Monihelin Terkku-hanke: Kulttuurivälittäjäkoulutus | Cultural Mediator Training

02.02.2021 klo 09:00 - 15:00 / Kokous/tapaaminen, Koulutus/seminaari, Vertaisryhmä / Moniheli ry

Mikä on kulttuuri-

välittäjäkoulutus?

 

 

 

Kulttuurivälittäjäkoulutus on maahanmuuttajataustaisille ja/tai monikulttuurisesta taustasta tuleville sote-alan ammattilaisille tarkoitettu täydennyskoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten monikulttuurisen ja kulttuurisensitiivisen työn osaamista, vahvistaa osallitujien valmiuksia hyödyntää omaa monikulttuurista taustaansa ja osaamistaan työssään, tarjota työvälineitä erilaisten monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen ja keinoja rasismin käsittelyyn työpaikalla.

Koulutuksen käyneillä ammattilaisilla on valmiuksia työskennellä monikulttuurisen työn asiantuntijoina omassa työyhteisössään.

Kouluttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori ja Heed Association Finlandin ja Moniheli Ry:n puheenjohtajana toimiva Emmaculate Tamankag, jolla on vuosien kokemus monikulttuurisesta työstä sote-alalla.

Koulutukseen on mahdollista osallistua sekä suomeksi että englanniksi. Koulutus on ilmainen ja kahvi- ja lounastarjoilu sisältyy koulutukseen.

Missä ja milloin?

Koulutus järjestetään tiistaina 2.2.2021 klo 9-15 Helsingissä osoitteessa Kaikukatu 4.

Koulutukseen sisältyy 2,5h jatkotapaaminen keväällä 2021 myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Seuraamme jatkuvasti Covid-19 tilannetta ja tarvittaessa siirrämme koulutuksen etätoteutukseksi.

 

Miten pääsen mukaan?

Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa. Ilmoittaudu osoitteessa https://pokka.kukunori.fi/moniheli/kulttuurivalittajakoulutus2

 

Vaihtoehtoinen kuvaus eri kielellä

What is cultural mediator training?

Cultural mediator training is supplementary training for professionals with an immigrant background and/or with a multicultural background working in the social and health care field. The purpose of the training is to strengthen the skills of professionals in culturally sensitive works, to strengthen the participants’ ability to utilize their own multicultural background and skills in their work, to provide tools for meeting different multicultural clients and the ability to deal with racism in the workplace.

Professionals who attend the training will have the ability to work as experts in multicultural work in their own work community.

The trainer is Emmaculate Tamankag, who is working as a senior lecturer in the department of nursing in Laurea University of Applied Sciences. She is also the president of Heed Association Finland and Moniheli Ry. She has several years of experience working with culturally sensitive works in the social and health care sector.

The participants can use both Finnish and English during the training. The training is free of charge and includes coffee and lunch.

Where and when? 

The training is organized on Tuesday 2nd February 2021 from 9 am to 3 pm at Kaikukatu 4 in Helsinki. 

The training includes a 2,5 hour-long follow-up meeting in spring 2021 on a specific date arranged at a later time. 

We follow continuously the Covid-19 situation and, if necessary, we will implement the training remotely. 

How do I join? 

There is room for the first 20 registered participants. Register for the event through https://pokka.kukunori.fi/moniheli/kulttuurivalittajakoulutus2

 

Osoitteet

  • Leipätehdas

    Kaikukatu 4, Helsinki, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki

Leipätehdas

Kaikukatu 4, Helsinki, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, osallisuus, sosiaali ja terveys

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, maahanmuuttajat ja pakolaiset

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Järjestetään kielillä

Suomi, Englanti

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tapahtuman kielet

Suomi, Englanti

Ilmoittautumistiedot

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttaja- ja monikulttuuritaustaisille sote-alan ammattilaisille. Koulutus järjestetään Helsingissä 2.2.2021 klo 9-15.

https://pokka.kukunori.fi/moniheli/kulttuurivalittajakoulutus2

Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa.

 

The training is meant for social and health care professionals with immigrant or multicultural background. The training will be held Tuesday 2.2.2021 at 9-15 in Helsinki.

https://pokka.kukunori.fi/moniheli/kulttuurivalittajakoulutus2

There is room for the first 20 registered participants.