Toimijat


Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi konsuli, säätyvaltiopäivämies Karl Alfred Johan Björksténin (s.20.10.1829 – 4.1.1896) elämäntyötä ja kulttuuriperintöä. Kunnostaa, ylläpitää ja kehittää Villa Brädgårdenin / nyk. Tamminiemen kulttuurihistoriallista barokkipuistoa sekä vaalia puiston ja rakennusten historian säilymistä tuleville sukupolville. Kerätä ja pyrkiä Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun ja toimintaedellytysten parantaminen sekä allergia sairauksien ehkäiseminen. Pyrimme lisäämään allergia- ja astmatietoutta sekä valvomaan allergiaa ja astmaa sairastavien yhteiskunnallisia etuja. Yhdistyksellä on mm. seuraavanlaista toimintaa: allergia- ja astmaneuvontaa jumppa/jooga ryhmiä teatterikäyntejä/teatterimatkoja Lue lisää…


Alpert ry – yksilöllistä toipumista ja yhteisöllistä tukea Alpert ry (Alkoholiperheissä kasvaneiden tuki ry) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon itsenäinen yhdistys, jonka toiminta perustuu päihteettömään yhteisöllisyyteen, vertaistukeen ja vapaaehtoistyöhön. Yhdistys tarjoaa pitkäjänteisen tukiverkoston ja luonnonläheisen kohtaamispaikan (Kolmperä-koti) espoolaisille ja Lue lisää…


APRIL JAZZ FESTIVAL ESPOO 25-29|04|2018 32. April Jazz –festivaali esittelee koti- ja ulkomaisten rytmimusiikin huippujen lisäksi nousussa olevia, tuoreita ja kiinnostavia artisteja. Ohjelma on monipuolinen läpileikkaus siitä, mitä kiinnostavaa jazzkentällä tällä hetkellä tapahtuu. Etenemme viidessä päivässä avajaiskonsertin sinfonisista tunnelmista modernimman ilmaisun kautta Lue lisää…


Järjestön tarkoituksena on tukea jäsenjärjestöjä heidän omassa työssään, työllistää vaikeasti työllistyviä ja osatyökykyisiä henkilöitä, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea ikäihmisten kotona asumista. Apuomena Ry – Lounaskahvila Punakaneli Apuomena ry tarjoaa palveluja sekä jäsenjärjestöille että niiden jäsenille. Apuomena tarjoaa järjestöille toimistopalveluita ja Lue lisää…


Arbetets Vänner i Lovisa r.f. verkar idag i Forums lokaliteter (Brandensteinsgatan 13, 2 våningen), och har för närvarande en aktiv sångkör. Föreningen är en politiskt obunden förening, vars ändamål är att befrämja sina medlemmars bästa i såväl andligt som kulturellt Lue lisää…


Kalliolan setlementti on yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Kalliolan muodostavat kansalaisopisto, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, lastensuojelu- ja perhetyö, nuorisotyö, päihdekuntoutus, seniorityö sekä vammaistyö. Toiminnalle on ominaista kumppanuudet ja verkostotyö. Askel on osa Kalliolan kansalaistoiminnan Lue lisää…


Haluamme tarjota Matinkylä-Olarin ja lähialueiden asukkaille sekä kokoontumistiloja ja paikan vapaamuotoiselle kohtaamiselle että ohjattua, ilmaista ryhmätoimintaa. Pyrimme lisäämään Matinkylän alueen yhteisöllisyyttä ja vähentämään koettua yksinäisyyttä alueella. Asukastalon toiminta on avointa kaikille ikään, kansallisuuteen ja kielitaitoon katsomatta. Voit osallistua johonkin kymmenistä Lue lisää…


Asukkaiden Espoo -ryhmässä käydään rakentavan kriittistä keskustelua Espoon kehittämisestä. Tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta asukkaiden, kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kotikaupunkinsa kehitykseen ja tuoda esiin asukkaiden näkökulma suunnittelun ja päätöksenteon valmistelun tueksi.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ITF Taekwon-Do:n harrastusta ja opettaa ITF Taekwon-Do:a sen pääperiaatteiden (kohteliaisuus, rehellisyys, kärsivällisyys ja uutteruus, itsehillintä, periksiantamattomuus) mukaisesti. Sekä kehittää toimintaa niin, että yhdistyksen jäsenet voivat harrastaa ITF Taekwon-Do:a kunto- tai kilpailumielessä kukin omien edellytystensä ja tarpeidensa Lue lisää…


Yhteensä: 444