistää Espoon ikääntyvien palveluissa toimivien vapaaehtoisten koordinoinnin ja toiminnan tilastoinnin tavat sekä toteuttaa kaikille Lue lisää…


Tervetuloa mukaan ViaDia Espoo ry:n Uusin askelin -hankkeeseen! Leppävaarassa on avautunut täysin uusi mahdollisuus sinulle, joka haet elämänhallintaa päihde- ja vankilataustalla. Olemme saaneet Uusin Askelin -hankerahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuosille 2018 – 2020. Hankkeen tavoitteena on tukea päihde-, Lue lisää…


Hankkeessa tavoitteena on kehittää yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta lievittää koronaepidemian seurauksena syntynyttä aineellista ja henkistä hätää. Mikäli vapaaehtoistyö kiinnostaa olethan yhteydessä! Lisätietoja hankkeesta ja vapaaehtoistoiminnasta saat vapaaehtoistyön koordinaattori Jaana Jäntiltä puh. 044 2312485 tai jaana.jantti@viadia.fi Lue lisää osoitteesta bit.ly/KKYviadiaespoo


NÄE MINUT – projekti on Amal ry:n koordinoima, Moniheli-verkoston järjestöavustuksella toteutettava eri ikäisille musliminaisille kohdennettu projekti. Projektin tavoitteena on tukea musliminaisten työllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri sektoreilla. Projektin tarkoituksena on, että musliminaisten näkyvyys yhteiskunnassa lisääntyy ja heidän asiantuntemuksensa tunnistetaan Lue lisää…


UMMA – hanke on Amal ry:n koordinoima jalkautuvaan, naiserityiseen yhteisötyöhön keskittyvä hanke, jossa on tavoitteena edistää eri ikäisten maahanmuuttaja – ja muslimitaustaisten naisten ja tyttöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä haitallisia tapoja ja niiden vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämässä. Lue lisää…


STEA:n rahoittama kolmella pääkaupunkiseudun (Espoossa ja Helsingissä) koululla toimiva alakouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiin keskittyvä hanke. Hankkeessa korostetaan ekologisten teorioiden mukaisesti oppimista lasten ja nuorten eri ympäristöjen yhteisvaikutuksena ja näiden ympäristöjen välisen yhteistyön merkitystä tässä oppimisessa. Näin siinä keskitytäänkin Lue lisää…


Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseksi, erityisesti vakavan ja/tai pitkittyneen kiusaamisen vähentämiseksi. Toimintaa toteutetaan KiPu – Kiusaamiseen Puututaan -menetelmän avulla. Se on suunnattu 10-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu. Siinä työskennellään Lue lisää…


Non Fighting Generation ry:n väkivallattomuuskasvatus on suunnattu 8-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille pääasiassa kouluissa, oppilaitoksissa ja lastensuojelulaitoksissa. Toimintaa tehdään pienryhmissä 3-6 lasta/nuorta, tilannekohtaisesti ryhmä voi olla suurempikin. Ryhmämenetelmiä on neljä ja ne kohdentuvat seuraavasti: Keep Cool Tiimi (KCT) pojille Levottomat Lue lisää…


Siltoja vanhemmille -hanke (2019 – 2021) on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9 -luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke kaventaa tätä kuilua auttaen koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien Lue lisää…


Suomi-Syyria Ystävyysseura on työskennellyt Suomessa asuvien arabialaisten parissa vuodesta 2010 lähtien tuntien hyvin Siltoja arabialaisille -hankkeen kohderyhmän. Hankkeen taustalla on seuran käsitys siitä, että arabialaiset tarvitsevat tukea yhteiskuntaan integroitumisessa, eikä kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ollut aiemmin tarjolla. Siltoja arabialaisille -hanke (2016 Lue lisää…


Yhteensä: 27