Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia seuraaviin Uusimaalaiset.fi -palvelua koskeviin aihepiireihin:

 

Palvelussa ilmoittaville: palvelun käyttöönotto ja palvelun käyttö

 

 

 

 

Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelu ja Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus

Mikä on Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus?

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on hyvinvointia edistävää yhdistystoimintaa ja -toimijoita esittelevä palvelu kansalaisille, yhdistyksille ja viranomaisille. Verkkopalvelukokonaisuus sisältää koko Suomen kattavan Toimeksi.fi -verkkopalvelun sekä alueelliset rinnakkaisverkkopalvelut, kuten Uusimaalaiset. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Kenelle Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelu on tarkoitettu?

Kansalaisille palvelun tavoitteena on tarjota mahdollisuus löytää helposti tietoa alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä ja muista yhteisöistä sekä niiden toiminnasta. Palvelun kautta voi hakeutua mukaan toimintaan.

Yhdistyksille palvelu mahdollistaa yhdistysten toiminnan ja vapaaehtoistehtävien ajantasainen esiintuominen.

Viranomaisille palvelun tavoitteena on tarjota selkeä kanava asiakkaiden ohjaamiseen yhdistysten palveluiden pariin sekä tietoa hyvinvointijohtamisen ja rahoittamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Palvelun käyttäjiä ovat myös kunnat, seurakunnat, rahoittajat, oppilaitokset sekä median edustajat.

 

 

Palvelun hyödyt

Miten yhdistykset hyötyvät Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelusta?

Uusimaalaiset.fi – antaa toimijalle maksuttoman kanavan esilläoloon ja viestintään ja siten omien kohderyhmien tavoittamiseen. Yhdistykset esittelevät palvelussa maksutta toimintaansa ja henkilöstöään sekä markkinoivat verkkopalvelussa erilaisia tapahtumia, avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, avoimia vapaaehtoistehtäviä, hankkeita sekä vuokrattavia toimitiloja. Lisäksi yhdistykset voivat tuottaa uutisia ja tiedotteita.

Rekisteröityneenä käyttäjänä mahdollistuu etenkin oman toimijan ajantasainen esilläolo. Voit viestiä palvelussa ilmoittamalla toimintasi tai vapaaehtoistehtävät silloin kun ne ovat käynnissä. Palvelu kannattaakin ottaa osaksi oman toimijan säännöllistä viestintärutiinia. Jo julkaistuja ilmoituksia voi kirjautuneena käyttäjänä muokata, kopioida ja julkaista ilman, että siihen tarvitsee ylläpidon hyväksyntää.

Mitä hyötyä kansalaisille on Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelusta?

Uusimaalaiset.fi on palvelu, joka kokoaa alueen hyvinvointia edistävää toimintaa yhteen paikkaan. Tietoa palvelusta hakevat kuntalaiset, heidän läheisensä kuin palvelunohjaajat. Matalan kynnyksen toiminnan löytyminen yhdestä palvelusta auttaa edellä mainittuja kohderyhmiä hakeutumaan ja ohjaamaan tuen ja toiminnan pariin.

Palvelu mahdollistaa ilmoitetun toiminnan näyttämisen myös muilla verkkosivuilla leijukkeiden ja rajapintaratkaisujen kautta. Esimerkiksi viranomaistoimijat ja kunnat ovat kiinnostuneita luomaan rajapintaratkaisuilla yhteyden Uusimaalaiset.fi -palvelun taustalla toimivaan tietokantaan, mikä lisää palvelussa ilmoitetun toiminnan entistä laajempaa näkyvyyttä. Lue lisää leijukkeista ja Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuden avoimesta datasta täältä.

 

 

 

Palveluun rekisteröityminen ja kirjautuminen

Millaiset toimijat voivat rekisteröityä palveluun?

Uusimaalaiset.fi on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Toimijaksi voivat rekisteröityä hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi.

Kaupalliset yritykset voivat rekisteröityä Uusimaalaiset.fi palveluun vapaaehtoistoimintansa osalta.

Miten yhdistys pääsee käytännössä mukaan Uusimalaiset.fi- palveluun / Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen?

