Siltoja arabiankielisille

01.03.2016 - 31.12.2020 / Suomi-Syyria Ystävyysseura ry

Suomi-Syyria Ystävyysseura on työskennellyt Suomessa asuvien arabialaisten parissa vuodesta 2010 lähtien tuntien hyvin Siltoja arabialaisille -hankkeen kohderyhmän. Hankkeen taustalla on seuran käsitys siitä, että arabialaiset tarvitsevat tukea yhteiskuntaan integroitumisessa, eikä kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ollut aiemmin tarjolla.

Siltoja arabialaisille -hanke (2016 – 2018) edisti maahanmuuttajien integraatiota Suomeen. RAY:n tukema hanke tuki erityisesti arabialaisten toimintakykyä uudessa ympäristössä sekä edisti kohderyhmän, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Hanke tarjosi muun muassa arabiankielistä neuvontapalvelua sekä järjesti kerhotoimintaa ja verkostoitumisseminaareja.

Siltoja arabialaisille -hanke jatkuu Veikkauksen rahoittamana vuoden 2019 ajan. Toimintaa kehitetään edelleen mm. tarjoamalla kohderyhmän edustajille vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.

kutojantie 3

Kutojantie 3, 02630 Espoo, Suomi

Osoitteet

  • kutojantie 3

    Kutojantie 3, 02630 Espoo, Suomi

Suomi-Syyria ystävyysseura Ry