Lohjan kaupungin yhdistysohjelma

Lohjan kaupungin yhdistysohjelmaa valmistellaan ja päivitetään Kansalaistoiminnan keskuksen ohjausryhmässä, joka edustaa monipuolisesti lohjalaisia yhdistystoimijoita. Vuonna 2017 aloitetun yhdistysohjelman  etenemisestä kerrotaan näillä sivulla.

Mikäli haluat kysyä yhdistysohjelmasta voit ottaa yhteyttä Kansalaistoiminnan keskukseen  p.045 186 3626, tai ulla.korhonen(at)apuomena.fi. Lohjan kaupungin yhteyshenkilö on asiakkuuspäällikkö Taru Rahkama, p. 044 3740163,  taru.rahkama(at)lohja.fi.

 

 

 

Mikä on yhdistysohjelma?

Yhdistysohjelmassa selkiytetään yhdistysten ja Lohjan kaupungin yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, elinvoimaa ja osallisuutta.

Yhdistykset tekevät runsaasti yhteistyötä sekä keskenään että kaupungin kanssa. Yhdistysohjelmassa tarkastellaan aihepiireittäin yhteistyön rakentumiseen liittyviä monenlaisia toimintatapoja ja resursseja, odotuksia ja toiveita, mahdollisuuksia.ja esteitä.

Lohjan kaupungin sekä yhdistysten ja avoimen kansalaistoiminnan yhteistyön periaatteet on kirjattu asiakirjaan, joka hyväksyttiin työpajassa 15.2.2018. Kansalaistoiminnan keskuksen ohjausryhmä ohjaa työskentelyä, jossa alkuvuonna valitaan kuluvan vuoden tarkasteltavat aiheet yhdistysten ja kaupungin toimijoiden yhteisessä työpajassa. Työryhmät kartoittavat valittuihin aiheesiin liittyvät tiedot ja tekevät kehittämissuunnitelmat ja tarvittavat toimenpiteet yhteistyön sujumisen edistämiseksi. Syksyllä työryhmät esittelevät työn tulokset Yhteistyössä tulevaisuus  -seminaarissa.

Vuoden 2019 lopussa yhdistysohjelmaa käsiteltiin ja se hyväksyttiin virallisesti Lohjan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa.

 

Lohjan kaupungin sekä yhdistysten ja avoimen kansalaistoiminnan yhteistyön periaatteet

Yhdistysohjelmaprosessi (avaa kuva isommaksi)

 

 

Lohjan_yhdistysohjelma_periaatteet

Lohjan yhdistysohjelma 2018

Lohjan yhdistysohjelma 2019

***********************

 

Yhdistysohjelmatyöskentely vuonna 2020

Vuoden 2020 teemana on Yhteistyö eri alueilla

***********

Tulevaisuuden megatrendit ja alueellinen yhteistyö

Yhteistyössä tulevaisuus 7 -seminaari

Torstaina 22.10 klo 14-16

Osallistuminen etäyhteydellä sekä Punakanelissa

(Suurlohjankatu 21-23 A, Lohja)

 

 

Avaa tiedote suuremmaksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto tilaisuudesta:

Seminaarin ohjelma:

  • Lohjan yhdistysohjelman teema vuonna 2020 on Alueellinen yhteistyö – mitä on tehty / tekeillä, Ulla Korhonen ja Mika Lillman – Kansalaistoiminnan keskus, Apuomena ry
  • Megatrendit ja alueellinen yhteistyö, Sanna Rekola – asiantuntija, Sitra
  • Paneelikeskustelu: Miten yleiset kehityksen suunnat näkyvät Lohjan ja sen eri alueiden tulevaisuudessa? Millaisilla toimilla ja päätöksillä tänään voimme vaikuttaa tulevaisuuteen viiden vuoden tai kahdenkymmenen vuoden päästä?

Paneelin osallistujat:

  • Arja-Leena Puhakka, Lohjan aluetoimikuntien johtokunnan puheenjohtaja  
  • Liisa Jääskeläinen, Pusulan aluetoimikunta  
  • Jenni Ruoho, Kylätalo Kehrä, Yhteisellä asialla -hanke (päättynyt), Karjalohja 
  • Mertsi Asp, Länsi- Uudenmaan Romanit ry  
  • Juha-Pekka Lehmus, Lohjan kaupungin palvelualuejohtaja 

Seminaari alkoi lyhyellä katsauksella Lohjan yhdistysohjelmaan ja Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskuksen syksyn toimintaan. Vuoden 2020 yhdistysohjelman teema on Alueellinen yhteistyö, jota edistetään tekemällä yhdistystoimintaa tutummaksi alueella toimivissa verkostoissa. Mm. Lohjan kuuden koulupiirin alueellisissa laajennetuissa hyvinvointiryhmissä järjestetään yhdistystoiminnan esittelyt ja samalla ideoidaan yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Sanna Rekola kertoi esityksessään Sitran nimeämistä 2020-luvun megatrendeistä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteemme globaalilla tasolla ja näkyvät muutoksina myös alueilla. Rekola tarkasteli tulevaisuutta erityisesti alueiden ja yhdistysten sekä yhteistyön kannalta. Yhdistyksillä on tärkeä rooli aktiivisen osallisuuden tarjoajina ja ristiriitaisten näkemysten aiheuttaman hämmennyksen vähentäjinä. Tärkeää on se, miten muutoksiin varaudutaan ja millaista tulevaisuutta ollaan tämän päivän ratkaisuilla ja päätöksillä rakentamassa. Myös henkilökohtaisilla päätöksillä on merkitystä.

Katso esityksen diat tästä linkistä.