Yhdistyksen tulee luoda verkkopalveluun oma profiili siihen alueelliseen palveluun, jonka alueella toimintaa pääsääntöisesti on. Valtakunnalliset yhdistykset, järjestöt ja liitot rekisteröityvät Toimeksi.fi -palveluun. Rekisteröitymis-/kirjautumislinkki sijaitsee jokaisen alueellisen verkkopalvelun etusivulla oikeassa ylälaidassa. Profiili luodaan rekisteröitymällä rekisteröitymislomakkeella, jolloin käyttäjä saa tunnuksen ja salasanan, joilla kirjaudutaan palveluun. Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa omasta käyttäjätunnuksestaan ja palvelun käyttöehtojen noudattamisesta.

Onko toimijani jo rekisteröitynyt ja ilmoittanut tietojaan?

Pyrkimyksemme on ylläpitää palvelua, josta löytyy ajantasainen tieto toimijoista ja käynnissä olevasta toiminnasta. Kansalaistoiminnan kenttä on kuitenkin muuttuva, ja joskus voi käydä niin, että palveluumme on jäänyt vanhentunutta tietoa. Vaikka pyrimmekin ylläpidossa siivoamaan vanhoja tietoja pois, vastuu sisältöjen ylläpitämisestä on lähtökohtaisesti toimijoilla itsellään.

Mikäli et ole varma, onko toimijasi jo rekisteröitynyt – voit tehdä tarkistuksen hakemalla toimijaasi/organisaatiotasi sisältöhaulla.

Mikäli löydät toimijaasi koskevia vanhentuneita tietoja, olethan yhteydessä ylläpitoon rekisteröitymisesi yhteydessä: info@uusimaalaiset.fi. Kerro mistä organisaatiosta olet, niin liitämme sinut oikeaan toimijaan, ja pääset päivittämään tietoja ja julkaisemaan toimintaanne koskevia ilmoituksia

Hukkasin palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Mitä teen?

Uuden salasanan voit pyytää Unohtuiko salasanasi -toiminnolla. Käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoite, jolla olet palveluun rekisteröitynyt. Tarkista sähköpostistasi Toimeksi.fi-palvelun lähettämä viesti rekisteröitymisestä. Jos et löydä viestiä, ota yhteyttä info@uusimaalaiset.fi

 

Muita kirjautumiseen tai käyttäjätunnuksiin liittyviä ongelmia?

Tutustu: Ohjeita käyttäjätunnuksiin liittyviin kysymyksiin (Toimeksi.fi)

 

 

 

Palvelusta tulevat ilmoitukset ja roskapostiasetukset

Monilla käyttäjillämme ilmoitukset palvelusta ohjautuvat roskapostiin. Ongelma liittyy siihen, että mitä enemmän palvelumme ylläpidosta tulevaa sisältöä merkataan vastaanottajien puolesta roskapostiksi, sitä enemmän sitä ohjautuu roskapostiin. Teemme toki parhaamme, että sisältömme olisi jatkossa houkuttelevampaa, ja että sähköpostiohjelmat näkisivät meidät entistä luotettavimpina kontakteina.

Mikä ratkaisuksi?

Suosittelemme lisäämään alla olevat yhteystiedot osoitekirjaan. Mikäli viestejämme ohjautuu jatkossa roskapostiin / niitä löytyy sieltä edelleen, ne kannattaa merkitä ”Ei roskapostiksi”.

Pääosin ylläpidon yhteydenotot tulevat seuraavista osoitteista:

noreply@uusimaalaiset.fi – Uusimaalaiset.fi-palvelun automaattiset vahvistukset rekisteröitymiseen, ilmoituksien julkaisemiseen ja ilmoittautuneisiin liittyen
noreply@toimeksi.fi – Salasanan vaihtolinkki ja ylläpidosta kutsuttujen käyttäjien aktivointilinkit
info@uusimaalaiset.fi – Uusimaalaiset.fi Ylläpidon suorat yhteydenotot ja ylläpidon kirjeet

Kiitos yhteistyöstä!

 

 

 

Palvelun sisällöntuotanto ja sisältöjen ajantasaisuus

Kuka tuottaa sisältöä verkkopalveluun?

Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ilmoittavat palvelussa ajankohtaisesta toiminnastaan ja vapaaehtoistehtävistään.

Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältö tulee palveluun rekisteröityneiltä toimijoilta tai rekisteröimättömiltä käyttäjiltä lomakkeilla.

Lisäksi palvelun ylläpitäjä tuottaa palveluun sisältösivuja ja ajankohtaista materiaalia, kuten tämän UKK-osion.

Kuka vastaa Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelun ilmoitusten sisällöistä ja sisältöjen oikeellisuudesta?

