Järjestötoimijoiden hyvinvointikoulutus 4.10.-14.12.2021

04.10.2021 klo 09:30 - 14.12.2021 klo 16:00 / Koulutus/seminaari, Muu ryhmämuotoinen tuki / Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

OIVALLUKSIA TYÖNOHJAUKSEN JA TAIDELÄHTÖISTEN MENETELMIEN AVULLA

Hyvinvointikoulutus on neljän kerran prosessimainen kokonaisuus, jossa luottamuksellisessa ilmapiirissä rauhoitutaan jaksamisen, hyvinvoinnin ja vahvuuksien äärelle. Työnohjauksen keinoin pohditaan järjestötyön tekemistä, sen rakenteita sekä omaa roolia ja toimintaa. Koulutus on suunnattu järjestöissä työskenteleville sekä muille järjestöissä toimiville henkilöille. 

Työnohjauksesta nousseita teemoja syvennetään päivän aikana taidelähtöisillä menetelmillä esimerkiksi kuvataiteen, draaman ja kirjoittamisen keinoin sekä kehollisia harjoitteita hyödyntäen. Koulutuksessa on vahvasti läsnä vertaistuellinen jakaminen, dialogisuus ja toisilta oppiminen. Osallistujalla ei tarvitse olla ennakko-osaamista taidelähtöisistä menetelmistä, teemme matalan kynnyksen harjoitteita, joiden tarkoituksena on rentouttaa, synnyttää keskustelua ja virkistää mieltä. Koulutukseen sisältyy lisäksi pienimuotoisia tehtäviä, joita tehdään koulutuspäivien välissä.

Tavoitteena on mahdollistaa oivaltamalla oppiminen, oman jaksamisen tukeminen sekä oman toiminnan ja järjestön kehittäminen. Koulutus mahdollistaa vertaisoppimisen ja yhteiskehittämisen sekä tarjoaa osaamista erilaisista osallistavista ja taidelähtöisistä menetelmistä, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa järjestötoiminnassaan.

Kouluttajina toimivat Jutta Laino-Tabell, koulutus- ja ohjausalan yrittäjä, työnohjaaja (STOry) ja draamakasvattaja sekä Hanna Pulkkinen, kuvataide- ja draamakasvattaja.  

Molemmilla kouluttajilla vahva osaaminen erilaisista taidelähtöisistä menetelmistä, kuten draamakasvatuksesta, kuvataiteista, voimauttavasta valokuvauksesta, taideterapeuttisista menetelmistä ja kehollisesta työskentelystä. Jutta Laino-Tabell on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa ja hänellä on monipuolinen kokemus järjestöissä toimimisesta ja järjestötoimijoiden työnohjauksesta. 

KURSSIN AIKATAULU

 • maanantai 4.10. klo 9.30–16.00
 • perjantai 5.11. klo 9.30–16.00 
 • maanantai 22.11. klo 9.30–16.00 
 • tiistai 14.12. klo 9.30–16.00

Osoitteet

 • Kansalaisfoorumin koulutustila

  Käenkuja 1b, Helsinki, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki

Kansalaisfoorumin koulutustila

Käenkuja 1b, Helsinki, Suomi

Teemat

harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kulttuuri ja taide, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, osallisuus, vertaistuki, virkistys

Asiasanat

ammatillinen järjestötyö, yhdistystoimija, järjestötoiminta, hyvinvointi, jaksaminen, taide ja hyvinvointi, taidelähtöinen, dialogi, vertaisoppiminen

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, jäsenet, maahanmuuttajat ja pakolaiset, miehet, naiset, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Lisätiedot

Kurssi maksetaan välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassamme.

Lisätiedot: tuuli.jarvinen@kansalaisfoorumi.fi 

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 päivää ennen kurssin alkamispäivää. Jos osallistuminen kurssille perutaan tämän jälkeen, peritään 50 prosenttia koulutuksen hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan ennen kurssin alkamispäivää, ilmoittautujalta peritään koko kurssimaksu. Peruuntumistapauksissa kurssimaksusta voi hakea vapautusta esittämällä lääkärintodistuksen. Peruutukset: tuuli.jarvinen@kansalaisfoorumi.fi 

Tutustu myös muihin koulutuksiimme verkkosivuillamme: https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/

Hinta

Normaali osallistumismaksu 50 €

Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöjen jäsenet 40 €

Maahanmuuttajat, työttömät ja eläkeläiset 25 €

Tilan esteettömyys

 • Tilaan pääsee pyörätuolilla
 • Tilaan pääsee rollaattorilla
 • Tilassa on inva-wc
 • Pysäköintimahdollisuus

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 26.9.2021 mennessä.