Hankkeet


UMMA – hanke on Amal ry:n koordinoima jalkautuvaan, naiserityiseen yhteisötyöhön keskittyvä hanke, jossa on tavoitteena edistää eri ikäisten maahanmuuttaja – ja muslimitaustaisten naisten ja tyttöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä haitallisia tapoja ja niiden vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämässä. Lue lisää…


STEA:n rahoittama kolmella pääkaupunkiseudun (Espoossa ja Helsingissä) koululla toimiva alakouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiin keskittyvä hanke. Hankkeessa korostetaan ekologisten teorioiden mukaisesti oppimista lasten ja nuorten eri ympäristöjen yhteisvaikutuksena ja näiden ympäristöjen välisen yhteistyön merkitystä tässä oppimisessa. Näin siinä keskitytäänkin Lue lisää…


Non Fighting Generation ry (NFG) työskentelee lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseksi, erityisesti vakavan ja/tai pitkittyneen kiusaamisen vähentämiseksi. Toimintaa toteutetaan KiPu – Kiusaamiseen Puututaan -menetelmän avulla. Se on suunnattu 10-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu. Siinä työskennellään Lue lisää…


Non Fighting Generation ry:n väkivallattomuuskasvatus on suunnattu 8-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille pääasiassa kouluissa, oppilaitoksissa ja lastensuojelulaitoksissa. Toimintaa tehdään pienryhmissä 3-6 lasta/nuorta, tilannekohtaisesti ryhmä voi olla suurempikin. Ryhmämenetelmiä on neljä ja ne kohdentuvat seuraavasti: Keep Cool Tiimi (KCT) pojille Levottomat Lue lisää…


Siltoja vanhemmille -hanke (2019 – 2021) on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9 -luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke kaventaa tätä kuilua auttaen koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien Lue lisää…


Suomi-Syyria Ystävyysseura on työskennellyt Suomessa asuvien arabialaisten parissa vuodesta 2010 lähtien tuntien hyvin Siltoja arabialaisille -hankkeen kohderyhmän. Hankkeen taustalla on seuran käsitys siitä, että arabialaiset tarvitsevat tukea yhteiskuntaan integroitumisessa, eikä kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ollut aiemmin tarjolla. Siltoja arabialaisille -hanke (2016 Lue lisää…


Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään tukee yhden vanhemman perheiden lasten harrastamista. Kolmivuotisen hankkeen aikana (08/2017–12/2020) autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus. Hankkeen tavoitteena on, että yhden vanhemman perheiden lapset löytävät säännöllisen harrastuksen, jonka jatkuvuus Lue lisää…


“Koko kylän puutarha” Tavoitteenamme on luoda kylätalon piha-alueesta ympäristö, joka tarjoaa puitteet lasten ja nuorten ympäristö- ja hyvinvointikasvatukseen sekä erilaisten puutarhanhoitoon ja viljelyyn liittyvien kerhojen ja kurssien pitämiseen kaikille ikäryhmille. Olemme tehneet kartoitusta alueen päiväkodeissa, koulussa, nuorisotoimessa sekä yhdistyksissä selvittääksemme Lue lisää…


Hankkeen julkinen kuvaus Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille. Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä Lue lisää…


Yhteensä: 32