Leader kehittämishanke Yhteisellä asialla

01.01.2019 - 30.06.2020 / Karjalohjan Kylätalo ry

Hankkeen julkinen kuvaus

Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille. Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä tiloja on saneerattu ja muokattu yleisiä kokous- ja harrastustarpeita vastaaviksi. Yhdistyksellä on noin 70 jäsentä.

Yhteisellä asialla” on kehittämishanke, jonka turvin pyritään solmimaan kattava yhteistyöverkosto ja vakiinnuttamaan Kylätalo Kehrän toimintakulttuuri. Tavoitteena on saada uusia tahoja sitoutumaan toiminnan järjestämiseen kylätalossa. Hankkeessa 1. tehdään kartoitus alueen harrastus-, virike- ja yhteistoiminnan sekä tapahtumien tarpeesta ja jo tarjolla olevista vaihtoehdoista. 2. Laaditaan tarpeen pohjalta suunnitelma toiminnan järjestämiseksi sekä 3. solmitaan yhteistyökontakteja ja verkostoidutaan niiden tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus toteuttaa tai kehittää toivottua toimintaa. Lisäksi Kylätalo ry:n hallinnollista vastuuta pyritään jakamaan paikallisten yhdistysten kesken.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Karjalohjan aluetoimikunnan kanssa, ja sen kesto on 18kk. Hankkeelle palkataan yksi osa-aikainen työntekijä (60%), joka tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen hallituksen, aluetoimikunnan ja jo olemassa olevien sekä uusien yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan osittain vastikkeettomalla työllä.

Onnistuessaan hanke lisää asukkaiden vaikuttamis-, harrastus-, osallisuus- ja yhteistoimintamahdollisuuksia paikallisesti sekä turvaa kylätalon toiminnan jatkumisen myös hankkeen jälkeen. Hyvin suunniteltu ja toteutuettu hanke on myös hyvänä esimerkkinä muille vastaaville toimijoille.

Käyntiosoite

Keskustie 23, Karjalohja, Finland

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Keskustie 23, Karjalohja, Finland