Siltoja syyrialaisille

01.03.2016 - 31.12.2019

Suomi-Syyria Ystävyysseura on työskennellyt Suomessa asuvien syyrialaisten parissa vuodesta 2010 lähtien tuntien hyvin Siltoja syyrialaisille -hankkeen kohderyhmän. Hankkeen taustalla on seuran käsitys siitä, että syyrialaiset tarvitsevat tukea yhteiskuntaan integroitumisessa, eikä kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ollut aiemmin tarjolla.

Siltoja syyrialaisille -hanke (2016 – 2018) edisti maahanmuuttajien integraatiota Suomeen. RAY:n tukema hanke tuki erityisesti syyrialaisten toimintakykyä uudessa ympäristössä sekä edisti kohderyhmän, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Hanke tarjosi muun muassa arabiankielistä neuvontapalvelua sekä järjesti kerhotoimintaa ja verkostoitumisseminaareja.

Siltoja syyrialaisille -hanke jatkuu Veikkauksen rahoittamana vuoden 2019 ajan. Toimintaa kehitetään edelleen mm. tarjoamalla kohderyhmän edustajille vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.

Osoitteet