Sitran vuoden 2020 alussa julkistaman megatrendikatsaus Sitran sivuilla

Esityksen jälkeen useita eri tahoja edustavassa paneelissa peilattiin kuultua esitystä megatrendeistä Lohjan todellisuuteen.  Keskustelun aiheina olivat: Miten yleiset kehityksen suunnat näkyvät Lohjan ja sen eri alueiden tulevaisuudessa ja millaisilla toimilla ja päätöksillä tänään voimme vaikuttaa tulevaisuuteen viiden vuoden tai kahdenkymmenen vuoden päästä?

Paneelissa keskusteltiin yhdistystoiminnan muuttumisesta toiminnan merkityksen korostumiseen aikaisemmasta yhdistykseen kuulumisen itseisarvosta. Kun toiminta on kiinnostavaa, yhdistyksen toiminta kukoistaa ja kiinnostaa eri ikäisiä jäseniä. Yhdistyksistä tulee asiantuntijatoimijoita, joiden tehtävä on myös säilyttää tietoa ja välittää sitä eteenpäin. Hallintotehtäviin saadaan tekijöitä jatkuvalla koulutuksella ja vastuita jakamalla. Asukkaiden aktiivinen osallisuus toteutuu hyvin moninapaisten ja monipuolisten verkostojen kautta.

Ikääntyminen vaikuttaa Lohjan alueilla väestörakenteeseen vahvasti. Ikääntymisessä ei kuitenkaan tule nähdä vain negatiivisia vaikutuksia. Hyväkuntoiset ikäihmiset ovat aktiivisia vaikuttajia yhteisöissä ja yhdistyksissä. Yhteistyötä esimerkiksi senioriyhdistysten välillä pitää rakentaa alueilla. Panelistit ehdottivat myös konkreettisia kehittämisideoita. Yhdistyksistä eroavat jo pitkään toimineet ikäihmiset tulee velvoittaa hankkimaan yhdistyksiin tilalleen uuden nuoremman toimijan. Lohjan luontomatkailua tulee kehittää rakentamalla reittejä, joissa hyödynnetään digitaalisia palveluja. Reitistön rakentaminen sekä työllistäisi että tarjoaisi kyläyhteisöille ja yhdistyksille yhteisiä hankkeita samalla kun alueen vetovoima kasvaa. Tulevaisuuden yhteisessä rakentamisessa on tärkeintä arvojen ja asenteiden muutos kohti positiivista uskoa huomiseen.

 

************’

Yhdistykset tutuiksi alueellisissa hyvinvointiryhmissä syksyllä 2020.

Lohjan kuudella koulupiirialueella toimiville  hyvinvointiryhmille esiteltiin lohjalaista yhdistystoimintaa ja ideoitiin yhteistyötä. Syksyllä 2020 järjestetyissä kokouksissa Kansalaistoiminnan keskuksen työntekijät toivat esille yhdistysten laajaa toiminta-aluetta ja mahdollisuuksia sekä muilla alueilla toimivia hyviä käytänteitä. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset muodot yhteistyölle, jolla edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia.

Hyvinvointiryhmät keskittyvät lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen, missä voi olla mukana hyvin erilaisia toimijoita. Ryhmien tilaisuuksiin toivotaan laajasti mukaan niin asukasyhdistyksiä ja liikuntaseuroja, eläkeläisjärjestöjä ja harrastustoimijoita, metsästysseuroja ja luontojärjestöjä…

 

Mikä on alueellinen laajennettu hyvinvointiryhmä? 

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi perustettu moniammatillinen ryhmä. Edustettuina koulut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, terveydenhoito, ym. alueelliset toimijat.    

Alueet: Mäntynummen, Nummen & Pusulan, Anttilan, Järnefeltin ja Harjun koulupiirit sekä ruotsinkielinen koulualue Källhagen. Lisätietoja

Lisätietoja:  taru.rahkama@lohja.fi p. 044-374 0163

 

***********

 

Keväällä 2020:

Yhdistysohjelmatyöpajassa 5.3.2020 esiteltiin Lohjan eri alueiden yhteistyön tapoja ja toteutettuja kehittämishankkeita ja -suunnitelmia.  Ohjelmassa olivat seuraavat esitykset:

Aluetoimikuntien saavutuksia ja tulevaisuuden toimintaa –  

Arja-Leena Puhakka, Lohjan aluetoimikunnat, puheenjohtaja

Saukkolan liikuntapuiston rakennusprojekti

Toni Ojala, Lohjan Liikuntakeskus, liikuntakoordinaattori

Toimivat kylät -hankkeen kuulumisia ja kylien kehittämiskyselyn tuloksia

Lotta Paakkunainen Lohjan Kylät ry, kyläasiamies

Toiveena toimiva arki. Asukaskyselyjen antia Karjalohjalta.

Elina Majander-Aira, Karjalohjan kylätalo ry, toiminnanjohtaja

 

Aluetoimikunnat ja kylätoimijat ovat keränneet asukkaiden toiveita asuinalueiden kehittämiseen. Vastaukset liittyvät niin konkreettisiin huolenaiheisiin palveluiden säilymisestä ja riittävistä joukkoliikenneyhteyksistä yleiseen yhteishengen ja yhteistyön kehittämiseen.

Työpajassa paneuduttiin tarpeisiin erityisesti nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä eri sukupolvien yhteistoiminnan kannalta. Työpajan tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmassa.

Yhdistysohjelman aihe vuonna 2020 on Yhteistyö eri alueilla. Työpajassa kysyttiin myös mitä kaikkea aihe voi sisältää ja miten niitä voidaan käsitellä, joista kootaan yhdistysohjelmalle tavoitteet.

Yhteenveto työpajasta

Yhdistysohjelman esittely

Ulla Korhonen, Kansalaistoiminnan keskus /Apuomena ry

************’

 Muokattu viimeksi: 16.02.2021