Toimijat


Helsingin NNKY (Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry) on rohkea ja uudistuva tyttötyön tekijä, joka tarjoaa toimintaa vertaisuuden ja turvallisen tilan mallien perustalta. Tavoitteena on tarjota tytöille ja eri-ikäisille naisille mahdollisuuksia itsensä ja tunnetaitojen kehittämiseen sekä johtajuuteen ja henkiseen kasvamiseen. Lue lisää…


Lohjan Siniset Ry. on Lohjan kaupungissa toimiva poliittinen yhdistys, joka toimii jokaisen lohjalaisen hyväksi politiikassa ja päätöksetekotasolla. Olemme vireä uusi yhdistys, perustettu 4.12.2017 ja meillä on mielettömän ihana ja ihmisarvoa kunnioittava yhteishenki. Jokainen ihminen on tärkeä, jokaista meistä tarvitaan. Tule Lue lisää…


Yhdistyksen tehtävät: lasten ja aikuisten vapaa-ajantoiminta, venäjän kielen ja kulttuurin tukeminen, koulutuspalvelut, tukea sosiaali- ja kulttuurisopeutumisessa maahanmuuttajille, neuvontapalvelut aikuisille, opettajille tarkoitettu koulutustoiminta. Toiminta toteutuu seuraavissa muodoissa: Lapsille tarkoitetut piirit (esikoululaiset ja koululaiset). Taideopetusta kouluikäisille ja aikuisille. Taidestudion opiskelijat edustavat Suomea Lue lisää…


Hyvinki on STEA-avusteinen Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen hanke, jossa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä 18-29-vuotiaille hyvinkääläisille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa ja apua yksinäisyyteensä. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, jotka eivät kuulu lakisääteisten palvelujen piiriin (jälkihuolto tai vammaispalvelut). Etsimme vapaaehtoisia nuorelle vuoden jaksolle. Tapaamisia nuoren Lue lisää…


Olemme lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö, jonka toimintaa ohjaavat pioneeriarvot. Vaalimme teoillamme elämän monimuotoisuutta paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Toimimme tasa-arvoisen ja inhimillisen kohtelun sekä vapauden puolesta.Vastustamme kaikkinaista syrjintää ja eriarvoistamista. Toimintamme on lapsilähtöistä ja se kumpuaa aikuisen halusta ja velvollisuudesta Lue lisää…


Vantaan Kokoomusnaiset toimii Kansallisen Kokoomus rp:n ja Kokoomuksen Naisten Liiton tavoitteiden toteuttamiseksi Vantaan alueella.


Simonkylän Eläkkeensaajat ry on paikallinen, aktiivinen eläkeläisyhdistys, joka kokoontuu joka viikko keskiviikkokerhoon Hiekkaharjun vapaa-ajan tiloissa Leinikkitie 36, 01350 Vantaa.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tehdä työtä allergia- ja astmasairauksien ennaltaehkäisemiseksi, niiden aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi, valvoa allergiaa ja astmaa sairastavien yhteiskunnallisia etuja ja toimia heidän yhdyselimenään. Pyrimme toiminnallamme vahvistamaan terveitä elämäntapoja suosivia käyttäytymismalleja. Luento-, tietoillat, neuvonta, omahoidonohjaus, tiedotus, vertais-, virkistys- ja Lue lisää…


Uudenmaan AVH-yhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa aivoverenkiertohäiriön saaneille henkilöille ja heidän omaisilleen. Toinen kohderyhmämme on etenevää sujumatonta afasiaa sairastavat henkilöt ja heidän läheisensä. Etenevä sujumaton afasia on oma sairautensa, joka ei aiheudu aivoverenkierron häiriöstä.  Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, Lue lisää…


Yhteensä: 503