Kiusaamisen vähentäminen

02.01.2019 - 31.12.2050 / Non Fighting Generation ry

Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseksi, erityisesti vakavan ja/tai pitkittyneen kiusaamisen vähentämiseksi.

Toimintaa toteutetaan KiPu – Kiusaamiseen Puututaan -menetelmän avulla. Se on suunnattu 10-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu.

Siinä työskennellään koko luokan tai yksikön kanssa, jossa kiusaamista esiintyy. Toiminta on pitkäkestoista, sen kesto voi olla useita kuukausia, tarpeesta riippuen. Toiminnassa hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä, koko yhteisön kanssa työskentelyä sekä yksilötyötä. Näitä voidaan soveltaa tapaus- ja tarvekohtaisesti. Tässä työmuodossa painotetaan myös ns. sivustaseuraajien roolia kiusaamisen vähentämisessä, jonka vuoksi toiminta kohdistetaan kiusaajien ja kiusatun lisäksi myös sivustaseuraajille.

Seis kiusaamiselle on lyhytinterventiomenetelmä erityisesti kiusaamisen ehkäisemiseksi tai lievempien tilanteiden purkamiseksi. Siinä työskennellään koko yhteisön kanssa, esim. koululuokka.

 

Vislauskuja 13, Helsinki, Suomi

Osoitteet

  • Vislauskuja 13, Helsinki, Suomi

NFG, kiusaamisen vähentäminen