Parempaa elämää lähitoiminnalla -hanke

15.08.2018 - 31.12.2021 / Suomen Asumisen Apu ry

Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeessa (2018–2021) vahvistetaan espoolaisten ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Tarkoitus on käynnistää asuinyhteisöissä kotona asumista tukevaa, vapaaehtoisvoimin ohjattua Porinaporukka-toimintaa, joka lisää yhdessäoloa ja vähentää yksinäisyyttä. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä taloyhtiöiden asukkaiden, asuinalueen järjestöjen ja kunnan luottamushenkilöiden ja viranomaisten kanssa.

Porinaporukka-toiminta on yhdessä tekemistä ja yhdessä olemista. Se muotoutuu jokaisessa taloyhtiössä omanlaisekseen, sillä toiminta suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Jossain taloyhtiössä se voi olla esimerkiksi kerran viikossa muutaman tunnin ajan kokoontuva kerho, jossa kahvitellaan ja vaikkapa visaillaan ja lauletaan yhdessä, toisessa taloyhtiössä taas sauvakävelyporukka, joka reippailee ryhmänä säännöllisesti pari kertaa kuussa.

Hankkeen työntekijät tarjoavat tukea uusien ryhmien aloittamisessa, tilojen löytämisessä sekä toiminnasta tiedottamisessa. Lisäksi vapaaehtoiset Porinaporukka-luotsit saavat meiltä perehdytystä, tukea, tarvittaessa koulutusta ja oman yhteisön.

Hanke on osa Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton (Valli ry) koordinoimaa ja STEA:n rahoittamaa Elämänote-avustusohjelmaa. Elämänote-ohjelman tarkoituksena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan. Ohjelman hankkeiden yhteisenä tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja, levittää hyväksi havaittuja toimintamalleja uusille alueille sekä tavoittaa tuen tarpeessa olevia ihmisiä, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. STEAn rahoittamassa avustusohjelmassa on mukana 19 hanketta ympäri Suomen, paikallisista valtakunnallisiin toimijoihin. Järjestöjen keskinäisellä yhteistyöllä lisätään hankkeiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Käyntiosoite

Tapiontori 1, Espoo, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Tapiontori 1, Espoo, Suomi

Porinaporukka-toiminta

Asiasanat

ikääntyneet, yhteisöllisyys, vapaaehtoistoiminta, ikäasuminen, seniorit, tehdään yhdessä, ryhmätoiminta, vapaaehtoistyö, vanhukset, harrasteryhmä,

Henkilöt

Annila, Laura

Yhteisökoordinaattori

p. 050 470 0374
s. laura.annila@asumisenapu.fi

Koski, Milla

Projektipäällikkö

p. 046 921 7738
s. etunimi.sukunimi@asumisenapu.fi

Liitteet