Yhteistyöllä parempi yhteisö

01.03.2020 - 31.12.2022 / Monik Vantaa ry

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen tavoitteena on edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tuemme maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa. Edistämme yhdenvertaisuutta kouluttamalla monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia levittämään tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteisöissään. Parannamme myös vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata vammaisia maahanmuuttajia kouluttamalla kuntapalveluita, järjestöjä ja muita toimijoita tunnistamaan heidän erityistarpeitaan. Yhteistyöllä rakennamme paremman, yhdenvertaisen yhteisön.

Toiminta-alueitamme ovat Vantaa, Helsinki ja Espoo. Toiminnan pohjalta kehitämme monistettavaksi sopivia toimintamalleja ja kartoitamme vammaisten maahanmuuttajien tilannetta ja tarpeita. Hanketta rahoittaa STEA vuosina 2020–2022 ja sitä vetää Monik Vantaa ry.

Karsikkokuja 17, Vantaa, Suomi

Osoitteet

  • Karsikkokuja 17, Vantaa, Suomi

Yhteistyöllä parempi yhteisö