Vapaaehtoistehtäviä

Vapaaehtoisena voit oppia uusia taitoja, tavata uusia ihmisiä sekä saada onnistumisen kokemusta ja hyvää mieltä toimiessasi tärkeän asian puolesta.

Alta löydät tietoa yhdistysten avoinna olevista vapaaehtoistehtävistä, jotka ilmoittaja on määritellyt Helsingin alueelle.
Alle nousee ilmoituksia myös muihin aluepalveluihin ilmoitetuista Helsingin alueen vapaaehtoistehtävistä. Lue lisää toimeksi.fi-verkostosta ja sen piirissä toimivista aluepalveluista.

 Muokattu viimeksi: 20.11.2020