Järjestöklubi: Vapaaksi riippuvuudesta/ Associations’ Club: Freedom from addictions

20.04.2021 klo 17:00 - 19:00 / Koulutus/seminaari / Moniheli ry

Monet asiat tuovat elämään mielihyvää ja iloa, kuten ruokaa, shoppailua tai pelaamista. Ongelma syntyy, jos elämän iloa riippuu yhdestä asiasta niin, että siitä tulee itselleen tai muille haittaa tai varaa. Riippuvuus voi syntyä eri aineista (ruokaa, alkoholia, päihteitä) tai tekemisistä (rahapelit, riskien ottaminen). Osaatko tunnistaa, onko sinulla, läheisellä tai asiakkallasi riippuvuusongelma? Tiedätkö, miten voit auttaa heitä, tai keneltä pyytää apua?

Huhtikuun järjestöklubissa oppimme riippuvuudesta, miten puuttua siihen, ja millaisia palveluja tai ratkaisuja on olemassa yhdessä jäsenjärjestömme Samha ry:n kanssa. Samhan tavoite on ennaltaehkäistä päihteiden väärinkäyttöä ja mielenterveysongelmia, lisätä tietoa päihde ja mielenterveysongelmista, luoda yhteisöön luottamusta ja parantaa kotoutumista. Opimme myös siitä, miten FARO ry:n Mapeli-hanke puuttuu rahapeliriippuvuuteen venäjänkielisten keskuudessa. Tilaisuudessa osallistujat voivat saada lisää tietoa ja työkaluja, jolla auttaa omaa lähipiiriä tai oman järjestön asiakkaita, joilla on riippuvuutta.

 

Haluamme erityisesti kuulla tilaisuudessa, ovatko monikulttuuriset järjestöt kohdanneet riippuvuutta omissa yhteisöissä, millaista riippuvuutta, ja mitä he ovat tehneet tai haluaisivat tehdä tämän aiheen parissa. Ilmoittaudu ja ilmoita n. 5 minuutin puheenvuorostasi viimeistään su 18.4.2021 täyttämällä lomake tapahtumasivullamme. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse viimeistään päivän ennen tilaisuutta. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tapahtumasivulla tilaisuuden päivänä, joten voi myös osallistua kuuntelijana ilman ilmoittautumista.

 
 
Tilaisuuden puhekieli (englanti tai suomi) valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi ja käännämme toisella kielellä pidetyt puheenvuorot. Kieliosaaminen otetaan myös huomioon ryhmätyössä.

 

Tervetuloa!

 

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.

 

 

Many things bring joy and pleasure to one’s life, like food, shopping or games. But pleasure turns into a problem when one’s life depends so much on one thing that pursuing it brings harm or danger to oneself or others. Addiction can come from different substances (food, alcohol, drugs) or actions (like gambling or other risk-taking). Are you able to identify addiction in yourself, the people around you or your clients? Do you know how to help, or where to get help from?

 

In April’s Associations’ Club, we will learn about addiction, how to address it, and what services and solutions are available together with our member association Samha ry. The objective of Samha is to prevent substance abuse and mental illness, to enhance knowledge about mental health and substance abuse, to create community trust, and successful integration. We will also hear about how FARO ry’s Mapeli project has addressed gambling addiction in the Russian-speaking community. During the event, participants can get information and tools with which they can better support their own community or their associations’ clients when facing addiction issues.

 

We would like to hear during the event what forms of addiction multicultural associations have faced in their work and what they have done or would like to do about it. Register and inform us if you would like to present a 5-minute talk about them during the event by filling the form on our event page at the latest on April 18th, 2021. The link to the event will be sent to you by email but also posted on the page and on Facebook, so you can also attend without registration.

 

 

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English. Group work is arranged by language groups.
 
Welcome!

Moniheli’s Association Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. 

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Kohderyhmä

järjestötoimijat

Valtakunnallinen

Kyllä

Tapahtuma on verkossa

https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/jarjestoklubi-riippuvuus-samha/

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittaudu ja ilmoita n. 5 minuutin puheenvuorostasi viimeistään su 18.4.2021 täyttämällä lomake tapahtumasivullamme. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse viimeistään päivän ennen tilaisuutta. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tapahtumasivulla tilaisuuden päivänä, joten voi myös osallistua kuuntelijana ilman ilmoittautumista.

Register and inform us if you would like to present a 5-minute talk about them during the event by filling the form on our event page at the latest on April 18th, 2021. The link to the event will be sent to you by email but also posted on the page and on Facebook, so you can also attend without registration.

https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/jarjestoklubi-riippuvuus-samha/