Verkostokahvit kotoutumisen toimijoille: Koulujen ja järjestöjen yhteistyö maahanmuuttajaperheiden tukemiseksi

24.11.2020 klo 16:30 - 18:30 / Kokous/tapaaminen / EJY ry
  • Miten järjestöt ja koulut voivat yhdessä tukea maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä?
  • Millaisia tarpeita perheillä on yhteistyöhön koulujen kanssa?
  • Miten näihin tarpeisiin voitaisiin vastata koulujen ja järjestöjen yhteistyönä?

Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä.

Kuulemme esimerkkinä myös Oppimisen tuen kerhoista (OPTU), jotka on toteutettu espoolaisten yläkoulujen ja maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyönä. OPTU-kerhoissa yläkoululaisilla on mahdollisuus saada opintoja tukevaa ohjausta kielitaitoisilta järjestöjen ohjaajilta koulujen tiloissa koulupäivän jälkeen. Kerhoista saa apua läksyihin, kokeisiin lukemiseen ja opiskelutaitojen kehittämiseen. Laajempana tavoitteena on myös mm. vahvistaa koulujen yhteisöllistä toimintatapaa perheiden ja järjestöjen kanssa.

 

Tapahtuman alustava ohjelma:

16.30 Aloitus ja tervetuloa

16.40 Oppimisen tuen kerhot koulujen ja maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyönä. Said Aden, Espoon kaupunki

16.50 Käytännön kokemuksia Oppimisen tuen kerhoista Ruusutorpan koulussa. ESMA ry:n, Äs-Sänääbil ry:n ja Ruusutorpan koulun edustajat

17.30 Keskustelua ryhmissä: millaista koulujen, järjestöjen ja perheiden yhteistyötä tarvitaan Espoossa?

18.30 Tilaisuus päättyy

 

Verkostokahvien tarkoituksena on tuoda yhteen kotoutumisen parissa työskenteleviä toimijoita Espoossa. Tilaisuuteen voivat osallistua esim. järjestöjen, kaupungin, oppilaitosten ja muiden yhteisöjen edustajat. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista, verkostoitua ja vaihtaa kuulumisia. Tervetuloa mukaan!

Tilaisuus järjestetään etänä Teamsin kautta. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse pari päivää ennen tilaisuutta. Ilmoittaudu tapahtumaan 19.11.2020 mennessä: https://my.surveypal.com/Kumppanuushautomon-Verkostokahvit-24.11.2020—Ilmoittautuminen

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä ESMA ry:n, Äs-Sänääbil ry:n ja Espoon kaupungin kanssa.

 

Tilaisuuden järjestää EJY ry:n Kumppanuushautomo. Kumppanuushautomo on maahanmuuttajajärjestöjen ja muiden kotoutumista edistävien toimijoiden verkosto Espoossa. Sparraamme yhdistystoiminnan arjessa ja kehittämisessä sekä pyrimme luomaan yhteistyötä eri tahojen välille. Haluamme tehdä espoolaista, kotoutumista edistävää työtä näkyväksi. Toimintaa rahoittaa Espoon kaupunki.

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, lapsuus ja perhe-elämä, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, nuoruus, osallisuus, tapahtuma, vaikuttaminen, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Avainsanat

Kumppanuushautomo, verkostoituminen, verkostoyhteistyö, järjestötyö, maahanmuuttajajärjestöt, keskustelutilaisuudet, järjestöjen ja koulujen yhteistyö, oppimisen tuki, Kunta-järjestöyhteistyö

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, maahanmuuttajat ja pakolaiset, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://my.surveypal.com/Kumppanuushautomon-Verkostokahvit-24.11.2020---Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan suunnittelija Ulla-Kaisa Pihlaja

EJY ry, Kumppanuushautomo

ulla-kaisa.pihlaja@ejy.fi, 0504650844

Linkkejä

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittaudu tapahtumaan 19.11.2020 mennessä: https://my.surveypal.com/Kumppanuushautomon-Verkostokahvit-24.11.2020—Ilmoittautuminen

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.