Yhteistyörakenteet- ja verkostot

 

Alueelliset laajennetut hyvinvointiryhmät 

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi perustetut moniammatilliset ryhmät kuudella koulupiirialueella. Edustettuina koulut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, terveydenhoito, ym. alueelliset toimijat.

Aluetoimikunnat

Lohja on jaettu kahdeksaan alueeseen, jolla kullakin toimii oma aluetoimikuntansa.

Vammaisneuvosto

Lohjan vammaisneuvosto on lohjalaisten vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen yhteinen vaikuttamiselin. Lohja kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon kahdeksan (8) järjestöedustajaa lohjalaisten vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen ehdotusten pohjalta.

Vanhusneuvosto

Neuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin suunnitelmia ja päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien järjestämisessä. Neuvosto tekee aloitteita ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi. Jäsenet ovat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajia sekä kaupungin luottamus- ja toimihenkilöitä.

Nuorisovaltuusto

Nuorten edunvalvoja Lohjalla. Lohjan nuorisovaltuusto valitaan nuorisovaltuustovaaleilla kahden vuoden välein, mutta muinakin aikoina 13 -19 -vuotiaat nuoret voivat pyrkiä nuorisovaltuuston jäseneksi.

Varttivaltuusto 

5.-6.-luokkalaisten vaikuttajaryhmä. Varttivaltuustossa osallistujat pääsevät tutustumaan päättäjien maailmaan ja vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä.

Lohjan Kesä ry

on kaupungin kulttuuritoimen alainen yhdistys, joka järjestää ja koordinoi kulttuuritapahtumia pääasiassa kesäisin Lohjalla

 Lohjan seudun omaishoidon neuvottelukunta

Yhdistystoimijoiden ja kaupungin toimihenkilöiden yhteinen foorumi. Lisätietoja Hiiden Omaishoitajat ry:n sivuilla

 

Yhdistysten yhdistykset:

Apuomena ry

Lohjan Kylät ry

Lohjan Vanhempien yhdistys LOKOVA ryMuokattu viimeksi: 26.06.2020