Kukin käyttäjä ja edelleen toimija  (=yhdistys tai muu yhteisö) on vastuussa tuottamastaan sisällöstä ja sisältöjen oikeellisuudesta. Vaikka teemme ylläpidossa säännöllistä laadunvalvontatyötä, toimijoiden tulee ensisijaisesti itse huolehtia siitä, että tiedot pysyvät ajantasaisina silloinkin kun vastaavat henkilöt vaihtuvat.

Palvelun ylläpitäjä (EJY ry) on vastuussa  pysyvistä sisällösivuista sekä tuottamastaan ajankohtaisesta materiaalista.

Löysin toimijastani vanhentuneita tietoja  – mitä teen?

Mikäli löydät toimijaasi koskevia vanhentuneita/ylläpitämättömiä tietoja, saat ne takaisin haltuusi rekisteröitymällä toimijasi käyttäjäksi. Olethan yhteydessä ylläpitoon rekisteröitymisesi yhteydessä: info@uusimaalaiset.fi. Kerro mistä organisaatiosta olet, niin liitämme sinut oikeaan toimijaan, ja pääset päivittämään tietoja ja julkaisemaan toimintaanne koskevia ilmoituksia

Minkälaista sisältöä Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelussa ei julkaista?

Toimeksi.fi -palveluun ja sen alueellisiin verkkopalveluihin ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Verkkopalveluiden ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto palvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä.

 

 

Osallistujien saaminen toimintaan: tapahtuma- ja toimintailmoitukset

Mikä ero on tapahtumalla ja toiminnalla?

Tapahtuma on kertaluonteinen kuten esimerkiksi koulutustilaisuus tai virkistyspäivä. Toiminta on luonteeltaan yleensä jatkuvaa ja sen tavoitteena on tuottaa hyöytyä jollekin edunsaajaryhmälle. Sellaista voi olla esimerkiksi vertaisryhmä, päiväkeskustoiminta, taidenäyttely tai neuvontapisteen toiminta. Ainoastaan kirjautunut käyttäjä voi julkaista jatkuvaa toimintaa.

Miten tapahtuma, toiminta tai vapaaehtoistehtävä julkaistaan?

Kirjautuneen käyttäjän tuottama tapahtuma, toiminta tai vapaaehtoistehtävä julkaistaan välittömästi ilman ylläpidon erillistä hyväksymismenettelyä palvelun hallintapaneelista. Kirjautumattoman käyttäjän tuottama sisältö, kuten tapahtuma, julkaistaan ylläpidon hyväksymisen kautta.

Miten tapahtumaan ilmoittaudutaan?

Osallistuja ilmoittautuu tapahtumaan siten kuin tapahtuman ilmoittaja on sen määritellyt. Ilmoittautumistapoja voivat olla esimerkiksi sähköposti, puhelinsoitto tai tämän verkkopalvelun ilmoittautumislomake.

 

 

 

Vapaaehtoistehtävät

Mitkä tahot voivat julkaista vapaaehtoistehtäviä Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelussa?

Vapaaehtoistehtäviä voivat ilmoittaa rekisteröityneet toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt, kunnat ja seurakunnat ja yleishyödylliset yritykset.

Mitä vapaaehtoistehtävien julkaisussa on huomioitava?

Vapaaehtoistehtävien julkaisun edellytyksenä on, että ne edistävät ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Vapaaehtoistehtävän julkaisussa on huomioitava lisäksi:

  • Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta
  • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa
  • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan
  • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa
  • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä
  • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys
  • Rikostaustan selvittäminen lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta

 

Käyttäjien tietojen käyttö ja käyttäjien poistaminen

Mihin tarkoitukseen rekisteröityneiden tietoja käytetään?

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä. Tutustu tietosuojaselosteisiin ja Toimeksi.fi ja alueellisten palveluiden yhteisiin käyttöehtoihin, joissa kerrotaan tietojen käyttötarkoituksesta.

Miten käyttäjän profiili poistetaan järjestelmästä?

Mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, voi kunkin palvelun ylläpitäjä poistaa kirjautuneen käyttäjän tiedot joko määräajaksi tai kokonaan palvelusta. Myös yli kaksi vuotta käyttämättä olleet tunnukset voidaan poistaa palvelusta. Käyttäjä voi myös itse pyytää omien käyttäjätietojensa poistamista palvelusta.

 


Muokattu viimeksi: 28.10.2020