Koko kylän puutarha – hanke

01.03.2017 - 31.12.2019 / Karjalohjan Kylätalo ry

“Koko kylän puutarha”
Tavoitteenamme on luoda kylätalon piha-alueesta ympäristö, joka tarjoaa puitteet lasten ja nuorten ympäristö- ja hyvinvointikasvatukseen sekä erilaisten puutarhanhoitoon ja viljelyyn liittyvien kerhojen ja kurssien pitämiseen kaikille ikäryhmille. Olemme tehneet kartoitusta alueen päiväkodeissa, koulussa, nuorisotoimessa sekä yhdistyksissä selvittääksemme näiden toimijoiden tarpeita ja toiveita hankkeen toteutuksen suhteen. Olemme toivottaneet lapsiryhmät tervetulleiksi mukaan jo suunnittelu- ja ideointivaiheeseen. Ympäristökasvatuksellisia elementtejä piha-alueella tulevat olemaan mm. pieni kasvimaa, hedelmäpuut ja marjapensaat, luonnonniitty, keittiöpuutarha yrttien viljelyyn, linnunpönttöjä, lepakkopönttöjä, mehiläisiä, kaksi kompostia, sadeveden keruujärjestelmä, kompostoiva ulkokäymälä jne. Avainsanoina hankkeessa ovat yhteisöllisyys, osallistaminen, ekologisuus, kestävä kehitys ja monimuotoinen luonto ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä ympäristökasvatuksellisen näkökulman lisäksi haluamme ottaa huomioon saavutettavuuden ja viihtyisyyden kaikille alueen asukkaille. Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Karjalohjan kylällä, lähellä useita vanhuksille ja kehitysvammaisille suunnattuja tuetun asumisen yksiköitä. Haluamme rakentaa piha-alueesta myös heidän tarpeitaan palvelevan kokonaisuuden virkistys- ja harrastuskäyttöön. Haluamme luoda osaan piha-alueesta puistomaisen tunnelman ja puitteet pienimuotoisille kokoontumisille tai esityksille. Seudun yhdistykset ja yhteisöt ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen ja käyttämään piha-aluetta toimintansa toteuttamiseen esimerkiksi tapahtumien, kurssien tai retkien muodossa.

Olemme suunnitelleet piha-alueelle myös monipuolista perennalajistoa ja emotaimimaata, josta voimme jakaa perennoja varainhankintana myytäväksi ja näin ollen kaunistaa seudun muitakin puutarhoja (liite nro: 1 pihasuunnitelma).

Hanke toteutetaan seudun asukkaita osallistavan Puutarharyhmän toimesta. Ryhmä on kaikille avoin ja toivomme saavamme sen kautta koko yhteisön näkökulman huomioiduksi piha-alueen suunnittelussa. Puutarharyhmää vetää ekologiseen puutarhasuunnitteluun erikoistunut ammattilainen Marja Nuora, ja ryhmän tarkoituksena on hankkeen toteuttamisen lisäksi tarjota mielekästä virkistystoimintaa sekä käytännössä oppimista osallistujille. Aktiiviryhmän lisäksi useat alueen asukkaat (vakituiset ja kesäasukkaat) ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä niin konein kuin käsivoimin tehtävään talkootyöhön. Mainostamme hanketta aktiivisesti saadaksemme lisää osallistujia.

Piha-alueen kunnostus on yhtenä toimenpiteenä Karjalohjan Kylätalo ry:n yleishyödyllisessä investointihankkeessa, johon saimme Leader-rahoituksen kesällä 2016.  Omarahoitusosuuden (50 %) investointihankkeesta katamme vastikkeettomalla työllä, jota on piha-alueen kunnostuksen osalta laskettu toteutuvan yhteensä 690 tuntia.

Lohjanseudun Puutarhaseura on myöntänyt hankkeelle 1000€ avustusta kasvihankintojen tekemistä varten.

Fiskars-yhtiön Bilnäsin tehdas on lahjoittanut hankkeeseen puutarhatyökaluja.

 

Käyntiosoite

Keskustie 23, Karjalohja, Finland

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Keskustie 23, Karjalohja, Finland

Henkilöt

Nuora, Marja

Puutarharyhmän vetäjä

p. 050 586 2697
s. marja@iso-orvokkiniitty.fi

Yhteistyökumppanit

Lohjanseudun Puutarhaseura
Fiskars, Bilnäsin tehdas