Toimijat


Etsivää ja osallistavaa vanhustyötä Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa Seniori-Vamos tukee kotona asuvia ikääntyneitä, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia osallisuuteen tai yhteisöllisyyteen. Etsivän työn avulla ikäihminen voi saada ammattilaisen rinnalla kulkijaksi tilanteissa, joissa toimintakyvyn aleneminen tai läheisten puute Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan säilyttäen samalla oman kulttuurin. Pyrimme mm. työllistämään maahanmuuttajia Espoossa ja sen lähialueella, tarjoamme erilaista toimintaa alle 30- vuotiaille nuorille sekä maahanmuuttajille. Autamme myös pitkäaikaistyöttömiä etsimällä heille työ-ja koulutuspaikkoja. Avoin toiminta Asemakuja 3 Lue lisää…


Espoon Meripelastajat on Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys. Yhdistys on toiminut vuodesta 1966 lähtien läntisen Suur-Helsingin ja Porkkalan välisellä saaristo- ja merialueella. Meripelastuksessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen. Toimimme yhteistyössä Merivartioston ja Hätäkeskuksen kanssa. Vakavia hätätilanteita sattuu alueellamme onneksi harvoin, mutta kiireettömämpiä havereita Lue lisää…


Mirsal on voittoa tavoittelematon ja valtiovallasta riippumaton organisaatio/ kansalaisjärjestö.  Mirsal perustettiin Suomen lainsäädännön mukaisesti. Suomesta on tullut toinen koti monille arabia kansoille ja kulttuureille, siksi me kannustamme Arabian kieltä puhuville sosiaalista ja kulttuurillista integraatiota Suomen yhteiskuntaan. Siksi, tavoitteena on tukea Lue lisää…


Amal ry on sosiaalialalla toimiva ainutlaatuinen yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia. Amal ry:n toiminnassa hyödynnetään uskonnon voimaannuttavaa vaikutusta tyttöjen ja naisten osallisuuden vahvistamiseksi omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa. Yhdistyksen tavoitteena on Lue lisää…Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luovien ihmisten yhteistyötä, luoda työelämään tukiverkostoja, luoda teatteri- sekä eri taiteellisia projekteja jotka tavalla tai toisella liittyvät venäläiseen nykyteatteriin, venäläiseen teatterikouluun, venäläiseen kulttuuriin. Me tehdään teatteriesityksiä, järjestetään luentoja, työpajoja, koulutuksia. Yksi meidän tärkeimmistä toiminnasta on saavutettava Lue lisää…


Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu kolmannen sektorin toimija. Kalliolan työ perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti: Edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa Luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä. Kalliola tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistoa ja järjestää kansalais- Lue lisää…


Arabialaisen kulttuurin yhdistys Äs-sänääbil on järjestö, joka tarjoaa arabian kielen opetusta ja arabian kulttuurin tuntemusta Järjestön tavoitteisiin kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen säilyttämällä arabialaisen kulttuurin ja oman identiteetin. kasvattaamme sukua joka voi osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti suomen yhteiskuntaan. Tarjoamme lapsille laadukasta, Lue lisää…


Yhteensä: 118