Hankkeet


Virkee – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke Pohjois-Karjalassa vuosina 2018-2021. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Elämäote-ohjelmaan. Tavoitteena on ikäihmisten (kaikki yli 60-vuotiaat) hyvinvoinnin ja omatoimisen arjen tukeminen ravitsemusneuvonnan ja yhteisöllisen tekemisen keinoin. Toiminnassa keskeistä Lue lisää…


Muistin tähden -hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia tavallisten joensuulaisten tarinoiden kautta. Tavoitteena on muistiystävällisempi kaupunki, kaiken ikäisille. Ajatuksena on herätellä pohtimaan muistin ja aivojen kuormittumista sekä muistisairaan ja hänen läheistensä kohtaamista.Toimittaja Sarah Laukkanen toteuttaa tarinat kuunneltavaksi Pohjois-Karjalan Muisti Lue lisää…


Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien nuorten työelämään pääsyä videotyöskentelyn avulla. Hanke tarjoaa palveluitaan kaikille kaupunkialueella työttömille ja työttömyysuhan alaisille nuorille sekä yhdistyksille, joilla on palveluissa samaa kohderyhmää. Osallistuvat nuoret saavat ajankohtaista tietoa työelämästä ja omista vahvuuksista suhteessa työpaikkojen hakuun ja Lue lisää…


Meidän markkuulaisten motto on: “Markkuu on mahdollisuus kaikille, ei vain markkuulaisille!” Kylämme ainutlaatuinen luonto ja kylän yhteisöllisyys luovat pohjan toiminnalle, joka lisää markkuulaisten ja kaikkien tyrnäväläisten hyvinvointia. Mahdollisuuksien Markkuu -hankkeen toimenpiteitä ovat: Markkuun luontopolun kunnostus ja kehittäminen palvelemaan paremmin erilaisten Lue lisää…


Oulun seudun omaishoitajat ry:n Ihimisen Lähelle-toiminnalla tuetaan omaishoitajia alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. Tavoitteena on lisätä omaishoitajien voimavaroja, tukea heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia elämäänsä sekä lisätä heidän osallistumisen mahdollisuuksiaan omaishoitajille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on myös tarjota Lue lisää…


Omaistuki–toiminta tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa ja tukea omaistaan tai läheistään hoitaville. Tarvittaessa voimme sopia henkilökohtaisesti tapaamisesta joko Ommaiskortteerissa tai asiakkaan omassa kodissa. Järjestämme erilaisia ajankohtaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia, ryhmä-, leiri- sekä virkistystoimintaa. Lisäksi omaistaan hoitavia tukee ja Lue lisää…


Erityistä Energiaa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Erityistä energiaa -hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Kenelle? Perhetyö on kestoltaan 3-8 kuukautta ja sopii kaikenlaisille Lue lisää…


Culture Open: Creating Culture Together –hankkeen tarkoituksena on edistää vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Joensuussa ja Petroskoissa. Tavoitteena on saavutettavien ja osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen kohderyhmille. Osana hanketta toteutetaan saavutettavuuskartoitus ja kattavuuskysely paikallisista kulttuuripalveluista, joilla selvitetään Joensuun kulttuurilaitosten toimivuutta Lue lisää…


Yhteensä: 135