Tietoa Uusimaalaiset.fi -palvelusta

Uusimaalaiset.fi-palvelu kokoaa Uudenmaan alueen järjestöjen tukea, toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia yhteen paikkaan. Se on perustettu helpottamaan erilaisen kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan ja vapaaehtoistyön löytämistä ja viestintää.

Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelun sisältö keskittyy erityisesti ihmisten hyvinvointiin liittyvään toimintaan. Verkkopalvelu on osa Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta, joka koostuu valtakunnallisesta www.toimeksi.fi -verkkopalvelusta sekä alueellisista rinnakkaisverkkopalveluista.

Palvelua ylläpitää EJY ry.

Palvelun sisältö

Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelun sisältönä ovat uusimaalaisten yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden julkaisemat ilmoitukset toiminnasta, tapahtumista, hankkeista, vapaaehtoistehtävistä, työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista, ajankohtaisista asioista (uutisista) ja tiloista.

Lisäksi palvelun ylläpito on tuottaa palveluun staattisia sisältöä.

Palvelussa ilmoittaminen

Palvelussa voi ilmoittaa yhdistyksen tai muun yleishyödyllisen toimijan toiminnasta

  • rekisteröitymättömänä käyttäjänä
  • rekisteröityneenä käyttäjänä

Rekisteröitymättömänä voit ilmoittaa uutisia, toimitiloja ja tapahtumia täältä. Ilman kirjautumista tuotetut tapahtumat ja uutiset julkaistaan hyväksymismenettelyn kautta kolmen päivän (3) kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat tuottaa monipuolisempia sisältöjä yhdistyksestänsä tai yhteisöstänsä palveluun. Näitä sisältöjä ovat:

  • organisaation perustiedot, (=toimija)
  • toiminta,
  • tapahtumat,
  • hankkeet,
  • vapaaehtoistehtävät,
  • työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat,
  • ajankohtaiset asiat (uutiset) ja
  • tilat

Sisältöjen julkaisu tapahtuu rekisteröityneen käyttäjän ja toimijan vastuulla.

HUOM! Valtakunnalliset toimijat rekisteröityvät valtakunnalliseen Toimeksi.fi -verkkopalveluun. Mikäli toimija ja sen toiminta määritetään siellä Uudenmaan alueella tapahtuvaksi, näkyy sisältö myös Uusimaalaiset.fi -sivustolla.

Palvelun käyttötuki ja asiakaspalvelu

Palvelun käyttöön ja ilmoitusten julkaisemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa info@uusimalaaiset.fi. Vastaamme viesteihin kolmen (3) arkipäivän sisällä viestin jättämisestä.

Huom! Palvelun ilmoituksien sisällöistä vastaavat toimijat itse, ja niitä koskevat tietojen muutospyynnöt on suositeltavaa osoittaa suoraan ylläpitävälle toimijalle itselleen.

Tutustu myös:

 


Muokattu viimeksi: 23.10.2020