Tapahtumat


Järjestötreffit  – joka kuukauden viimeinen tiistai-ilta etäyhteyksillä tai Punakanelissa. Varaa treffiaika kalenteriisi! Koulutus- ja verkostoitumistilaisuus yhdistystoimijoille ja yhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Kevään 2021 aiheet ilmoitetaan lähempänä tapahtumia.    


Järjestötreffit  – joka kuukauden viimeinen tiistai-ilta etäyhteyksillä tai Punakanelissa. Varaa treffiaika kalenteriisi! Koulutus- ja verkostoitumistilaisuus yhdistystoimijoille ja yhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Kevään 2021 aiheet ilmoitetaan lähempänä tapahtumia.    


Järjestötreffit  – joka kuukauden viimeinen tiistai-ilta etäyhteyksillä tai Punakanelissa. Varaa treffiaika kalenteriisi! Koulutus- ja verkostoitumistilaisuus yhdistystoimijoille ja yhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Kevään 2021 aiheet ilmoitetaan lähempänä tapahtumia.    


  Miten osallistujia voi sitouttaa yhteiseen työskentelyyn etäkokouksissa? Millä välineillä voi vauhdittaa ideointia? Miten kokonaisuus kannattaa suunnitella?   Jaossa on vinkkejä ja hyviä käytäntöjä etäkokousten elävöittämiseen suunnittelusta käytännön toteutukseen asti. Lisäksi tutustumme aktiivista osallistumista tukeviin välineisiin, kuten Google Jamboardiin ja Lue lisää…


Terveys ja hyvinvointi -luentosarjan aloittaa ensimmäisenä arkkitehti Päivi Rekulan luento ”Asumisratkaisut ikääntyvillä” torstaina 21.1.2021 klo 13-14.30. Luentosarja kuuluu Omnian Ikäihmisten yliopiston tarjontaan. Ikäasumisen asiantuntijuutta edustaa Suomen Asumisen Apu ry. Aihetta lähestytään noin 55-70-vuotiaiden  toiveiden ja tarpeiden näkökulmasta: Mitä tulisi ottaa Lue lisää…


Webinaarissa Nestorin työntekijät esittelevät Nestorin toimintaa sekä kaupungin palveluita korona-aikana. Webinaari on osa EJY ry:n koordinoiman VESA-toiminnan vuoden 2021 webinaarisarjaa, jossa kuukausittain käsitellään vapaaehtoistoimintaan liittyviä aiheita.


Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Meiltä jokainen voi löytää itselleen sopivia vapaaehtoistehtäviä. Tarjoamme koulutuksen toimintaan mukaan tuleville ja perehdytämme vapaaehtoistehtäviin. Koulutuskokonaisuus rakentuu kahdesta osasta; perus- ja jatkokoulutuksesta. Oma vapaaehtoisen koulutuspolkusi riippuu siitä, millaisista tehtävistä olet kiinnostunut. Tervetuloa mukaan koulutukseen ja tutustumaan eri tapoihin Lue lisää…


Uudenmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkosto kokoontuu 26.1.2021 klo 9-11 keskustelemaan sote-uudistuksen tilanteesta sekä sote-muutostuesta. Tilaisuus järjestetään etätapaamisena. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot sote-uudistuksen tilanteesta ja järjestöjen muutostuesta sekä keskustellaan siitä, mitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt voivat tarjota sote-muutostuelle, mitä järjestöt odottavat sote-muutuostuelta sekä miten Lue lisää…


Tietoisuuden taito, kuten muutkin taidot, paranee, kun sitä harjoittaa. Tietoisuus helpottaa syömishäiriötä sairastavan automaattisia reaktioita ja antaa enemmän valinnan mahdollisuutta esim. fokusoida itseä paremmin palveleviin ajatuksiin, asioihin ja tekemisiin. Luennolla käsitellään tietoisuuden taitojen hyötyä syömishäiriöstä toipumisessa ja yleisesti terveyden/hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Lue lisää…


Koulutuksessa saat tietoa digitaalisesta työotteesta ja siitä miten voit omaksua sen omaan toimintaasi  ja tukea sen tehokasta omaksumista yhdistyksen toiminnassa. Digitaalisen työotteen omaksumalla yhdistykselle jää enemmän aikaa perustehtävän tekemiseen. Osaavasti toteutettuna se parhaimmillaan vapauttaa runsaasti resursseja asiakastyöhön sekä mahdollistaa sen, että Lue lisää…


Yhteensä: 36