Lohjan kaupungin yhdistysohjelma

Lohjan kaupungin yhdistysohjelmaa valmistellaan ja päivitetään Kansalaistoiminnan keskuksen ohjausryhmässä, joka edustaa monipuolisesti lohjalaisia yhdistystoimijoita. Vuonna 2017 aloitetun yhdistysohjelman  etenemisestä kerrotaan näillä sivulla.

Mikäli haluat kysyä yhdistysohjelmasta voit ottaa yhteyttä Kansalaistoiminnan keskukseen  p.045 186 3626, tai ulla.korhonen(at)apuomena.fi. Lohjan kaupungin yhteyshenkilö on asiakkuuspäällikkö Taru Rahkama, p. 044 3740163,  taru.rahkama(at)lohja.fi.

 

 

 

Mikä on yhdistysohjelma?

Yhdistysohjelmassa selkiytetään yhdistysten ja Lohjan kaupungin yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, elinvoimaa ja osallisuutta.

Yhdistykset tekevät runsaasti yhteistyötä sekä keskenään että kaupungin kanssa. Yhdistysohjelmassa tarkastellaan aihepiireittäin yhteistyön rakentumiseen liittyviä monenlaisia toimintatapoja ja resursseja, odotuksia ja toiveita, mahdollisuuksia.ja esteitä.

Lohjan kaupungin sekä yhdistysten ja avoimen kansalaistoiminnan yhteistyön periaatteet on kirjattu asiakirjaan, joka hyväksyttiin työpajassa 15.2.2018. Kansalaistoiminnan keskuksen ohjausryhmä ohjaa työskentelyä, jossa alkuvuonna valitaan kuluvan vuoden tarkasteltavat aiheet yhdistysten ja kaupungin toimijoiden yhteisessä työpajassa. Työryhmät kartoittavat valittuihin aiheesiin liittyvät tiedot ja tekevät kehittämissuunnitelmat ja tarvittavat toimenpiteet yhteistyön sujumisen edistämiseksi. Syksyllä työryhmät esittelevät työn tulokset Yhteistyössä tulevaisuus  -seminaarissa.

Vuoden 2019 lopussa yhdistysohjelmaa käsiteltiin ja se hyväksyttiin virallisesti Lohjan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa.

 

Lohjan kaupungin sekä yhdistysten ja avoimen kansalaistoiminnan yhteistyön periaatteet

Yhdistysohjelmaprosessi (avaa kuva isommaksi)

 

 

Lohjan_yhdistysohjelma_periaatteet

Lohjan yhdistysohjelma 2018

Lohjan yhdistysohjelma 2019

***********************

 

Yhdistysohjelmatyöskentely vuonna 2020

Vuoden 2020 teemana on Yhteistyö eri alueilla

 

Yhdistysohjelmatyöpajassa 5.3.2020 esiteltiin Lohjan eri alueiden yhteistyön tapoja ja toteutettuja kehittämishankkeita ja -suunnitelmia.  Ohjelmassa olivat seuraavat esitykset:

Aluetoimikuntien saavutuksia ja tulevaisuuden toimintaa –  

Arja-Leena Puhakka, Lohjan aluetoimikunnat, puheenjohtaja

Saukkolan liikuntapuiston rakennusprojekti

Toni Ojala, Lohjan Liikuntakeskus, liikuntakoordinaattori

Toimivat kylät -hankkeen kuulumisia ja kylien kehittämiskyselyn tuloksia

Lotta Paakkunainen Lohjan Kylät ry, kyläasiamies

Toiveena toimiva arki. Asukaskyselyjen antia Karjalohjalta.

Elina Majander-Aira, Karjalohjan kylätalo ry, toiminnanjohtaja

 

Aluetoimikunnat ja kylätoimijat ovat keränneet asukkaiden toiveita asuinalueiden kehittämiseen. Vastaukset liittyvät niin konkreettisiin huolenaiheisiin palveluiden säilymisestä ja riittävistä joukkoliikenneyhteyksistä yleiseen yhteishengen ja yhteistyön kehittämiseen.

Työpajassa paneuduttiin tarpeisiin erityisesti nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä eri sukupolvien yhteistoiminnan kannalta. Työpajan tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmassa.

Yhdistysohjelman aihe vuonna 2020 on Yhteistyö eri alueilla. Työpajassa kysyttiin myös mitä kaikkea aihe voi sisältää ja miten niitä voidaan käsitellä, joista kootaan yhdistysohjelmalle tavoitteet.

Yhteenveto työpajasta

Yhdistysohjelman esittely

Ulla Korhonen, Kansalaistoiminnan keskus /Apuomena ry

************’

 

Yhdistykset ja alueelliset hyvinvointiryhmät tutuiksi syksyllä 2020.

Lohjan kuudella koulupiirialueella toimivat hyvinvointiryhmät kutsuvat lohjalaisia yhdistyksiä mukaan yhteiseen kehittämiseen. Syksyllä 2020 järjestettävissä kokouksissa alueelliset laajennetut hyvinvointiryhmät kertovat toiminnastaan ja yhdistyksille on varattu aikaa toiminnan esittelyyn. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset muodot yhteistyölle, jolla edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia.

Yhteistyötä toivotaan kaikkien alueella toimivien yhdistysten kanssa.  Hyvinvointiryhmät keskittyvät lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen, missä voi olla mukana hyvin erilaisia toimijoita. Siksi tilaisuuksiin toivotaan laajasti mukaan niin asukasyhdistyksiä ja liikuntaseuroja, eläkeläisjärjestöjä ja harrastustoimijoita, metsästysseuroja ja luontojärjestöjä… Jokainen alue on erilainen ja tilaisuudet suunnitellaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Laajennettujen hyvinvointiryhmien kokousajat:

  • Anttilan alue 9. klo 17-18.30
  • Harjun alue 15.9. tai 3.11. klo 15-17
  • Muiden alueiden tilaisuuksien päivämäärät selviävät elokuun aikana

Kiinnostuitko esittelymahdollisuudesta tai haluaisitko tulla mukaan suunnittelemaan tilaisuuksia?

Täytä yhteystietosi linkistä avautuvaan lomakkeeseen, niin otamme sinuun yhteyttä elokuussa.

Yhdistysyhteistyön vahvistaminen aluetyöryhmissä kuuluu osaksi Lohjan yhdistysohjelmaa, jonka teema vuonna 2020 on alueellinen yhteistyö.

Lisätietoja Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskus: Ulla Korhonen, p. 045-186 3626 tai Mika Lillman, p. 045-186 3797. Sp. etunimi.sukunimi@apuomena.fi

 

Mikä on alueellinen laajennettu hyvinvointiryhmä? 

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi perustettu moniammatillinen ryhmä. Edustettuina koulut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, terveydenhoito, ym. alueelliset toimijat.    

Alueet: Mäntynummen, Nummen & Pusulan, Anttilan, Järnefeltin ja Harjun koulupiirit sekä ruotsinkielinen koulualue Källhagen. Lisätietoja

Lisätietoja:  taru.rahkama@lohja.fi p. 044-374 0163

 

***********

Tulossa: Yhteistyössä tulevaisuus 7 -seminaari lokakuussa

 

 


Muokattu viimeksi: 26.06.2020