Toimijat


Tukikohta ry tarjoaa matalan kynnyksen päihdepalveluita, avohoidollista päihdekuntoutusta ja läheisten tukipalveluita pääkaupunkiseudulla. Järjestömme palvelukokonaisuus tarjoaa kokonaisvaltaista apua ja tukea arkeen.


Monikulttuurinen perhetyö eli Mope ry on vuonna 2018 perustettu järjestö, joka tukee maahanmuuttajataustaisten perheiden kasvatustaitoja. Järjestö toimii pääkaupunkiseudulla lasten ja perheiden hyvinvoinnin aktiivisena vaikuttajana. Mope ry tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia sekä päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvää tietoutta voidaan lisätä. Lue lisää…


Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset tekevät töitä selkäoireiden ennaltaehkäisemiseksi ja selkäoireisten elämänlaadun parantamiseksi.


Pääkaupunkiseudun 4H on kaikille 7-28 -vuotiaille toimintaa tarjoava nuorisojärjestö. Pääkaupunkiseudulla toimivat Helsingin, Espoon ja Vantaan 4H-yhdistykset. Pks4H tarjoaa nuorille työelämäkursseja, töitä, tukea 4H-yrittäjyyteen ja mahdollisuuden kansainväliseen toimintaan. Lapsille on tarjolla riemukasta kerho- ja leiritoimintaa! Tavoitteenamme on, että toiminnassamme mukana olevista Lue lisää…


Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen tarkoituksena on: Toimia 18 – 29-vuotiaiden nuorten asunto-olojen parantamiseksi ja elämänhallinnan kehittämiseksi Edistää nuorten ja nuorten perheiden sosiaalista vahvistumista Etsiä vaihtoehtoja itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille tarkoitettujen asuntojen aikaansaamiseksi Tukea nuorten omaehtoista toimintaa elinolosuhteidensa kohentamiseksi Yhdistys lisää nuorten itsenäisen asumisen Lue lisää…


Lohjan Digiseniorit on Lohjalla toimiva vapaaehtoisten digiopastajien yhteistyöryhmä ENTER ry:n digiopastajat EKL ry:n – Verkosta Virtaa toiminnan digiopastajat Lohjan Sydämen Sydändigiopastajat, (osana ESSP:n Sydändigihanketta) Ilmaista Digiopastusta tarjoamme vertaistukiperiaatteella Opastuksemme ovat ilmaisia; ajanvarauksella tai ilman, paikasta ja ajankohdasta riippuen Ajanvaraukset meille Lue lisää…


Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry on Hyvinkäällä toimiva, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen päätavoitteena on psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, mielenterveystyön tukeminen ja kehittäminen rakentavalla sekä ennaltaehkäisevällä tavalla. Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry tarjoaa matalankynnyksen kriisipalveluita KRIISIKESKUS HYMISESSÄ Hyvinkään, Riihimäen, Nurmijärven, Hausjärven sekä Lopen asukkaille. Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien hoitoa, kuntoutusta ja hyvinvointia ja tiedonsaantia. Parkinsonin tauti on neurologinen, etenevä, monialainen parantumaton liikehäiriösairaus, jonka näkyvimmät oireet ovat vapina ja/tai lihasjäykkyys. Yhdistys on perustettu vuonna 1987 ja se on Parkinsonliitto ry:n Lue lisää…


Päihteetöntä vapaa-ajan toimintaa ja vertaistukea aikuisille.


MLL Aviapoliksen paikallisyhdistys Yhdistys perustettiin toukokuussa 2011 Aviapoliksen kasvavalle alueelle. Toiminta-alueemme on Kartanonkoski, Pakkala, Tammisto, Veromäki, Veromies ja Ylästö. MLL Aviapoliksen tehtävä on parantaa lapsiperheiden hyvinvointia ja edistää aktiivista kansalaisuutta yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. MLL toimii vaikuttamalla ja vaikuttaa toimimalla. MLL Lue lisää…


Yhteensä: 333