Siltoja vanhemmille

01.03.2019 - 01.09.2022 / Suomi-Syyria Ystävyysseura ry

Siltoja vanhemmille -hanke (2019 – 2021) on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9 -luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke kaventaa tätä kuilua auttaen koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien ymmärrystä suomalaisesta oppivelvollisuuskoulutuksesta.

STEA:n rahoittama hanke käynnistyi maaliskuussa 2019. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on tuottaa arabiankielistä esite- ja videoaineistoa, joka auttaa vanhempia tukemaan oppivelvollisuuskoulutuksessa olevia lapsiaan. Lisäksi hanke järjestää vanhemmille Wilma verkkosivujen käyttöön opastavia kursseja sekä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja mm. äidinkielen ja vanhempien tuen merkityksestä oppimiselle. Hankkeessa annetaan vanhemmille myös henkilöistä tukea lasten koulun käyntiin liittyen.

kutojantie 3

Kutojantie 3, 02630 Espoo, Suomi

Osoitteet

  • kutojantie 3

    Kutojantie 3, 02630 Espoo, Suomi