V Biennial Seminar on Bilingualism – Plurilingualism: learning, identity and well-being

21.09.2021 klo 17:00 - 19:00 / Koulutus/seminaari / Kulttuurikeskus Ninho ry

21.9.2021, 17-19  

CAISA, Kaikukatu 4 B, Helsinki   

How can parents promote their children’s languages at home? Which are the best practices in everyday life? What kind of activities are offered for intercultural families by private and public institutions? Why is it important to read to our children? What sort of language teaching is available for children at the moment?   

The goal of the V Seminar on Bilingualism is to offer information and guidelines for promoting children’s language development. Plurilingual and adoptive families will also have an opportunity to meet each other and share experiences and initiatives in the Seminar.   

 

Moderator: Jarna Piippo, language education specialist 

Panelists: 

Ilmi Villacís, director, Finnish Reading Centre  

Romina Paturca Nyberg, volunteer Ambassador for the EU PEaCH  
Verónica Miranda, coordinator, Lecture nest, Ninho ry 
 

Tanja del Angel, specialist on bilingualism and multicultural families  

Luciana Faria teacher, APPF – Association of Portuguese Teachers in Finland   
 

Languages: English, interpreting to Spanish, Portuguese available if necessary. 

You also can attend this panel online! The full program will be available from 20.8.2021 at www.kolibrifestivaali.org

 

The V Seminar is part of LUKUPESÄ Project of Kulttuuriskeskus Ninho ry. This project is funded by Helsinki and Espoo City.  

http://www.kolibrifestivaali.org/ | https://ninho.fi/ 

   

[FI]  

V Kaksikielisyysseminaari
Monikielisyys: oppiminen, identiteetti ja hyvinvointi
 

Tervetuloa!  vapaa pääsy 

21.9.2021 klo 17-19 
CAISA, Kaikukatu 4 B, Helsinki 
  

Miten vanhemmat voivat tukea lastensa kielten kehitystä kotona? Millaiset kielikäytänteet toimivat parhaiten arkielämässä? Minkälaista toimintaa yksityiset ja julkiset yhteisöt tarjoavat monikulttuurisille perheille? Miksi on tärkeää lukea lapsille? Millaista kieltenopetusta nykyisin on tarjolla lapsille? 

 

V Kaksikielisyysseminaarin tavoitteena on tarjota vanhemmille tietoa ja ideoita lasten kielellisen kehityksen tueksi. Monikielisillä ja adoptioperheillä on myös tilaisuus tutustua siellä toisiinsa ja jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan. 

 

Seminaarin vetäjä: Jarna Piippo, kielikasvatuksen asiantuntija 

 

Panelistit:  

Ilmi Villacís, johtaja, Lukukeskus 

Romina Paturca Nyberg, EU PEaCH  -projektin lähettiläs
Verónica Miranda, koordinaattori, Lukupesä, Ninho ry 
 

Luciana Faria, portugalin opettaja, APPF – Suomen portugalin kielen opettajien yhdistys 

Tanja del Angel, kaksikielisyyden ja monikulttuuristen perheiden asiantuntija 

 

Seminaarin kielet: englanti, tarvittaessa tulkkaus espanjaksi ja portugaliksi 

   

V-seminaari on osa Kulttuuriskeskus Ninho ry:n LUKUPESÄ projektia. Seminaarin toteuttamisen mahdollistivat Helsingin kaupunki ja ja Espoon kaupunki  

http://www.kolibrifestivaali.org/ | https://ninho.fi/ 

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Espoo, Vantaa

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla